Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 5 861   |   Strana 1 / 147


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 29x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Cytológia náuka o bunkách - stavba buniek, rozmnožovanie buniek, štruktúra DNA a prepis genetickej informácie
100,0%
4,3 12x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 352x
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0%
0,9 48x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Matematika
100,0%
0,7 13x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 24x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 29x
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0%
11,3 18x
Projektovanie enviromentálnych výrobných systémov - zadanie
100,0%
0,2 3x
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0%
0,8 2x
Analýza multivariačních dat v taxonomii (fenetické metody): Karol Marhold a Jan Suda
100,0%
2,6 0x
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0%
2,1 106x
Molekulová biológia - Vysokoškolské učebné texty - Eva Mišúrová a Peter Solár
100,0%
21,2 35x
Technická chémia - vypracované otázky a okruhy na skúšku
100,0%
24,9 1x
Vplyv strečingu na kĺbovú pohyblivosť zápasníkov - mladších žiakov
100,0%
3,7 6x
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu
100,0%
0,5 8x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 10x
Prenos látky medzi zložkami bezmála dotykových dvojhviezd
100,0%
1,5 1x
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0%
0,4 12x
Bolesť - všeobecná definícia, typy bolesti, analgetiká
100,0%
0,3 4x
Postupnosť posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
100,0%
2,7 4x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 6x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Úrazy a pády - Výskyt úrazovosti vzhľadom na jednotlivé orgány ľudského tela, Rany a krvácanie, Poranenia hlavy a mozgu, Poranenia končatín
100,0%
0,1 18x
Zoológia I. - Bezchordáty (Ríša Animalia - živočíchy)
100,0%
0,5 8x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 11x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 10x
Skúšobné otázky z etológie can/hip + štúdijný materiál
99,6%
0,1 33x
Archeológia v Balneologickom múzeu v Piešťanoch
99,5%
0,3 10x
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5%
0,2 23x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 17x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 6x
Význam biomechaniky vo forenznej antropológii
99,2%
1,7 26x
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
99,1%
0,1 1x
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 11x
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0%
0,3 5x
Obezita - dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
99,0%
0,1 175x
Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu
99,0%
0,2 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: