Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Metodológia výskumu v sociálnej práci (45 vypracovaných otázok)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
200 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39136
Posledná úprava
19.05.2023
Zobrazené
11 537 x
Autor:
petto
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované tri okruhy otázok z metodológie výskumu v sociálnej práci. Kvalitatívny výskum, kvantitatívny výskum a teória výskumu.

Otázky na skúšku z metodológie výskumu
I. okruh:
1. Charakterizujte vedu a výskum.
Veda - systematický spôsob poznávania skutočnosti, objektom ktorého môžu byť predmety, udalosti alebo ľudia.
Základné organizačné zložky vedy: výskum, vývoj, vedecké vyhodnocovanie.
Výskum - je systematický spôsob riešenia problémov, ktorými sa rozširujú hranice vedomosti ľudstva.
Potvrdzuje či vyvracia doterajšie poznatky, získava nové poznatky, má korekčnú schopnosť, je cyklické riešenie problému. (výskum sa nedá zastaviť, ukončiť, prichádzajú vždy nové problémy)

2. Uveďte členenie výskumu podľa OECD a charakterizujte jeho jednotlivé zložky.
Podľa OECD sa výskum a vývoj kategorizujú:
1. Základný výskum - experimentálna alebo teoretická práca, zameraná na primárne získavanie nových poznatkov, o podstate javu a nových pozorovateľných faktov, orientuje sa na riešenie kľúčových problémov, ktoré vytyčuje teória danej vedy, je bez konkrétnej aplikácie a bezprostredného využitia, je zameraný na teoretickú explanáciu problémov.
2. Aplikovaný výskum - zameraný na získanie nových poznatkov, orientovaný primárne na špecifický cieľ alebo úlohu zo spoločenskej praxe, má obmedzený počet produktov, operácii, metód alebo systémov, zameraný je na aplikáciu.
...

Kľúčové slová:

výskum

metodológia výskumu

kvalitatívny výskum

kvantitatívny výskum

výskumná stratégia

dotazník

rozhovor

reliabilita

klasifikácia

axiomatizácia

prieskum

interviewObsah:
 • 1. Charakterizujte vedu a výskum.
  2. Uveďte členenie výskumu podľa OECD a charakterizujte jeho jednotlivé zložky.
  3. Vysvetlite, čo je metodológia výskumu a ktoré hlavné otázky rieši.
  4. Vysvetlite, čo je metóda a charakterizujte analýzu, syntézu, indukciu a dedukciu.
  5. Charakterizujte účel výskumu.
  6. Uveďte členenie výskumu a charakterizujte jednotlivé druhy podľa stupňa konkrétnosti, vzťahu k realizácii, výskumných postupov a metód, dĺžky trvania.
  7. Uveďte, čo je to výskumná stratégia a charakterizujte kvantitatívny výskum.
  8. Uveďte, čo je výskumná stratégia a charakterizujte kvalitatívny výskum.
  9. Vysvetlite, čo je validita, ako sa člení a charakterizujte jednotlivé druhy.
  10. Vysvetlite pojmy: reliabilita, klasifikácia, explikácia.
  ...
  36. Charakterizujte naratívny prístup a naratívne interview.
  37. Charakterizujte dramaturgický prístup.
  38. Charakterizujte výber osôb v kvalitatívnom výskume a uveďte typy participantov.
  39. Charakterizujte kvalitatívne pozorovanie, participačné pozorovanie a jeho stupne
  40. Charakterizujte interview, členenie podľa štruktúrovanosti a zásady jeho vedenia.
  41. Charakterizujte skupinové interview, interview s ohniskovou skupinou a obsahovú analýzu produktov
  42. Charakterizujte spôsob vedenia záznamu údajov v kvalitatívnom výskume.
  43. Vymenujte a charakterizujte postupy pri analýze výskumných údajov a tvorbe teórie v kvalitatívnom výskume.
  44. Vysvetlite, čo je triangulácia, ako sa realizuje a uveďte, čo obsahuje audit výskumu.
  45. Charakterizujte jednotlivé prístupy k etike, utajenosť výskumníka a vzťah k participantovi.

Zdroje:
 • testy
 • prednášky
 • prezentácie
 • skriptá
 • poznámky
 • odborná literatúra
 • ONDREJKOVIČ, P.: Úvod do metodológie sociálnych vied. Bratislava : Regent, 2005. ISBN.
 • GAVORA, P.: Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava : Regent, 2006. ISBN 80-88904-46-3.
 • SURYNEK, A., KAŠPAROVÁ, E., KOMÁRKOVÁ, E.: Základy sociologického výskumu. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.
 • GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. ISBN 80-223-1628-8.
 • BENČO, J.: Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava : Iris, 2001. ISBN 80-89018-27-0.
 • PRŮCHA, Jan: Pedagogický výzkum. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1995.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko