Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

 Home » Skriptá

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 458   |   Strana 1 / 37


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
100,0%
3,4 61x
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0%
0,6 51x
Manažerská komunikácia od doc.Ing. Ľudmila NAGYOVÁ, PhD.
100,0%
1,1 76x
Analýza multivariačních dat v taxonomii (fenetické metody): Karol Marhold a Jan Suda
100,0%
2,6 0x
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0%
1,4 3x
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0%
11,3 18x
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 3x
Elektrotechnológia - skriptá (ÚVOD DO ELEKTROTECHNOLÓGIE, KVALITA VÝROBKOV A SLUŽIEB, ZLEPŠOVANIE PROCESOV...)
100,0%
0,4 9x
Teória riadenia tepelných sústav (Úvod do riadenia procesov)
100,0%
1,1 2x
Počítačové siete (Prevádzka počítačov v praxi, Architektúra, návrh a realizácia sietí, Úvod do operačných systémov...)
100,0%
2,9 4x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 358x
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0%
2,1 108x
Manažérska komunikácia (efektívna komunikácia, verbálna kominikácia, neverbálna komunikácia, komunikácia na pracovisku, vyjednávanie...)
100,0%
1,2 5x
Molekulová biológia - Vysokoškolské učebné texty - Eva Mišúrová a Peter Solár
100,0%
21,2 36x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 19x
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0%
0,7 28x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 217x
Vybrané kapitoly z elektrotechniky a elektroniky
99,7%
7,1 0x
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2%
0,7 57x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 7x
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9%
1,2 33x
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8%
0,6 39x
De Deo creatore - dogmatická teológia II.
98,6%
0,7 56x
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6%
0,8 7x
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5%
1,8 81x
Finančná analýza a ciele firmy - skriptá
98,5%
0,6 19x
Podnikové informačné systémy a databázy
98,3%
1,5 43x
Základy finančného manažmentu - financie
98,2%
1,3 22x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 9x
Základy práva + e-učebnica Dušan Čurila - Právne odvetvia slovenského práva
98,1%
0,5 4x
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0%
1,1 24x
Základy komunikácie (skriptá + testy)
98,0%
1,9 0x
Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)
98,0%
0,7 2x
Statika stavebých konštrukcií I - (Moravčík, Demjan, Tomko)
98,0%
43,2 27x
Finačná a ekonomická analýza podniku
97,8%
0,4 7x
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8%
0,8 59x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Aplikovaná etika - etika a morálka
97,5%
0,5 17x
Analytická geometria v príkladoch
97,4%
2,7 31x
Technická dokumentácia a CAD (Kapitola 3: Technické výkresy, ich úprava, tlač a archivovanie)
97,4%
0,3 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: