Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 016   |   Strana 1 / 26


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Odmeňovanie zamestnancov - Bakalárska práca (Definícia pojmov, Odmeňovanie zamestnancov, Systém odmeňovania, Faktory ovplyvňujúce systém odmeňovania)
100,0%
0,5 118x
Výkonnosť ekonomiky Slovenska v meraní HDP, vývoj nominálneho a reálneho HDP (Makroekonómia)
100,0%
0,6 110x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 217x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 108x
Metodológia výskumu v sociálnej práci (45 vypracovaných otázok)
100,0%
0,2 197x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 191x
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0%
2,1 106x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 219x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 352x
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0%
0,7 192x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 136x
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0%
0,1 122x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 151x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 249x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 142x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 113x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 415x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 148x
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1%
0,6 411x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 162x
Obezita - dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
99,0%
0,1 175x
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0%
0,1 131x
Normy ISO radu 9000 - história, štruktúra, charakteristika, požiadavky a zásady
98,9%
0,2 117x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 245x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 167x
Technologický postup výroby hriadeľa CNC strojom
98,6%
2,8 116x
Revolúcia 1848/49 v habsburskej monarchii
98,6%
0,1 203x
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6%
0,1 102x
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6%
0,1 181x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 129x
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 261x
Fyzikálna chémia - Riešené príklady I.
98,0%
1,5 410x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 160x
WTO - svet, Európska únia a Slovensko
98,0%
0,4 113x
Analytická chémia - riešené príklady
97,8%
3,1 509x
Projekt z databázových systémov v MS Access - IS lekárne
97,7%
0,9 136x
Finančno ekonomická analýza spoločnosti Palma - Tumys a.s. Bratislava
97,2%
0,2 189x
Controlling ako nástroj riadenia
97,2%
1,0 120x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 313x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: