Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 277   |   Strana 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 2x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 36x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 14x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 250x
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0%
0,2 19x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 43x
Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve
100,0%
0,2 18x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 47x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 38x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 219x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0%
0,7 193x
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0%
0,6 51x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 15x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 143x
Metodológia výskumu v sociálnej práci (45 vypracovaných otázok)
100,0%
0,2 200x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 40x
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 5x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 10x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9%
0,1 24x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 114x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 46x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 78x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 46x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 168x
Stravovanie seniorov v kontexte kvality života
98,5%
1,6 0x
Neverbálna komunikácia (ročníková práca)
98,5%
0,2 17x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 100x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 10x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 60x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 160x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 21x
Rozvod manželstva a jeho sociálne a právne aspekty
97,5%
5,7 2x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 75x
Ovocinárstvo vo vidieckej turistike
97,2%
5,3 1x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 313x
Dôvody užívania drog u mládeže
96,9%
7,7 101x
Sociálna práca s jednotlivcom
96,8%
2,6 11x
Religiozita a rodinné správanie
96,4%
0,1 5x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 30x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: