Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 245   |   Strana 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 41x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 35x
Vplyv nákladov na alokáciu podniku
97,5%
0,2 4x
Antika a priama demokracia
96,3%
0,1 4x
Správne právo procesné 2
96,0%
0,4 31x
Správne právo procesné 1
96,0%
0,3 76x
Daň z pridanej hodnoty a právna úprava dane z pridanej hodnoty
95,9%
0,1 10x
Združovacie právo - Združovanie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
95,9%
0,1 11x
Vvypracované otázky z finančného práva
95,1%
0,5 31x
Finančné právo 2
94,8%
0,6 49x
Finančné právo
94,5%
0,8 23x
Vývoj demokracie od histórie po súčasnosť
94,2%
0,1 0x
Cezhraničné vysielanie zamestnancov v rámci EÚ z pohľadu práva SR
93,3%
0,1 7x
Obmedzenie slobody prejavu v prípade rasistických, xenofobických alebo inak netolerantných výpovedí
92,6%
0,1 5x
Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností
92,4%
0,1 4x
Vypracované materiály ku skúške z predmetu Rímske právo
92,3%
0,1 38x
Vypracované skúškové otázky z predmetu Teória práva I.
92,3%
0,1 9x
Štátoveda - vypracované otázky ku skúške (podrobne)
92,3%
0,4 16x
Európske právo (kvalitne vypracované otázky - 129)
92,3%
0,7 64x
VP Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti
92,3%
0,3 7x
Vypracované otázky z predmetu Dejiny súkromného práva na ústnu skúšku
92,3%
0,3 16x
Vypracované otázky na Medzinárodné právo súkromné II.
92,3%
0,3 63x
Finančné právo - vypracované otázky na ústnu skúšku
92,3%
0,3 15x
Právna a politická filozofia - vypracované otázky ku skúške
92,3%
0,1 15x
Správne právo hmotné - všeobecná a osobitná časť
92,0%
1,2 27x
Európsky súd pre ľudské práva - konanie
91,8%
0,1 16x
Vypracované otázky na Občianské právo procesné
91,7%
0,5 26x
Poznámky ku predmetu Dejiny súkromného práva
91,4%
0,4 4x
Poznámky z prednášky z predmetu Manažment I.
91,4%
0,3 3x
Vypracované otázky z predmetu Finančné právo
91,3%
0,4 47x
Právo životného prostredia - vypracované otázky na priebežné hodnotenie
91,3%
0,1 14x
Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť)
91,2%
0,6 62x
Vypracované skúškové otázky na Bankovníctvo
91,2%
0,5 0x
Harmonizácia daní v EU
91,1%
0,8 36x
História, ciele, postavenie a právomoci EÚ
91,1%
0,9 8x
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce
91,1%
0,2 0x
Právna spôsobilosť prirodzených osôb
91,0%
0,1 4x
Vypracované otázky - Európske právo
90,9%
0,5 46x
Vypracované otázky z Občianského práva 2
90,8%
1,4 42x
Deľba moci a suverenita ľudu
90,5%
0,1 19x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: