Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít v okrese Humenné

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39057
Posledná úprava
16.12.2011
Zobrazené
1 427 x
Autor:
peter.vojtanovsky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozbor stavu v regióne z aspektu:
Prirodných podmienok
Polohopis
Nachádza sa na sútoku riek Laborec a Cirocha v nadmorskej výške len 157 m n. m. Mesto obklopuje rieka Laborec a karpatské vrchy spolu s 1 076 m vysokou sopkou Vihorlat.

Vodné toky
Laborec (hlavný tok aj s hrádzou), Cirocha, Ptava a menšie prítoky Laborca (Hlboký potok, Kudlovčanka, Hubková). Laborec je za vyššieho stavu vodnej hladiny ideálnou riekou na splav...

Vodné plochy
Morské oko (prírodné jazero) a rybníky v okolí mesta (Hubková, Brestov, Slovenská Volová, Chlmec), Zemplínska Šírava, Domaša, ...

Technickej a dopravnej infraštruktúry
Mesto Humenné svojou polohou je dôležitou dopravnou križovatkou smerom na Ukrajinu (cez Sninu) a doPoľska (cez Medzilaborce). Zo západnej strany mesta vybiehajú dopravné trasy smerom na Prešov a Košice.Humenné spolu s Michalovcami tvoria najdôležitejšie dopravné uzly Zemplínu. Individuálnou..

Kľúčové slová:

marketing

Humenné

regionálny rozvoj

manažment

SWOT analýzaObsah:
 • Okres Humenné
  Trošku z histórie mesta Humenné
  Rozbor stavu v regióne z aspektu
  - Prirodných podmienok
  - Technickej a dopravnej infraštruktúry
  - Obyvateľstva
  Tabuľka č.1 : Národnostné zloženie
  Tabuľka č.2 : Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania
  Tabuľka č.3 : Štruktúra obyvateľstva podľa veku a pohlavia
  Tabuľka č.4 : Vývoj počtu obyv. v meste Humenné a v SR
  Vybavenosti občianskou vybavenosťou
  Občianska vybavenosť sa člení na:
  1. sociálnu infraštruktúru
  2. komerčnú a ostatnú infraštruktúru.
  Sociálna infraštruktúra sa na území mesta člení podľa zariadenia do jednotlivých odvetví:
  a) školstvo
  b) zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
  c) kultúra a osveta
  d) telovýchova a šport.
  a) školstvo
  Tabuľka č. 5 : Index centrality a počet druhov zariadení občianskej vybavenosti.
  Informovanosť o regióne
  Rozbor situácie v marketingových aktivitách jednotlivých aktérov regionálneho vývoja
  Investičné možnosti v okrese
  Priemyselný park Chemes
  SWOT analýza z hľadiska podnikania, investícií, cestovného ruchu a infraštruktúry

Zdroje: