Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 247   |   Strana 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Daňové raje (Charakteristika, klasifikácia a špecializácia daňových rajov...)
100,0%
0,2 12x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 45x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 39x
Vplyv nákladov na alokáciu podniku
97,5%
0,2 4x
Antika a priama demokracia
96,3%
0,1 5x
Správne právo procesné 2
96,0%
0,4 41x
Správne právo procesné 1
96,0%
0,3 85x
Daň z pridanej hodnoty a právna úprava dane z pridanej hodnoty
95,9%
0,1 10x
Združovacie právo - Združovanie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
95,9%
0,1 11x
Vvypracované otázky z finančného práva
95,1%
0,5 31x
Finančné právo 2
94,8%
0,6 58x
Finančné právo
94,5%
0,8 24x
Ústavné právo a štruktúra štátnej moci
94,2%
0,2 3x
Vývoj demokracie od histórie po súčasnosť
94,2%
0,1 1x
Cezhraničné vysielanie zamestnancov v rámci EÚ z pohľadu práva SR
93,3%
0,1 7x
Vypracované otázky z Občianského práva 2 (81 otázok)
93,2%
1,4 48x
Obmedzenie slobody prejavu v prípade rasistických, xenofobických alebo inak netolerantných výpovedí
92,6%
0,1 5x
Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností
92,4%
0,1 5x
Vypracované otázky na Medzinárodné právo súkromné II.
92,3%
0,3 63x
Právna a politická filozofia - vypracované otázky ku skúške
92,3%
0,1 44x
Európske právo (kvalitne vypracované otázky - 129)
92,3%
0,7 68x
Vypracované materiály ku skúške z predmetu Rímske právo
92,3%
0,1 44x
Teória práva 1 (Spoločnosť a štát, Obyvateľstvo štátu a štátne občianstvo, Štátna moc...)
92,3%
0,4 99x
Štátoveda - vypracované otázky ku skúške (podrobne)
92,3%
0,4 50x
Finančné právo - vypracované otázky na ústnu skúšku
92,3%
0,3 21x
Vypracované otázky z predmetu Dejiny súkromného práva na ústnu skúšku
92,3%
0,3 17x
Rímske právo II. - záväzkové (obligačné) právo, dedičské právo ...
92,3%
0,6 44x
VP Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti
92,3%
0,3 7x
Vypracované skúškové otázky z predmetu Teória práva I.
92,3%
0,1 12x
Spravodlivosť v zmluvných koncepciách 20. storoči
92,2%
0,3 18x
Správne právo hmotné - všeobecná a osobitná časť
92,0%
1,2 35x
Európsky súd pre ľudské práva - konanie
91,8%
0,1 16x
Vypracované otázky na Občianské právo procesné
91,7%
0,5 38x
Poznámky z prednášky z predmetu Manažment I.
91,4%
0,3 3x
Poznámky ku predmetu Dejiny súkromného práva
91,4%
0,4 4x
Právo životného prostredia - vypracované otázky na priebežné hodnotenie
91,3%
0,1 20x
Vypracované otázky z predmetu Finančné právo
91,3%
0,4 51x
Vypracované skúškové otázky na Bankovníctvo
91,2%
0,5 1x
Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť)
91,2%
0,6 69x
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce
91,1%
0,2 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: