Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 559   |   Strana 1 / 64


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 6x
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0%
0,2 13x
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0%
10,1 20x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 7x
Materiály pre stavbu strojov a zariadení v kozmickom priemysle
100,0%
4,4 0x
Analogová technika - počítačová cvičení (MICROCAP, PSPICE, SNAP)
100,0%
2,2 1x
Bezpečnosť čipových kariet (Špecifikácia), Bezpečnosť počítačových systémov
100,0%
2,4 7x
Vývin poňatia manažmentu (HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE, JAPONSKÝ MANAŽMENT)
100,0%
0,1 7x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 17x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 22x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 34x
Informačný systém lekárne - softvérové inžinierstvo
100,0%
1,1 66x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 45x
Riziko zadnej časti palivového cyklu a nuklidové zloženie paliva reaktorov
100,0%
0,8 1x
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9%
1,0 4x
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5%
0,1 31x
Výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania - V.O.S. a družstvo
99,5%
0,1 37x
Servopohony nastavenia parametrov dvojvýstredníkoveho lisu
99,4%
0,5 2x
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0%
0,3 5x
Normy ISO radu 9000 - história, štruktúra, charakteristika, požiadavky a zásady
98,9%
0,2 114x
Uplatnenie japonského riadenia výroby, nová výrobná filozofia.
98,9%
0,1 8x
Zloženie komunálneho odpadu - seminárna práca
98,7%
0,2 2x
Transformácia prietokových vĺn pomocou kaskády lineárnych nádrží
98,5%
1,1 2x
Zosilňovač Ne078 2x50W - Vlastná práca
98,2%
37,7 29x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 11x
Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn
97,9%
0,3 5x
Význam personálneho zabezpečenia v priemyselných podnikoch
97,8%
0,1 10x
Projekt z databázových systémov v MS Access - IS lekárne
97,7%
0,9 130x
Asertivita a asertívna komunikácia
97,5%
0,2 29x
Analytická geometria v príkladoch
97,4%
2,7 30x
Technická dokumentácia a CAD (Kapitola 3: Technické výkresy, ich úprava, tlač a archivovanie)
97,4%
0,3 5x
Deskriptívna geometria - cvičenia
97,4%
0,3 14x
Mikroskopická analýza termického nástreku
97,4%
6,4 1x
Operačná analýza (systémovo-vedná disciplína)
97,3%
1,2 25x
Tvorba, respektívne zdokonaľovanie organizačnej štruktúry riadenia priemyselných podnikov
97,2%
4,6 10x
Meranie prevádzky v IP telefónií
97,2%
0,9 0x
Controlling ako nástroj riadenia
97,2%
1,3 3x
Technické prostriedky automatizovaného riadenia - Meteostanica (TPAR)
97,1%
0,5 1x
Obrábacie stroje - Návrh stavebnicového jednoúčelového stroja
97,1%
0,3 36x
Outsourcing - efektívne spravovanie organizácie
96,9%
0,3 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: