Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Finančné právo

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2264
Posledná úprava
02.10.2016
Zobrazené
3 916 x
Autor:
kyroz
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
EKONOMICKÁ PODSTATA FINANCIÍ

Financie a mena
- dve ekonomické kategórie, ktorých existencia a pôsobenie v národnom hospodárstve vyplýva existencie ekonomickej kategórie - peniaze

Peniaze sa v NH prejavujú
• v podobe peňažnej zásoby
• v podobe peňažných operácií

Peňažná zásoba
Reálne peniaze, t.j. peňažné prostriedky hotovostné i bezhotovostné.

Peňažná zásoba
• ekonomických subjektov
• národného hospodárstva ako celku

Ako ekonomické subjekty môžu vystupovať:
• fyzické osoby,
• právnické osoby- obchodné spoločnosti, štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie, fondy, nadácie a pod.
• obce
• samosprávne celky - okresy, VÚC
• štát

Kľúčové slová:

finančné právo

verejné financie

peňažná zásoba

daňové poplatky

clo

fiškálna decentralizácia

ručenieObsah:
 • 1. Podstata financií a úvod do finančného práva.
  2. Finančnoprávne normy a finančnoprávne vzťahy
  3. Finančnoprávne inštitúty
  4.1 Právna úprava rozpočtu a rozpočtové zákony
  4.2 Verejné financie EÚ s štátna pomoc
  4.3 Finančná kontrola
  5. Teoretické základy daňového práva
  6. Daňové prvky, daňové reformy,daňová sústava
  7. Nepriame dane
  7.1 Spotrebné dane v EÚ
  8. Priame dane
  8.1 Daňové právo procesné
  10. Poplatkové a colné právo

Zdroje:
 • Finančné právo, Ladislav Balko, Jozef Králik a kolektív, Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta 2005, časť 1,2.
 • Právna úprava finančného trhu v slovenskom právnom systéme: Právo finančného trhu/Ladislav Balko a kolektív Bratislava: Epos, 2003
 • Štrukturálne fondy Európskej únie v Slovenskej republike/Ladislav Balko a kolektív, Epos, 2004