Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 908   |   Strana 1 / 23


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 109x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 290x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 104x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 185x
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0%
0,7 156x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 235x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 194x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 214x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 128x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 404x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 146x
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1%
0,6 410x
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0%
0,1 130x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 160x
Obezita - dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
99,0%
0,1 169x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 213x
Normy ISO radu 9000 - história, štruktúra, charakteristika, požiadavky a zásady
98,9%
0,2 114x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 137x
Revolúcia 1848/49 v habsburskej monarchii
98,6%
0,1 173x
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6%
0,1 176x
Technologický postup výroby hriadeľa CNC strojom
98,6%
2,8 102x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 125x
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 202x
WTO - svet, Európska únia a Slovensko
98,0%
0,4 109x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 142x
Metodológia výskumu v sociálnej práci
98,0%
0,2 171x
Fyzikálna chémia - Riešené príklady I.
98,0%
1,5 337x
Analytická chémia - riešené príklady
97,8%
3,1 409x
Projekt z databázových systémov v MS Access - IS lekárne
97,7%
0,9 130x
Finančno ekonomická analýza spoločnosti Palma - Tumys a.s. Bratislava
97,2%
0,2 189x
Controlling ako nástroj riadenia
97,2%
1,0 118x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 308x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 159x
Agresivita (seminárna práca + výskum)
96,8%
0,2 134x
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
96,8%
0,1 134x
Štátny rozpočet a verejné financie
96,7%
0,2 258x
Regionálny rozvoj a regionálna politika
96,7%
0,1 128x
Environmentálne inžinierstvo
96,6%
8,6 110x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: