Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 676   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 274   |   Strana 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0%
0,2 6x
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 0x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 2x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 37x
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0%
0,7 158x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve
100,0%
0,2 17x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 32x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 29x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 38x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 235x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 13x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 12x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 113x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 196x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 24x
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0%
0,6 48x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 9x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9%
0,1 15x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 100x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 38x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 73x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 42x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 138x
Stravovanie seniorov v kontexte kvality života
98,5%
1,6 0x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 86x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 5x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 53x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 142x
Metodológia výskumu v sociálnej práci
98,0%
0,2 173x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 17x
Rozvod manželstva a jeho sociálne a právne aspekty
97,5%
5,7 1x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 68x
Ovocinárstvo vo vidieckej turistike
97,2%
5,3 1x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 308x
Dôvody užívania drog u mládeže
96,9%
7,7 98x
Sociálna práca s jednotlivcom
96,8%
2,6 9x
Religiozita a rodinné správanie
96,4%
0,1 4x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 21x
Filozofia - vypracovaná terminológia
96,0%
0,4 72x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: