Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 274   |   Strana 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 157x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 36x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 90x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 1x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 214x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 22x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 20x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 7x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 30x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 9x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 26x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9%
0,1 13x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 24x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 76x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 61x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 41x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 119x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 3x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 71x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 124x
Metodológia výskumu v sociálnej práci
98,0%
0,2 158x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 51x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 6x
Sociálna politika (interný študijný material)
97,5%
0,7 149x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 58x
Ovocinárstvo vo vidieckej turistike
97,2%
5,3 1x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 305x
Dôvody užívania drog u mládeže
96,9%
7,7 92x
Religiozita a rodinné správanie
96,4%
0,1 4x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 14x
Filozofia - vypracovaná terminológia
96,0%
0,4 68x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Rodinné právo
95,9%
0,5 13x
Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore
95,8%
0,6 24x
Supervízia v sociálnej práci - materiál na učenie
95,7%
0,1 35x
Sociálna práca v treťom sektore
95,7%
0,4 16x
Tézy na kolokvium z etiky
95,6%
0,1 4x
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
95,5%
0,1 21x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Politika zamestnanosti
95,3%
0,1 16x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: