Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 269   projektov
20 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 811   |   Strana 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 44x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 51x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 14x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 1x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 3x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 10x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 6x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 0x
Gorbačova perestrojka a glasnosť - Zánik ZSSR
99,2%
0,1 0x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 2x
Motivácia a stimulovanie zamestnancov
98,0%
0,1 5x
Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa
97,9%
0,1 18x
SOCIÁLNY PRACOVNÍK V PSYCHOTERAPII
97,5%
0,1 3x
Život a misie sv. Cyrila a Metoda
97,4%
0,1 6x
Existencia plánov a plánovanie organizácií
97,0%
0,1 4x
Základy podnikového manažmentu
96,9%
0,2 3x
Dvojklíčnolistové rastliny - Rad: Ružotvaré, Bôbotvaré, Aralkotvaré - Botanika
96,9%
0,1 0x
NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)
96,7%
0,2 19x
Chápanie náboženstva a morálky u Henriho Bergsona
96,6%
0,1 15x
Detská mozgová obrna a iné nervové poruchy
96,5%
0,1 19x
Materské, rodičovský príspevok, podmienky nároku, pomoc rodine pri narodení dieťaťa, dobrovoľné nemocenské poistenie.
96,2%
0,1 1x
Syndróm CAN (Sociálna patológia a prevencia)
96,2%
0,1 15x
Vývoj talianskeho fašizmu
96,2%
0,1 0x
Nacionalizmus ako riziko modernej demokracie
96,1%
0,1 2x
Informačné technológie v zdravotníctve NIS Xanta
96,0%
0,1 15x
Etika sociálnych sietí
95,6%
0,1 40x
Vzťah medzi modernou demokraciou a trhovou ekonomikou
95,2%
0,1 14x
TRADIČNÉ A NOVÉ FUNKCIE MANAŽMENTU
95,2%
0,1 1x
Okolnosti, ktoré predchádzajú rozhodnutiu o odobratí dieťaťa do ústavnej starostlivosti
95,0%
1,9 3x
RODIČOVSTVO A MATERSTVO V RAKÚSKU A NA SLOVENSKU
94,8%
0,1 5x
Islamské právo trestné
94,7%
0,5 8x
Sociálna práca s agresívnymi deťmi
94,5%
0,2 11x
Plán, metódy a techniky sociálneho pracovníka na úseku SPO v rámci úradu sociálnych vecí a rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny
94,3%
0,1 6x
Metódy práce s drogovo závislými klientmi
94,2%
0,1 5x
Vzťah medzi mužom a ženou, partnerský vzťah, jednotlivé fázy partnerského vzťahu
94,2%
0,1 9x
Komunitný plán mesta
94,1%
1,0 8x
Stres a syndróm vyhorenia
94,1%
0,1 25x
Mentálna anorexia
93,5%
0,3 40x
Botanika vyšších rastlín - vypracované okruhy na skúšku
93,3%
0,3 8x
Funkcia a úlohy OSN a jeho orgánov
93,3%
0,3 17x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: