Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 135   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 455   |   Strana 1 / 12


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 6x
Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam
100,0%
0,9 10x
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5%
0,1 1x
Operačné systémy (úlohy, funkcie a druhy operačných systémov)
99,0%
0,2 6x
Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia
98,9%
0,7 5x
Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska
98,9%
0,1 22x
Formovanie štátnych hraníc SR v období rokov 1918 - 1945
98,9%
0,7 39x
Základné funkcie služby dopravnej polície
98,6%
0,2 23x
Právomoci prezidenta Slovenskej republiky
98,6%
0,1 1x
Príčiny korupčného konania príslušníkov Policajného zboru
97,9%
0,1 7x
Výkon služby cestných dopravných hliadok pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a výkon služby cestných hliadok pri riadení cestnej premávky
97,9%
0,1 16x
Autoremedúra v trestnom konaní
96,9%
0,6 7x
Charakteristika a vývoj multimédií dnešnej doby
96,6%
0,9 4x
Systém politických strán v 1. Československej republike
96,6%
0,1 12x
Osobnosť podľa C. G. Junga v kontexte dneška
96,5%
0,1 3x
Dejiny politického myslenia
96,5%
0,2 35x
Kriminalistika II - Zadanie na test TK a EC
96,4%
0,1 9x
Počítačová kriminalita (téma č. 8)
96,3%
0,2 10x
Systém medzinárodných dohôd upravujúcich činnosť služby cudzineckej polície
96,2%
0,1 6x
Prostriedky využívané pri preprave hotovostí a cenností
96,0%
0,1 5x
Systém medzinárodných a európskych dohovorov upravujúcich právne postavenie cudzincov
95,9%
0,1 0x
Organizácia a úlohy polície vo Veľkej Británii
94,8%
0,1 4x
Tomáš Akvinský - seminárna práca
94,7%
0,1 5x
Technické zabezpečenie kontroly režimu na hraničných priechodoch
94,7%
1,1 4x
Postavenie obecnej polície a vzťah k policajnému zboru v SR
94,6%
0,1 24x
Hraničný dozor
94,5%
3,9 37x
Predpoklady rekonštrukcie miest kriminalisticky významných udalostí
94,4%
0,1 1x
Legislatívny proces a uverejňovanie právnych noriem európskeho práva
94,2%
0,1 5x
Súdne znalectvo a jeho historický vývoj (so zameraním na súdne lekárstvo)
93,9%
0,7 9x
Rozdiely medzi teoretickou, aplikovanou a profesijnou etikou
93,6%
0,1 10x
Marketingové stratégie podniku v trhovo orientovanej ekonomike
93,1%
0,1 0x
Božena Komárková: Původ a význam lidských práv
93,0%
0,3 7x
Osvietenský absolutizmus a jeho reformy
92,9%
0,1 13x
Vstup a pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky a ich dobrovoľný návrat do vlasti
92,9%
0,1 22x
Letecká technika
92,8%
0,1 17x
Vykonávanie, hodnotenie a využívanie konfrontácie a previerky výpovede na mieste v procese vyšetrovania
92,3%
0,6 0x
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
92,3%
0,2 0x
Systém centralizovanej ochrany - jeho charakteristika, popis a využitie v bezpečnostnej praxi
92,1%
0,7 0x
Subjekty zabezpečujúce ochranu osobných údajov v EU
91,0%
0,1 10x
Prostriedky operatívno - pátracej činnosti
90,9%
0,1 361x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: