Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 615   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 863   |   Strana 1 / 22


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 118x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 102x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 173x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 252x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 222x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 108x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 183x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 395x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 145x
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1%
0,6 407x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 157x
Obezita - dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
99,0%
0,1 169x
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0%
0,1 129x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 178x
Normy ISO radu 9000 - história, štruktúra, charakteristika, požiadavky a zásady
98,9%
0,2 112x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 126x
Revolúcia 1848/49 v habsburskej monarchii
98,6%
0,1 154x
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6%
0,1 173x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 125x
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 154x
Metodológia výskumu v sociálnej práci
98,0%
0,2 165x
WTO - svet, Európska únia a Slovensko
98,0%
0,4 107x
Fyzikálna chémia - Riešené príklady I.
98,0%
1,5 275x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 132x
Analytická chémia - riešené príklady
97,8%
3,1 298x
Projekt z databázových systémov v MS Access - IS lekárne
97,7%
0,9 126x
Sociálna politika (interný študijný material)
97,5%
0,7 150x
Finančno ekonomická analýza spoločnosti Palma - Tumys a.s. Bratislava
97,2%
0,2 188x
Controlling ako nástroj riadenia
97,2%
1,0 117x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 306x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 155x
Agresivita (seminárna práca + výskum)
96,8%
0,2 129x
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
96,8%
0,1 129x
Regionálny rozvoj a regionálna politika
96,7%
0,1 128x
Štátny rozpočet a verejné financie
96,7%
0,2 256x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 214x
Environmentálne inžinierstvo
96,6%
8,6 108x
Týranie detí a jeho dôsledky
96,6%
0,2 160x
Založenie fiktívnej firmy - Marketing
96,3%
0,7 165x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: