Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 138   projektov
18 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 511   |   Strana 1 / 63


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 14x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 39x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 28x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 6x
Informačný systém lekárne - softvérové inžinierstvo
100,0%
1,1 55x
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 3x
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9%
1,0 4x
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5%
0,1 28x
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0%
0,3 5x
Uplatnenie japonského riadenia výroby, nová výrobná filozofia.
98,9%
0,1 5x
Transformácia prietokových vĺn pomocou kaskády lineárnych nádrží
98,5%
1,1 1x
Zosilňovač Ne078 2x50W - Vlastná práca
98,2%
37,7 4x
Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn
97,9%
0,3 3x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 9x
Projekt z databázových systémov v MS Access - IS lekárne
97,7%
0,9 117x
Asertivita a asertívna komunikácia
97,5%
0,2 18x
Technické prostriedky automatizovaného riadenia - Meteostanica (TPAR)
97,1%
0,5 1x
Psychológia v práci manažéra
96,6%
0,6 22x
Bezpečnosť VTZ zdvíhacieho - pracovné zdvíhacie plošiny
96,2%
0,3 8x
Environmentálne vhodné technológie (terminológia, hodnotenie a označovanie výrobkov, definovanie EST, metódy DICE, EnTA, ESTPA)
96,1%
2,2 5x
Kriteriálne funkcie trvalo udržateľného rozvoja elektroenergetiky
95,9%
0,6 3x
Environmentálne riziká využívania minerálnych a geotermálnych vôd ako zdroja surovín a energie
95,7%
0,2 1x
Manažér ako rozhodovateľ
95,5%
0,4 0x
Podklady pre skúšku z predmetu Technológia 1, 2, 3
95,4%
5,7 4x
Elektronický obchod
95,2%
0,4 83x
Technológie spájkovania
95,0%
0,9 10x
História a vývoj televízneho prijímača
95,0%
0,4 1x
Logistika a životné prostredie
94,9%
0,9 13x
Motivácia a stimulácia zamestnancov
94,9%
3,6 1x
Trh a trhový mechanizmus, ponuka, dopyt a rovnovážna cena
94,7%
0,1 18x
Zmenová práca
94,3%
0,4 5x
Wallenrod Dvojitá transparentná fasáda
94,1%
2,5 7x
Internet banking a mobile banking
94,0%
0,5 1x
Seminárna práca z predmetu: Dejiny techniky a odborného školstva
93,9%
0,9 2x
Solárne elektrárne - alternatívny zdroj energie
93,6%
0,2 0x
Seminárna práca k téme Fotosyntéza
93,6%
0,1 19x
Reklama produktu + myšlienková mapa
93,2%
0,2 2x
Tomáš Baťa, Batizmus
93,1%
0,1 57x
Elektrónky, tranzistory a čo ďalej
93,1%
0,2 2x
Personálny manažment ako súčasť riadenia priemyselného podniku
93,0%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: