Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 280   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 815   |   Strana 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 152x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 149x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 112x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 107x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 181x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 226x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 212x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 377x
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1%
0,6 403x
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0%
0,1 129x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 151x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 159x
Normy ISO radu 9000 - história, štruktúra, charakteristika, požiadavky a zásady
98,9%
0,2 111x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 117x
Revolúcia 1848/49 v habsburskej monarchii
98,6%
0,1 136x
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6%
0,1 170x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 120x
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 105x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 118x
Fyzikálna chémia - Riešené príklady I.
98,0%
1,5 230x
Metodológia výskumu v sociálnej práci
98,0%
0,2 155x
Analytická chémia - riešené príklady
97,8%
3,1 236x
Projekt z databázových systémov v MS Access - IS lekárne
97,7%
0,9 122x
Sociálna politika (interný študijný material)
97,5%
0,7 149x
Controlling ako nástroj riadenia
97,2%
1,0 115x
Finančno ekonomická analýza spoločnosti Palma - Tumys a.s. Bratislava
97,2%
0,2 188x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 305x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 152x
Agresivita (seminárna práca + výskum)
96,8%
0,2 127x
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
96,8%
0,1 126x
Štátny rozpočet a verejné financie
96,7%
0,2 249x
Regionálny rozvoj a regionálna politika
96,7%
0,1 126x
Environmentálne inžinierstvo
96,6%
8,6 108x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 185x
Založenie fiktívnej firmy - Marketing
96,3%
0,7 164x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 142x
Motivácia pracovníkov a tímová práca
96,1%
0,1 192x
Skriptá ku predmetu - Pružnost a pevnosť
96,0%
1,5 317x
Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém
95,8%
0,1 102x
Agrohydrológia - vypracované otázky, (zápočet + skúška)
95,8%
18,2 306x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: