Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 771   |   Strana 1 / 20


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9%
1,2 29x
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 138x
Analytická geometria v príkladoch
97,4%
2,7 29x
Deskriptívna geometria - cvičenia
97,4%
0,3 12x
Skúmanie štatistickej závislosti spotreby paliva osobných automobilov od objemu valcov a závislosti spôsobu chladenia motora od druhu paliva
97,3%
0,2 19x
Číselné obory - Matematika 1 - skriptá
95,9%
0,8 47x
Pravdepodobnosť a štatistika - skriptá
95,7%
0,5 9x
Skriptá z Matematiky 1
95,7%
9,7 66x
Matematická analýza I
95,5%
6,0 13x
Skriptá z predmetu Matematická logika
94,3%
0,7 185x
Matematika 1 - materiály ku skúške, vypracované otázky
92,3%
0,7 13x
Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách
92,3%
0,4 0x
Skriptá z predmetu - Štatistika
92,3%
0,2 114x
Teória pravdepodobnosti - štatistika pre environmentalistov
92,3%
0,2 32x
Semestrálne zadanie - Spracovanie údajov v štatistickom súbore a ich rozbor uplatnením štatistických metód
91,8%
0,1 28x
Prednášky ku predmetu - Štatistické metódy
91,3%
1,0 244x
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
90,8%
0,4 72x
Matematika 1 prednášky (teória a príklady)
90,5%
0,6 33x
Numerika - Numerické metódy - príklady
90,5%
0,4 6x
Poznámky z prednášok - Štatistika B
90,0%
1,2 23x
Matematika - teória vo forme ťaháka
90,0%
0,2 127x
Goniometrické funkcie a ich použitie v trigonometrii a v matematických úlohách
90,0%
1,8 5x
Úvod do lineárnej algebry - zbierka
90,0%
0,6 41x
Matematická analýza I.
89,8%
3,6 45x
Prednášky z Ekonomickej štatistiky
89,8%
0,6 10x
Projekt Štatistika A (údaje, kvalitatívny a kvantitatívny znak)
89,7%
0,1 38x
Projekt z predmetu Štatistika A
89,4%
0,1 13x
Matematika 1 - Elementárny kalkulus
89,3%
0,4 2x
Aplikovaná matematická analýza
89,2%
1,4 88x
Matematická analýza I. - výpočty
89,1%
3,5 36x
Teória pravdepodobnosti - prednášky z predmetu Pravdepodobnosť a štatistika
88,9%
0,8 7x
Matematika II - integrály, diferenciálne rovnice, diferenciálna geometria
88,9%
0,8 131x
Matematika pre stredné školy
88,9%
1,1 23x
Nová Keynesiánska philipsova krivka
88,9%
0,3 34x
Matematika 1 - riešené a neriešené príklady
88,7%
3,0 172x
Úvod do logiky a metodológie myslenia
88,6%
0,2 4x
Korelačná a regresná analýza
88,4%
0,1 46x
Deterministické metódy operačnej analýzy
88,3%
1,3 17x
Štatistika A - prednášky
88,3%
4,2 33x
Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika
88,1%
2,1 65x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: