Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 771   |   Strana 1 / 20


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9%
1,2 30x
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 195x
Analytická geometria v príkladoch
97,4%
2,7 29x
Deskriptívna geometria - cvičenia
97,4%
0,3 13x
Skúmanie štatistickej závislosti spotreby paliva osobných automobilov od objemu valcov a závislosti spôsobu chladenia motora od druhu paliva
97,3%
0,2 20x
Číselné obory - Matematika 1 - skriptá
95,9%
0,8 47x
Pravdepodobnosť a štatistika - skriptá
95,7%
0,5 10x
Skriptá z Matematiky 1
95,7%
9,7 72x
Matematická analýza I
95,5%
6,0 15x
Skriptá z predmetu Matematická logika
94,3%
0,7 186x
Elektronický podpis a jeho šifrovanie
93,7%
0,1 16x
Excel (vypracované zadanie "Excel v príkladoch pre stredné školy)
92,7%
0,2 7x
Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách
92,3%
0,4 0x
Teória pravdepodobnosti - štatistika pre environmentalistov
92,3%
0,2 32x
Matematika 1 - materiály ku skúške, vypracované otázky
92,3%
0,7 19x
Skriptá z predmetu - Štatistika
92,3%
0,2 117x
Semestrálne zadanie - Spracovanie údajov v štatistickom súbore a ich rozbor uplatnením štatistických metód
91,8%
0,1 30x
Prednášky ku predmetu - Štatistické metódy
91,3%
1,0 245x
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
90,8%
0,4 74x
Komplexné čísla, polynómy, algebrické rovnice
90,6%
0,7 27x
Matematika 1 prednášky (teória a príklady)
90,5%
0,6 35x
Numerika - Numerické metódy - príklady
90,5%
0,4 6x
Matematika - logika a teória množín, funkcie, limity, derivácie, neurčitý integrál
90,3%
0,2 16x
Goniometrické funkcie a ich použitie v trigonometrii a v matematických úlohách
90,0%
1,8 7x
Poznámky z prednášok - Štatistika B
90,0%
1,2 23x
Úvod do lineárnej algebry - zbierka
90,0%
0,6 41x
Matematika - teória vo forme ťaháka
90,0%
0,2 129x
Matematická analýza I.
89,8%
3,6 45x
Prednášky z Ekonomickej štatistiky
89,8%
0,6 11x
Projekt Štatistika A (údaje, kvalitatívny a kvantitatívny znak)
89,7%
0,1 41x
Projekt z predmetu Štatistika A
89,4%
0,1 14x
Matematika 1 - Elementárny kalkulus
89,3%
0,4 2x
Aplikovaná matematická analýza
89,2%
1,4 88x
Matematická analýza I. - výpočty
89,1%
3,5 37x
Matematika pre stredné školy
88,9%
1,1 26x
Nová Keynesiánska philipsova krivka
88,9%
0,3 36x
Matematika II - integrály, diferenciálne rovnice, diferenciálna geometria
88,9%
0,8 134x
Teória pravdepodobnosti - prednášky z predmetu Pravdepodobnosť a štatistika
88,9%
0,8 7x
Matematika 1 - riešené a neriešené príklady
88,7%
3,0 177x
Úvod do logiky a metodológie myslenia
88,6%
0,2 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: