Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 816   |   Strana 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 33x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 2x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 21x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 52x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 5x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 14x
Archeológia v Balneologickom múzeu v Piešťanoch
99,5%
0,3 10x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 1x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 6x
Nelátkové závislosti WHO - vypracované otázky
99,2%
0,3 14x
Gorbačova perestrojka a glasnosť - Zánik ZSSR
99,2%
0,1 0x
Technologickosť konštrukcie z hľadiska montáže
98,9%
2,3 52x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 4x
Motivácia a stimulovanie zamestnancov
98,0%
0,1 8x
Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa
97,9%
0,1 20x
Firmu robia úspešnou úspešní ľudia
97,5%
0,1 23x
SOCIÁLNY PRACOVNÍK V PSYCHOTERAPII
97,5%
0,1 7x
Život a misie sv. Cyrila a Metoda
97,4%
0,1 6x
Existencia plánov a plánovanie organizácií
97,0%
0,1 4x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 159x
Dvojklíčnolistové rastliny - Rad: Ružotvaré, Bôbotvaré, Aralkotvaré - Botanika
96,9%
0,1 1x
Základy podnikového manažmentu
96,9%
0,2 5x
Kúpeľné mesto Piešťany - história, procedúry, hotely, rehabilitačné centrum ADELI
96,8%
0,1 13x
NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)
96,7%
0,2 22x
Ako formovať firemnú kultúru
96,6%
0,2 31x
Chápanie náboženstva a morálky u Henriho Bergsona
96,6%
0,1 15x
Vznik a vývoj univerzít v európskom kontexte
96,5%
0,1 4x
Detská mozgová obrna a iné nervové poruchy
96,5%
0,1 24x
Počítačové vírusy - druhy vírusov, ochrana pred vírusmi...
96,3%
0,3 5x
Drogy a drogové závislosti
96,3%
3,9 20x
Syndróm CAN (Sociálna patológia a prevencia)
96,2%
0,1 17x
Vývoj talianskeho fašizmu
96,2%
0,1 0x
Materské, rodičovský príspevok, podmienky nároku, pomoc rodine pri narodení dieťaťa, dobrovoľné nemocenské poistenie.
96,2%
0,1 1x
Nacionalizmus ako riziko modernej demokracie
96,1%
0,1 8x
Informačné technológie v zdravotníctve NIS Xanta
96,0%
0,1 25x
Etika sociálnych sietí
95,6%
0,1 50x
Vzťah medzi modernou demokraciou a trhovou ekonomikou
95,2%
0,1 21x
TRADIČNÉ A NOVÉ FUNKCIE MANAŽMENTU
95,2%
0,1 2x
Okolnosti, ktoré predchádzajú rozhodnutiu o odobratí dieťaťa do ústavnej starostlivosti
95,0%
1,9 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: