Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Komunikačné zručnosti, komunikačný proces

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
181 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6356
Posledná úprava
01.08.2018
Zobrazené
6 290 x
Autor:
misulik21
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Každý podnik, organizácia, či inštitúcia sú v súčasnosti postavení do úlohy komunikátora, a to v zmysle manažérskych úloh a cieľov, ktoré musia z hľadiska svojej existencie zabezpečovať. Komunikácia a komunikačný proces na jednej strane zjednocuje ľudí, ktorí v ňom pracujú a rozdielnou mierou sa zúčastňujú na jeho úspechu, a na strane druhej vstupuje do všetkých procesov riadenia a podmieňuje ich kvalitu a efektívnosť.
Komunikačné zručnosti sú jedným zo základných predpokladov nielen úspechov v zamestnaní, ale aj dobrých vzťahov na pracovisku. V každodenných situáciách musí každý zamestnanec komunikovať slovne aj neverbálne, prostredníctvom osobných rozhovorov, telefonátov, e-mailov, listov. Komunikuje so zákazníkmi, kolegami, či nadriadenými. Pomocou pozitívnej komunikácie môže zlepšiť nielen svoju prácu, ale aj kvalitu svojho života. Niektorí ľudia sa s vyvinutými komunikačnými schopnosťami narodili, iní na nich musia popracovať. Efektívne komunikovať sa môže naučiť každý. Komunikácia má svoje pravidlá, pričom každý z jej druhov má svoje vlastné zákonitosti.
Úloha a význam komunikácie vplyvom globalizácie a internacionalizácie v manažérskej praxi neustále rastie. Rozvíjajú sa jej jednotlivé druhy, typy, formy, vznikajú nové komunikačné postupy a techniky, ktorých cieľom je uľahčiť proces výmeny informácií v rozsiahlom podnikateľskom prostredí, v prosperujúcich podnikoch, organizáciách a spoločnostiach.
Preto cieľom predkladanej práce je oboznámiť Vás s komunikačnými zručnosťami, opísať ich podstatu a dôležitosť, pretože v komunikačnom procese zohrávajú významnú úlohu.

Kľúčové slová:

asertivita

empatia

persuázia

pasívna komunikácia

komunikačné zručnosti

manažérske úlohy

zamestnanecObsah:
 • Úvod 2
  1.1 Komunikačné zručnosti a ich podstata 3
  1.2 Komunikačné schopnosti a komunikačné zručnosti 3
  1.2.1 Asertivita 4
  1.2.2 Základné práva asertívnej komunikácie 6
  1.2.3 Agresívna a pasívna komunikácia - opak asertívnej komunikácie 7
  1.3 Empatia 8
  1.3.1 Roviny empatie 9
  1.4 Persuázia 10
  1.4.1 Princípy persuazívnej komunikácie 10
  1.5 Spätná väzba ako komunikačná zručnosť 11
  Záver 13
  Použitá literatúra 14

Zdroje:
 • BĚLOHLÁVEK, F.: Organizační chování. Olomouc: Rubico, 1996
 • CAPPONI, V., NOVÁK, T.: Asertívne do života. Praha: Grada, 1994
 • LEA, S. E. G., TARPY, R. M., WEBLEY, P.: Psychologie ekonomického chování. Praha: Grada, 1994
 • MAJTÁN, M. a kolektív: Manažment. Bratislava: Sprint, 2007
 • SZARKOVÁ, M.: Komunikácia v manažmente. Bratislava: EKONÓM, 1996
 • TAYLOR, S.: Communication. N. Y.: Longman, 1999