Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Excel (vypracované zadanie "Excel v príkladoch pre stredné školy)

«»
Prípona
.xls
Typ
projekt
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13075
Posledná úprava
14.10.2020
Zobrazené
1 210 x
Autor:
duchny
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V oblasti B8:B54 je uložená postupnosť desatinných čísel a napravo od nich sú hodnoty funkcií sínus ( stĺpec C) a kosínus (stĺpec D). Na tomto hárku sú ďalej uložené grafy týchto funkcií. Vašou úlohou je zostrojiť zhodné grafy a uložiť ich do hárku Úloha 1. Pozor - pripravené grafy sú vložené len ako obrázky a nie je možné z nich nič vyčítať vyvolaním miestnej ponuky. (Grafy sú tri - zarolujte obrazovkou nadol.).

Na tomto hárku sú údaje o raste stromu: Stĺpec B obsahuje mesiace ktoré uplynuli od zasadenia a v stĺpci D je výška v metroch. Vytvorte graf, ktorý ukáže závislosť rastu stromu od času a vložte ho na tento hárok. Pre inšpiráciu sa dívajte na graf umiestnený na hárku Riešenie 3.

Školská správa sleduje počet detí zapísaných do 1. ročníka niektorých základných škôl. V tabuľke na tomto hárku sú údaje o štyroch základných školách za posledných päť rokov. Zostrojte graf podobný grafu na hárku Riešenie 5 a vložte ho na hárok Graf 5.
...

Kľúčové slová:

graf

grafy

čiarový graf

stĺpcový graf

hárok

tabuľka

excel

riadok

stĺpec

tvorba grafu

tvorba tabuľky

funkcia tabuľkyObsah:
 • 1. Pokusný - hárok na vlastné cvičenia a pokusy
  2. Úloha 1 - vytvorenie čiarových grafov
  3. Úloha 2 - vytvorenie stĺpcového grafu
  4. Úloha 3 - závislosť výšky stromu od času
  5. Riešenie 3 - ukážkový graf k úlohe 3
  6. Úloha 4 - počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ
  7. Riešenie 4a - ukážkový stĺpcový graf k úlohe 4
  8. Riešenie 4b - ukážkový čiarový graf k úlohe 4
  9. Úloha 5 - počet detí zapísaných do 1. ročníkov štyroch ZŠ
  10. Riešenie 5a - ukážkový 3D stĺpcový graf k úlohe 5 s niekoľkými radmi hodnôt
  11. Riešenie 5b - ukážkový plošný stĺpcový graf k úlohe 5 s niekoľkými radmi hodnôt
  12. Riešenie 5c - ukážkový čiarový graf k úlohe 5 s niekoľkými radmi hodn
  13. Riešenie 5d - ukážkový skladaný stĺpcový graf k úlohe 5 s niekoľkými radmi hodnôt
  14. Úloha 6 - vyhodnotenie pomerného zloženia detí zapísaných do rôznych škôl
  15. Riešenie 6 - ukážkový výsekový graf k úlohe 6

Zdroje:
 • Zadania úloh