Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 278   |   Strana 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 21x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 28x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 2x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 27x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 34x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 37x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 97x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 225x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 9x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 182x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 11x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9%
0,1 13x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 87x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 34x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 70x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 42x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 131x
Stravovanie seniorov v kontexte kvality života
98,5%
1,6 0x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 81x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 5x
Metodológia výskumu v sociálnej práci
98,0%
0,2 170x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 135x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 52x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 11x
Sociálna politika (interný študijný material)
97,5%
0,7 152x
Rozvod manželstva a jeho sociálne a právne aspekty
97,5%
5,7 1x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 66x
Ovocinárstvo vo vidieckej turistike
97,2%
5,3 1x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 306x
Dôvody užívania drog u mládeže
96,9%
7,7 95x
Sociálna práca s jednotlivcom
96,8%
2,6 6x
Religiozita a rodinné správanie
96,4%
0,1 4x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 20x
Filozofia - vypracovaná terminológia
96,0%
0,4 69x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Rodinné právo
95,9%
0,5 16x
Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore
95,8%
0,6 26x
Supervízia v sociálnej práci - materiál na učenie
95,7%
0,1 40x
Sociálna práca v treťom sektore
95,7%
0,4 18x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: