Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 11 572   |   Strana 1 / 290


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0%
0,7 27x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 22x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 7x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 8x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 128x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 22x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0%
0,2 4x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 60x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 30x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 29x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 17x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 12x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 44x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 11x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 16x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 47x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 23x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 17x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 0x
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0%
0,7 6x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 14x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 29x
Geopolitický vplyv Číny na svet a svetovú ekonomiku
100,0%
0,7 3x
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0%
0,5 7x
Migračná poltika EU (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MIGRÁCIE, MEDZINÁRODNÝ POHYB PRACOVNÝCH SÍL, MIGRAČNÉ POLITIKY ŠTÁTOV EÚ)
100,0%
0,6 15x
Segmentácia klientov v banke - Bank client segmentation
100,0%
0,7 1x
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: