Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 5 783   |   Strana 1 / 145


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 5x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 23x
Projektovanie enviromentálnych výrobných systémov - zadanie
100,0%
0,2 3x
Postupnosť posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
100,0%
2,7 3x
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0%
0,4 11x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 24x
Cytológia náuka o bunkách - stavba buniek, rozmnožovanie buniek, štruktúra DNA a prepis genetickej informácie
100,0%
4,3 7x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0%
0,9 44x
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0%
11,3 16x
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0%
0,8 2x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 269x
Úrazy a pády - Výskyt úrazovosti vzhľadom na jednotlivé orgány ľudského tela, Rany a krvácanie, Poranenia hlavy a mozgu, Poranenia končatín
100,0%
0,1 15x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 27x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 8x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 5x
Skúšobné otázky z etológie can/hip + štúdijný materiál
99,6%
0,1 21x
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5%
0,2 22x
Archeológia v Balneologickom múzeu v Piešťanoch
99,5%
0,3 10x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 3x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 6x
Význam biomechaniky vo forenznej antropológii
99,2%
1,7 23x
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 9x
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0%
0,3 5x
Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu
99,0%
0,2 0x
Technológia spracovania odpadov - Energetické zhodnotenie organických odpadov
99,0%
1,5 11x
Obezita - dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
99,0%
0,1 169x
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9%
0,1 12x
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9%
1,2 30x
Benelux (Belgicko, Holandsko a Luxembursko)
98,9%
0,3 6x
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8%
0,3 8x
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8%
0,6 29x
Zloženie komunálneho odpadu - seminárna práca
98,7%
0,2 2x
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6%
1,4 2x
Geografická charakteristika okresu Levoča
98,6%
0,9 9x
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5%
0,5 26x
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 186x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: