Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 487   |   Strana 1 / 13


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 6x
Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam
100,0%
0,9 11x
Právne a inštitucionálne postavenie agentúry frontex
100,0%
0,1 0x
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5%
0,1 2x
Ekonomika Bratislavského samosprávneho kraja
99,1%
0,3 3x
Operačné systémy (úlohy, funkcie a druhy operačných systémov)
99,0%
0,2 10x
Formovanie štátnych hraníc SR v období rokov 1918 - 1945
98,9%
0,7 45x
Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia
98,9%
0,7 5x
Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska
98,9%
0,1 22x
Právomoci prezidenta Slovenskej republiky
98,6%
0,1 5x
Základné funkcie služby dopravnej polície
98,6%
0,2 27x
Tvorba kriminalistických verzií podľa látkových stôp
98,5%
0,2 4x
Právo na život - trest smrti sa zakazuje
98,5%
0,1 5x
Teroristické skupiny v roku 1989 až 2003
98,5%
0,3 12x
Výkon služby cestných dopravných hliadok pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a výkon služby cestných hliadok pri riadení cestnej premávky
97,9%
0,1 29x
Príčiny korupčného konania príslušníkov Policajného zboru
97,9%
0,1 22x
Autoremedúra v trestnom konaní
96,9%
0,6 8x
Agnosticizmus - príčiny jeho vzniku
96,7%
0,1 0x
Charakteristika a vývoj multimédií dnešnej doby
96,6%
0,9 7x
Systém politických strán v 1. Československej republike
96,6%
0,1 12x
Dejiny politického myslenia
96,5%
0,2 38x
Osobnosť podľa C. G. Junga v kontexte dneška
96,5%
0,1 13x
Kriminalistika II - Zadanie na test TK a EC
96,4%
0,1 9x
Počítačová kriminalita (téma č. 8)
96,3%
0,2 11x
Systém medzinárodných dohôd upravujúcich činnosť služby cudzineckej polície
96,2%
0,1 9x
Emocionálna stabilita policajta/zamestnanca verejnej správy a možnosti jej utvárania
96,1%
0,1 3x
Prostriedky využívané pri preprave hotovostí a cenností
96,0%
0,1 9x
Systém medzinárodných a európskych dohovorov upravujúcich právne postavenie cudzincov
95,9%
0,1 4x
Mestá a mestské štáty v Uhorsku za feudalizmu
95,0%
0,1 5x
Základy štátovedy
94,9%
0,5 20x
Organizácia a úlohy polície vo Veľkej Británii
94,8%
0,1 4x
Technické zabezpečenie kontroly režimu na hraničných priechodoch
94,7%
1,1 8x
Tomáš Akvinský - seminárna práca
94,7%
0,1 8x
Postavenie obecnej polície a vzťah k policajnému zboru v SR
94,6%
0,1 29x
Kontrola režimu na hraničných priechodoch policajnými útvarmi
94,5%
0,1 5x
Hraničný dozor
94,5%
3,9 46x
Všeobecná vnútorná správa
94,4%
0,1 3x
Predpoklady rekonštrukcie miest kriminalisticky významných udalostí
94,4%
0,1 4x
Kriminalistické skúmanie: Znalci, experti a odborníci
94,3%
0,1 1x
Legislatívny proces a uverejňovanie právnych noriem európskeho práva
94,2%
0,1 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: