Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 769   |   Strana 1 / 20


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Matematika
100,0%
0,7 10x
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9%
1,2 32x
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 253x
Analytická geometria v príkladoch
97,4%
2,7 31x
Deskriptívna geometria - cvičenia
97,4%
0,3 15x
Skúmanie štatistickej závislosti spotreby paliva osobných automobilov od objemu valcov a závislosti spôsobu chladenia motora od druhu paliva
97,3%
0,2 21x
Číselné obory - Matematika 1 - skriptá
95,9%
0,8 47x
Pravdepodobnosť a štatistika - skriptá
95,7%
0,5 10x
Skriptá z Matematiky 1
95,7%
9,7 77x
Matematická analýza I
95,5%
6,0 16x
MMPVE zadania (Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu) - Normálne rozdelenie, Vybrané (Rovnomerné, Poissonovo, Binomické) rozdelenie, Lineárna regresia, DOE
94,5%
3,5 17x
Skriptá z predmetu Matematická logika
94,3%
0,7 200x
Elektronický podpis a jeho šifrovanie
93,7%
0,1 16x
Excel (vypracované zadanie "Excel v príkladoch pre stredné školy)
92,7%
0,2 14x
Štatistika a numerické metódy - prednášky (Numerické riešenie rovníc Iteračné metódy riešenia systému, Jacobiho metóda, Gauss-Seidlova metóda...)
92,6%
0,9 10x
Pojem matice, základné operácie s maticami, determinant matice
92,5%
0,1 5x
Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách
92,3%
0,4 0x
Matematika 1 - materiály ku skúške, vypracované otázky
92,3%
0,7 22x
Teória pravdepodobnosti - štatistika pre environmentalistov
92,3%
0,2 32x
Skriptá z predmetu - Štatistika
92,3%
0,2 121x
Semestrálne zadanie - Spracovanie údajov v štatistickom súbore a ich rozbor uplatnením štatistických metód
91,8%
0,1 39x
Komplexné čísla, polynómy, algebrické rovnice
91,4%
0,2 9x
Prednášky ku predmetu - Štatistické metódy
91,3%
1,0 246x
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
90,8%
0,4 74x
Komplexné čísla, polynómy, algebrické rovnice
90,6%
0,7 28x
Numerika - Numerické metódy - príklady
90,5%
0,4 6x
Matematika 1 prednášky (teória a príklady)
90,5%
0,6 35x
Matematika - logika a teória množín, funkcie, limity, derivácie, neurčitý integrál
90,3%
0,2 16x
Poznámky z prednášok - Štatistika B
90,0%
1,2 24x
Goniometrické funkcie a ich použitie v trigonometrii a v matematických úlohách
90,0%
1,8 8x
Úvod do lineárnej algebry - zbierka
90,0%
0,6 47x
Matematika - teória vo forme ťaháka
90,0%
0,2 129x
Štatistika (moje skriptum "Štatistika pre flákačov")
90,0%
8,1 84x
Matematická analýza I.
89,8%
3,6 46x
Prednášky z Ekonomickej štatistiky
89,8%
0,6 11x
Projekt Štatistika A (údaje, kvalitatívny a kvantitatívny znak)
89,7%
0,1 46x
Projekt z predmetu Štatistika A
89,4%
0,1 15x
Matematika 1 - Elementárny kalkulus
89,3%
0,4 2x
Aplikovaná matematická analýza
89,2%
1,4 90x
Matematika A - teória (Funkcia jednej reálnej premennej, Postupnosti, Limity funkcie...)
89,2%
0,1 61x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: