Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 11 564   |   Strana 1 / 290


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 43x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 19x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 4x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 26x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 12x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 23x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 14x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 122x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 10x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 11x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 10x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 16x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 2x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 20x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 7x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 13x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 29x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 42x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 19x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 18x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 29x
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: