Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 641   projektov
6 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 73   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Význam biomechaniky vo forenznej antropológii
99,2%
1,7 23x
Vývoj cezhraničnej spolupráce a vytváranie Euroregiónov v Slovenskej republike
94,5%
0,2 6x
Súčasná krajinná štruktúra časti Leopoldova s okolím
92,3%
0,1 0x
Proces integrácie Bulharska a Rumunska do Európskej únie
91,7%
0,5 5x
Základy manažmentu - výcuc z kníh
91,1%
0,4 31x
Analýza medzinárodnej organizácie Unicef Vznik, vývoj, perspektívy, aktuálne problémy
91,1%
43,7 3x
Psychológia - jej predmet a uplatnenie
90,5%
0,5 27x
Manažment vo verejnej správe
88,3%
0,3 7x
Základy kartografie
88,3%
0,2 14x
Komunálna ekonómia
87,4%
1,4 9x
Geografia verejnej správy Švajčiarska
86,7%
1,9 3x
Evolúcia ekosystémov
86,6%
2,7 3x
Znečisťovanie, ochrana a environmentálna výchova na území Slovenska
86,4%
1,8 5x
Tektonická geomorfológia
86,3%
0,2 13x
Čajovník - Botanika - Biológia
85,5%
0,7 0x
Tématická kartografia
84,8%
1,7 6x
Euroregion Ister - Granum
84,6%
1,6 10x
Toxicita chloridov vybraných kovov na sladkovodný fytoplanktón
84,6%
0,8 0x
Kolonizácia Afriky
83,8%
0,1 7x
Ťažba a zásoby ropy v Ázii
83,1%
0,1 4x
Výroba a distribúcia drog, tresty, filmový priemysel v Ázii
81,5%
0,1 2x
Oravská Poruba
81,0%
22,9 0x
Tadžikistan a Kirgizsko
80,7%
0,1 1x
Prisťahovalectvo, utečenci a separatizmus v Európe
80,0%
0,1 11x
Základné teórie a smery súčasného environmentalizmu - znečisťovanie ovzdušia
80,0%
0,1 1x
Vybraná demogeografická charakteristika Slovenska
80,0%
0,2 2x
Geomorfológia
79,7%
0,2 38x
Stupava - Historický a geografický vývoj osídlenia územia mesta
79,3%
0,1 4x
Plánovacie dokumenty vybraného mesta SR - Trnava
77,8%
12,0 10x
Nové možnosti elektroanalytických metód v analýze biologických a environmentálnych matríc
77,5%
0,1 0x
Vývin a vývinová psychológia
77,1%
0,4 0x
Poznávačka vyšších rastlín
77,1%
0,2 1x
Geografia - vypracované testy A, B, C a D
76,6%
0,1 4x
Anatómia a morfológia rastlín - Organológia
76,3%
0,1 0x
Anatómia a morfológia rastlín - Histológia
75,4%
0,2 0x
Všeobecná geografia 2
74,5%
11,2 19x
Základy kartografie
74,2%
2,7 5x
Rozmnožovanie živočíchov
74,1%
0,1 0x
Všeobecná geografia 1
74,0%
16,2 29x
Hodnotenie predpokladov cestovného ruchu (okresu Námestovo)
73,3%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: