Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 295   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 11 478   |   Strana 1 / 287


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 12x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 15x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 23x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 6x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 27x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 11x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 16x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 112x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 36x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 24x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 40x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 107x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 13x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 9x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 16x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 8x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 41x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 28x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 19x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 4x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 11x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 8x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 17x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 14x
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0%
2,6 13x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 76x
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 0x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 181x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 29x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: