Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 814   |   Strana 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 19x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 51x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 1x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 32x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 5x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 11x
Archeológia v Balneologickom múzeu v Piešťanoch
99,5%
0,3 10x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 1x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 6x
Gorbačova perestrojka a glasnosť - Zánik ZSSR
99,2%
0,1 0x
Nelátkové závislosti WHO - vypracované otázky
99,2%
0,3 13x
Technologickosť konštrukcie z hľadiska montáže
98,9%
2,3 52x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 3x
Motivácia a stimulovanie zamestnancov
98,0%
0,1 7x
Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa
97,9%
0,1 19x
Firmu robia úspešnou úspešní ľudia
97,5%
0,1 23x
SOCIÁLNY PRACOVNÍK V PSYCHOTERAPII
97,5%
0,1 6x
Život a misie sv. Cyrila a Metoda
97,4%
0,1 6x
Existencia plánov a plánovanie organizácií
97,0%
0,1 4x
Základy podnikového manažmentu
96,9%
0,2 5x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 157x
Dvojklíčnolistové rastliny - Rad: Ružotvaré, Bôbotvaré, Aralkotvaré - Botanika
96,9%
0,1 1x
NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)
96,7%
0,2 21x
Ako formovať firemnú kultúru
96,6%
0,2 31x
Chápanie náboženstva a morálky u Henriho Bergsona
96,6%
0,1 15x
Vznik a vývoj univerzít v európskom kontexte
96,5%
0,1 3x
Detská mozgová obrna a iné nervové poruchy
96,5%
0,1 23x
Drogy a drogové závislosti
96,3%
3,9 20x
Vývoj talianskeho fašizmu
96,2%
0,1 0x
Syndróm CAN (Sociálna patológia a prevencia)
96,2%
0,1 17x
Materské, rodičovský príspevok, podmienky nároku, pomoc rodine pri narodení dieťaťa, dobrovoľné nemocenské poistenie.
96,2%
0,1 1x
Nacionalizmus ako riziko modernej demokracie
96,1%
0,1 8x
Informačné technológie v zdravotníctve NIS Xanta
96,0%
0,1 23x
Etika sociálnych sietí
95,6%
0,1 47x
TRADIČNÉ A NOVÉ FUNKCIE MANAŽMENTU
95,2%
0,1 2x
Vzťah medzi modernou demokraciou a trhovou ekonomikou
95,2%
0,1 18x
Okolnosti, ktoré predchádzajú rozhodnutiu o odobratí dieťaťa do ústavnej starostlivosti
95,0%
1,9 3x
RODIČOVSTVO A MATERSTVO V RAKÚSKU A NA SLOVENSKU
94,8%
0,1 5x
Islamské právo trestné
94,7%
0,5 9x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: