Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 5 779   |   Strana 1 / 145


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 23x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 27x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 256x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Projektovanie enviromentálnych výrobných systémov - zadanie
100,0%
0,2 1x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 23x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 5x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0%
0,9 43x
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0%
11,3 16x
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0%
0,8 2x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 8x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 4x
Skúšobné otázky z etológie can/hip + štúdijný materiál
99,6%
0,1 17x
Archeológia v Balneologickom múzeu v Piešťanoch
99,5%
0,3 10x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 1x
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5%
0,2 22x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 6x
Význam biomechaniky vo forenznej antropológii
99,2%
1,7 23x
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 9x
Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu
99,0%
0,2 0x
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0%
0,3 5x
Technológia spracovania odpadov - Energetické zhodnotenie organických odpadov
99,0%
1,5 11x
Obezita - dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
99,0%
0,1 169x
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9%
0,1 11x
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9%
1,2 30x
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8%
0,6 29x
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8%
0,3 8x
Zloženie komunálneho odpadu - seminárna práca
98,7%
0,2 2x
Geografická charakteristika okresu Levoča
98,6%
0,9 8x
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6%
1,4 2x
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5%
0,5 26x
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 161x
Krajinný potenciál Ďumbierskych Tatier
98,2%
16,3 5x
Podnikateľský plán Šandalská chalúpka
98,0%
3,1 14x
Fyzikálna chémia - Riešené príklady I.
98,0%
1,5 287x
Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)
98,0%
0,7 1x
Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn
97,9%
0,3 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: