Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8236
Posledná úprava
08.02.2018
Zobrazené
3 982 x
Autor:
111001
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Globalizácia je fenomén, ktorý patrí k najmodernejšie histórii ľudstva. S jej nástupom si svet postupne uvedomuje, že naša planéta je čoraz „menšia“ a podobá sa na pavučinovú sieť, kde aj najmenší poryv na jednom mieste vyvolá rezonanciu celej siete. Obrovskou rýchlosťou narastá počet činností a odborov, ktoré sú ovplyvnené globálnou povahou sveta a zároveň sa do procesu globalizácia vťahuje stále viac a viac ľudí. Už sme si zvykli v globalite žiť a podvedome s ňou počítať. Ovplyvňuje stav životného prostredia, úroveň zamestnanosti a inflácie, dane, ceny, prežitie vymierajúcich druhov, témy, ktoré hýbu multimédiami, témy časopisov, kníh a námety filmov, meniacu sa úlohu muža a ženy, životný štýl, pochody našej mysle a naše predstavy o budúcnosti. Moderná doprava zmenšila svet. Spoje skrátili čas a vzdialenosti, ktoré oddeľovali krajiny v hospodárskom, sociálnom a politickom zmysle. Nové technológie si razia cestu aj do najvzdialenejších kútov sveta. Skracovanie vzdialenosti a pohyb ľudí vytvorili základné podmienky pre dnešný svetový pohyb tovaru, peňazí a služieb.
Mladí ľudia cítia prepojenie súčasného sveta najmä v oblasti životného prostredia, ale aj v štýle obliekania a modernej kultúry, šírenie drog, elektronických médií, ktoré akoby uvádzali svet „na spoločného menovateľa“. Kyslé dažde, černobyľská katastrofa, ničenie tropických pralesov, ale aj tragédia „dvojčiat“ v New Yorku ukázali, že štátne hranice nezadržia udalosti, ani ničenie životného prostredia, ani rozširovanie sa púšte, ani šírenie chorôb.

Globalizácia je jednou z najdiskutovanejších tém súčasnosti je rozoberaná z viacerých aspektov. Popritom nás zaujímajú hlavne názory, ktoré sa bežne vybavia pri spomenutí tohto častého slova. Rozlišujeme pritom viacero častí, ako hlavne globalizácia z ekonomického a politicko-spoločenského hľadiska, jej nástroje, prejavy a dopady. Veľkú pozornosť venujeme taktiež svetovým organizáciám a inštitúciám, ktoré sú často spájané s touto témou. Do popredia dávame hlavne pôsobenie obchodných inštitúcii ako Svetová banka a Medzinárodný menový fond, ich štruktúru, a zaoberáme sa aj tým, že z akého dôvodu sú považované za symboly globalizácie.

Kľúčové slová:

MEV

globalizácia

MMF

svetová banka

Medzinárodná finančná korporácia

Mnohostranná agentúra pre investičné záruky

Slovenská republika a MMF

Vplyv globalizácie na Slovenskú republikuObsah:
 • ÚVOD 2
  Teoretické východiská 3
  Všeobecné poznatky o globalizácii 5
  Globalizácia svetovej ekonomiky a globalizácia v rámci EÚ 7
  Globalizácia svetovej ekonomiky 8
  Hlavné charakteristiky a trendy globalizácie v medzinárodnom obchodovaní 10
  Vplyv globalizácie na EÚ 11
  Globalizácia a otvorenosť medzinárodného obchodu 13
  Ekonomický rast a zníženie chudoby 15
  Otvorenejší obchod zvyšuje príjmy na hlavu a príjmy chudobných 15
  Maximalizácia prínosu otvoreného obchodu a minimalizácie nezamestnanosti 16
  Vedie väčšia otvorenosť trhov medzinárodného obchodu k prehlbovaniu nerovností? 17
  Ekonomická globalizácia 19
  Dôsledky globalizácie 25
  Vplyv globalizácie na Slovenskú republiku a jej MEV 26
  Slovensko a jeho závislosť od globalizácie 27
  Nástroje a prostriedky globalizácie hospodárstva 28
  Predstavitelia globalizácie 31
  Medzinárodný menový fond 32
  Činnosť MMF 34
  Slovenská republika a MMF 35
  Svetová banka 35
  Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 36
  Slovenská republika a skupina Svetovej banky 38
  ZÁVER - GLOBALIZÁCIA ÁNO ČI NIE 42
  Zoznam použitej literatúry: 43

Zdroje:
 • Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020, Inštitút pre verejné otázky, 2002
 • HOLLANDER, P.: Formování právního státu. Lidská práva in: Potůček, M. a kol.: Vize rozvoje české společnosti do roku 2015. Gutenberg, Praha 2001
 • NIŽŇANSKÝ, V. - KLING, J.: Verejná správa. In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2001. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2001
 • ŠIBL, D.: Religionizácia a globalizácia vo svetovej ekonomike. Bratislava
 • ŠÍBL, D.: Medzinárodné ekonomické vzťahy na prelome tisícročí. Bratislava: EUROUNION. 1996.
 • ŠIKULA, M.: Globalizácia - rázcestie civilizácie
 • HUSÁR, J.: Globalizácia spoločenských trendoch vo svete
 • STANĚK, P.: Globalizácia svetovej ekonomiky
 • BEŇOVÁ, E. a kol: Financie a mena.Bratislava: Edícia Ekonóm. 2005
 • LENAIN, P.: Medzinárodný menový fond. Bratislava: ELITA. 1995