Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

 Home » Skriptá

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 460   |   Strana 1 / 37


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Analýza multivariačních dat v taxonomii (fenetické metody): Karol Marhold a Jan Suda
100,0%
2,6 0x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 215x
Molekulová biológia - Vysokoškolské učebné texty - Eva Mišúrová a Peter Solár
100,0%
21,2 30x
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0%
2,1 48x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 293x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 17x
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0%
11,3 16x
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0%
0,7 27x
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0%
1,4 1x
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0%
0,6 48x
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 2x
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2%
0,7 50x
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9%
1,2 30x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 5x
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8%
0,6 33x
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6%
0,8 7x
De Deo creatore - dogmatická teológia II.
98,6%
0,7 56x
Finančná analýza a ciele firmy - skriptá
98,5%
0,6 18x
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5%
1,8 72x
Podnikové informačné systémy a databázy
98,3%
1,5 42x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 7x
Základy finančného manažmentu - financie
98,2%
1,3 21x
Statika stavebých konštrukcií I - (Moravčík, Demjan, Tomko)
98,0%
43,2 4x
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0%
1,1 24x
Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)
98,0%
0,7 2x
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8%
0,8 59x
Finačná a ekonomická analýza podniku
97,8%
0,4 7x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Aplikovaná etika - etika a morálka
97,5%
0,5 15x
Úvod do vedy o politike - skriptá
97,4%
0,7 9x
Analytická geometria v príkladoch
97,4%
2,7 30x
Technická dokumentácia a CAD (Kapitola 3: Technické výkresy, ich úprava, tlač a archivovanie)
97,4%
0,3 5x
Controlling ako nástroj riadenia
97,2%
1,3 3x
Kalkulácie a rozpočty - skriptá
97,1%
1,0 32x
Princípy informačných systémov
96,9%
1,6 13x
Finančná analýza a ciele firmy
96,9%
0,5 53x
Makroekonomie - Fuchs- skriptá
96,9%
1,5 18x
Teória procesov (prof. Ing. Imrich Koštial, CSc.)
96,9%
2,3 26x
Sociálna práca s jednotlivcom
96,8%
2,6 7x
Skriptá ku predmetu - Ekonomika odvetvia
96,8%
1,8 79x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: