Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 505   |   Strana 1 / 13


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
100,0%
0,2 7x
Právne a inštitucionálne postavenie agentúry Frontex
100,0%
0,1 0x
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 7x
Športové podujatia, divácke násilie a činnosť polície
100,0%
0,2 7x
Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam
100,0%
0,9 16x
Občianske právo - Vznik právnych úkonov/návrh na uzatvorenie zmluvy
99,5%
0,1 3x
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5%
0,1 7x
Orgány verejnej správy na úseku zdravotníctva
99,2%
0,8 8x
Ekonomika Bratislavského samosprávneho kraja
99,1%
0,3 4x
Operačné systémy (úlohy, funkcie a druhy operačných systémov)
99,0%
0,2 11x
Formovanie štátnych hraníc SR v období rokov 1918 - 1945
98,9%
0,7 51x
Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska
98,9%
0,1 26x
Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia
98,9%
0,7 5x
Preventívna metóda verejno - poriadkovej činnosti
98,8%
0,1 23x
Základné funkcie služby dopravnej polície
98,6%
0,2 34x
Právomoci prezidenta Slovenskej republiky
98,6%
0,1 11x
Analýza jednotlivých druhov pobytov cudzincov na území SR
98,5%
0,6 2x
Právo na život - trest smrti sa zakazuje
98,5%
0,1 9x
Domáce násilie a práva dieťaťa v Slovenskej republike
98,5%
0,2 32x
Tvorba kriminalistických verzií podľa látkových stôp
98,5%
0,2 4x
Teroristické skupiny v roku 1989 až 2003
98,5%
0,3 13x
Príčiny korupčného konania príslušníkov Policajného zboru
97,9%
0,1 28x
Výkon služby cestných dopravných hliadok pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a výkon služby cestných hliadok pri riadení cestnej premávky
97,9%
0,1 47x
Poriečne oddelenie Odboru poriadkovej polície prezídia Policajného zboru
97,7%
0,1 9x
Rozoberte konkrétne tri druhy kvalitných detektorov PIR a vysvetlite možnosti zamedzenia falošných poplachov
97,4%
0,1 1x
Vývoj bezpečnostného a policajného práva
96,9%
0,1 1x
Autoremedúra v trestnom konaní
96,9%
0,6 9x
Agnosticizmus - príčiny jeho vzniku
96,7%
0,1 1x
Diagnosticko - poznávacie činnosti manažéra
96,7%
0,1 10x
Readmisia občanov tretích krajín
96,7%
0,1 8x
Systém politických strán v 1. Československej republike
96,6%
0,1 14x
Charakteristika a vývoj multimédií dnešnej doby
96,6%
0,9 12x
Taktika výsluchu obvineného
96,5%
0,3 4x
Osobnosť podľa C. G. Junga v kontexte dneška
96,5%
0,1 16x
Dejiny politického myslenia
96,5%
0,2 45x
Kriminalistika II - Zadanie na test TK a EC
96,4%
0,1 12x
Postavenie štátnych orgánov v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
96,4%
0,1 2x
Počítačová kriminalita (téma č. 8)
96,3%
0,2 13x
Systém medzinárodných dohôd upravujúcich činnosť služby cudzineckej polície
96,2%
0,1 9x
Emocionálna stabilita policajta/zamestnanca verejnej správy a možnosti jej utvárania
96,1%
0,1 19x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: