Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39048
Posledná úprava
15.12.2011
Zobrazené
2 438 x
Autor:
jachacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V seminárnej práci sa venujem palivám zo širšieho pohľadu. V jednotlivých kapitolách sa zaoberám uhlím, alebo tiež fosílnymi palivami od ich vzniku, delnia až po použitie v minulosti a súčasnosti. V ďalšom texte sa zaoberám ropou, jej získavaním, spracovaním a jednotlivými procesmi počas jej spracovanie. Časť tejto kapitoly bude venovaná aj uhľovodíkom ako zložky ropy. V ďalšej kapitole sa venujem, v stručnosti, zemnému plyn, násladne rašeline a prácu ukončím pohľadom na novú perspektívu, ktorou sú biopalivá, ktorým je venovaná práve posledná kapitola.

1.1. POŽIADAVKY NA PALIVÁ

Základné požiadavky kladené na palivá sú:
· zápalnú zmes, vytvorená s vzduchom, musí zanechávať po zhorení minimum mechanicky alebo chemicky škodlivých látok.
· maximálny obsah aktívnych látok, ktoré uvoľňujú teplo
· minimálny obsah pasívnych látok, alebo látok, ktoré spaľovanie sťažujú ...

Kľúčové slová:

zemný plyn

ropa

uhlie

biopalivá

uhľovodíkyObsah:
 • Úvod ....................................................................................................................................... 3
  1. Palivo.................................................................................................................................. 4
  1.1. Požiadavky na palivá...................................................................................................4
  1.2. Skupenstvá palív..........................................................................................................4
  2. Uhľovodíkové palivá...........................................................................................................5
  2.1. Vlastnosti uhľovodíkových palív................................................................................5
  2.2. Uhlie..............................................................................................................................5
  2.2.1. Produkty z uhlia................................................................................................6
  2.3. Ropa..............................................................................................................................7
  2.3.1. Uhľovodíky........................................................................................................7
  2.3.2. Získavanie ropy.................................................................................................8
  2.3.3. Spracovanie ropy.............................................................................................10
  2.3.3.1. Čistenie ropy......................................................................................11
  2.3.3.2. Destilácia............................................................................................11
  2.3.3.3. Rafinácia ropných produktov..........................................................13
  2.3.3.4. Krakovanie........................................................................................13
  2.4. Zemný plyn................................................................................................................14
  2.4.1. Spracovanie zemného plynu..........................................................................14
  2.5. Rašelina......................................................................................................................15
  3. Kvapalné biopalivá.........................................................................................................15
  Záver .....................................................................................................................................17
  Zoznam použitej literatúry ..................................................................................................18

Zdroje: