Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 121   |   Strana 1 / 54


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 20x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 33x
Metodológia a metódy sociálneho výskumu - prednášky
100,0%
0,2 18x
Úrazy a pády - Výskyt úrazovosti vzhľadom na jednotlivé orgány ľudského tela, Rany a krvácanie, Poranenia hlavy a mozgu, Poranenia končatín
100,0%
0,1 17x
Geopolitický vplyv Číny na svet a svetovú ekonomiku
100,0%
0,7 6x
Analýza multivariačních dat v taxonomii (fenetické metody): Karol Marhold a Jan Suda
100,0%
2,6 0x
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu
100,0%
0,5 6x
Staroba a voľný čas (Starnutie, Voľný čas, Inštitucionálna starostlivosť o starých ľudí)
100,0%
0,4 25x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí
100,0%
0,1 1x
Itinerár tuzemského autokarového poznávacieho zájazdu na trase: Nemecko - Berlín
100,0%
1,8 2x
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0%
0,1 9x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 79x
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0%
0,1 14x
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0%
0,7 5x
Vývoj ekonomiky štátneho fondu rozvoja bývania v rokoch 2001 - 2004
99,8%
0,2 3x
Podnikateľský plán k predmetu Operačný manažment
99,7%
0,5 3x
Motivácia človeka v ťažkých životných situáciách
99,7%
0,1 19x
Ekologická politika a porovnanie krajov na úrovni NUTSIII
99,3%
0,3 11x
Finančné zaťaženie podnikateľských subjektov v Slovenskej republike
99,3%
0,2 3x
Sociálno - politické názory Tomáša Akvinského
99,2%
0,1 4x
Prednášky z predmetu Úvod do štúdia literatúry
99,1%
0,2 45x
Ekonomický vývoj Nemeckej spolkovej republiky
99,1%
0,2 16x
Elektronické bankovníctvo (Základné aspekty, elektronické peniaze, Internetbanking...)
99,1%
0,1 12x
Pútnický cestovný ruch (práca + prezentácia)
99,1%
7,0 1x
Funkcie a disfunkcie cestovného ruchu, formy a typy disfunkcií cestovného ruchu
99,0%
0,3 0x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 237x
Praveké a včasnohistorické osídlenie Humenného
98,8%
4,7 2x
Alkoholizmus - závažný spoločenský problém
98,8%
0,1 56x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Drogové závislosti a ich prevencia - ročníková práca, prezentácia a dotazník
98,7%
0,1 33x
Globalizácia svetovej ekonomiky - seminárka
98,7%
0,7 42x
Národohospodárstvo - Hospodárska politika
98,6%
2,9 2x
Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít v okrese Humenné
98,6%
1,5 4x
Geografická charakteristika okresu Levoča
98,6%
0,9 10x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 42x
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3%
0,1 6x
Doprava ako súčasť národného hospodárstva
98,2%
0,1 10x
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov
98,0%
0,1 30x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: