Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 237   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 240   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 30x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 31x
Vplyv nákladov na alokáciu podniku
97,5%
0,2 4x
Antika a priama demokracia
96,3%
0,1 3x
Správne právo procesné 1
96,0%
0,3 52x
Správne právo procesné 2
96,0%
0,4 21x
Združovacie právo - Združovanie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
95,9%
0,1 9x
Daň z pridanej hodnoty a právna úprava dane z pridanej hodnoty
95,9%
0,1 9x
Vvypracované otázky z finančného práva
95,1%
0,5 31x
Finančné právo 2
94,8%
0,6 40x
Finančné právo
94,5%
0,8 23x
Cezhraničné vysielanie zamestnancov v rámci EÚ z pohľadu práva SR
93,3%
0,1 7x
Obmedzenie slobody prejavu v prípade rasistických, xenofobických alebo inak netolerantných výpovedí
92,6%
0,1 5x
Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností
92,4%
0,1 3x
Vypracované skúškové otázky z predmetu Teória práva I.
92,3%
0,1 4x
Vypracované materiály ku skúške z predmetu Rímske právo
92,3%
0,1 18x
Európske právo (kvalitne vypracované otázky - 129)
92,3%
0,7 54x
VP Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti
92,3%
0,3 6x
Vypracované otázky z predmetu Dejiny súkromného práva na ústnu skúšku
92,3%
0,3 16x
Správne právo hmotné - všeobecná a osobitná časť
92,0%
1,2 20x
Európsky súd pre ľudské práva - konanie
91,8%
0,1 16x
Vypracované otázky na Občianské právo procesné
91,7%
0,5 10x
Poznámky z prednášky z predmetu Manažment I.
91,4%
0,3 3x
Poznámky ku predmetu Dejiny súkromného práva
91,4%
0,4 4x
Právo životného prostredia - vypracované otázky na priebežné hodnotenie
91,3%
0,1 13x
Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť)
91,2%
0,6 49x
Vypracované skúškové otázky na Bankovníctvo
91,2%
0,5 0x
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce
91,1%
0,2 0x
Harmonizácia daní v EU
91,1%
0,8 35x
História, ciele, postavenie a právomoci EÚ
91,1%
0,9 8x
Právna spôsobilosť prirodzených osôb
91,0%
0,1 0x
Vypracované otázky - Európske právo
90,9%
0,5 44x
Vypracované otázky z Občianského práva 2
90,8%
1,4 36x
Deľba moci a suverenita ľudu
90,5%
0,1 18x
V ypracované otázky z Európskeho práva
90,5%
0,9 8x
Vypracované otázky z Rodinného práva
90,2%
0,4 22x
Ústavné právo II/ vypracované otázky
90,2%
1,2 43x
Pracovné právo - vypracované otázky
90,0%
0,3 38x
Vypracované otázky: Makroekonómia
89,7%
0,7 16x
Právne aspekty životného prostredia
89,6%
9,0 12x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: