Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 11 571   |   Strana 1 / 290


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 19x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 79x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 13x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 108x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 17x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 9x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 18x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 18x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 10x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 24x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 42x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 36x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 16x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 6x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 18x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 11x
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 0x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 12x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 28x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 41x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 116x
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0%
2,6 13x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 4x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 19x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: