Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

De Deo creatore - dogmatická teológia II.

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
56 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6491
Posledná úprava
03.08.2018
Zobrazené
2 632 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Všeobecný úvod k teológii stvorenia: zmysluplnosť a naliehavosť diskurzu o stvorení Nájdeme dnes viacero východiskových bodov pre úvahu o stvorení a teda pre teológiu stvorenia. Veľkou výzvou k podobnému zamysleniu je potreba dialógu medzi vedou a náboženstvom, ku ktorému prispieva nedávnou štúdiou aj Hans Küng (L´inizio di tutte le cose, 2005), ktorý si kladie otázku: „má byť v čase prechodu od moderny k postmoderne stále len snom to, že sa prekoná neraz ideologicky podfarbený spor medzi prírodnými vedami a náboženstvom prostredníctvom novej jednoty rozdielnych perspektív týkajúcich sa evolúcie kozmu a človeka?“ . Nemenej dôležitým motívom k teologickej úvahe o stvorení je skutočnosť, že je to práve stvorenie, ktoré je miestom výstupu človeka (ľudského rozumu) k Bohu, miestom zjavenia Boha a prirodzeným prameňom nadprirodzenej viery. V tejto súvislosti sa vyjadruje Paul Haffner: „Teológia stvorenia je pole, kde sa deje významný stret medzi ľudským myslením a kresťanskou vierou. Prostredníctvom rozumu človek hľadajúc svojho Stvoriteľa študuje stvorenie. Prostredníctvom zjavenia Boh vstupuje do vlastného stvorenia hľadajúc človeka.

Kľúčové slová:

dogmatika

angeológia

stvorenie

eschatológia

duchovný svet

dogmatická teológia

Vatikánsky koncilObsah:
 • 1. Všeobecný úvod k teológii stvorenia: zmysluplnosť a naliehavosť diskurzu o stvorení
  2. Niekoľko metodologických poznámok
  3. Systematická teologická úvaha o stvorení - stvorenie nemateriálneho (duchovného) sveta
  4. Systematická teologická úvaha o stvorení - stvorenie materiálneho sveta
  5. Muž a žena
  6. Stvorenie a Prozreteľnosť (starostlivosť)
  Eschatológia

Zdroje:
 • H. KÜNG, L´inizio di tutte le cose, Milano 2006, 10.
 • P. HAFFNER, Il mistero della creazione, Cittá del Vaticano 1999, 20.
 • J. MOLTMANN, Buh ve stvoření, Vyšehrad 1999, 5.
 • L. BOFF, A. NGUYEN VAN SI, Sorella madre terra,
 • PAVOL VI, Noi crediamo. Solenne professione di fede di Paolo VI, 30. júna 1968.
 • TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa Theologiae, I, q. 16, a 1: „Esse rei non veritas eius, causat veritatem intellectus“.
 • PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia oggi, Città del Vaticano 1993, 62-63.
 • JÁN PAVOL II, Apoštolská Konštitúcia Sapientia Christiana (1979), art. 67, § 2, in Il Regno 13 (1979), 312.
 • S.L. JAKI, Genesis 1 Through the Ages,
 • W. HEISENBERG, Naturwissenschaftliche und religiöse Wahrheit, 348.
 • Por. M. FLICK, Z. ALSZEGHY, Il Creatore, Firenze 1967, 531.
 • J.H. NEWMAN, The Dream of Gerontius, 5.
 • I. VATIKÁNSKY KONCIL, Dei Filius, DS 3002.