Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 11 725   |   Strana 1 / 294


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0%
0,2 10x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 25x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 18x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 20x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 34x
Návrh zdokonalenia systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
100,0%
0,3 57x
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0%
0,7 11x
Segmentácia klientov v banke - Bank client segmentation
100,0%
0,7 2x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 14x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 66x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 16x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice 2023
100,0%
7,9 2x
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0%
0,5 7x
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 48x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 29x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 31x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 24x
Geopolitický vplyv Číny na svet a svetovú ekonomiku
100,0%
0,7 6x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 14x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 47x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 136x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 26x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 13x
ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSŤ CELKOVÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
100,0%
0,5 25x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 13x
Migračná poltika EU (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MIGRÁCIE, MEDZINÁRODNÝ POHYB PRACOVNÝCH SÍL, MIGRAČNÉ POLITIKY ŠTÁTOV EÚ)
100,0%
0,6 20x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 8x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 14x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 32x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 10x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 15x
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0%
0,7 28x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko