Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vznik a vývoj univerzít v európskom kontexte

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10330
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
2 811 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Univerzita ( z latinského universitas - súhrn vyučovaných vedných odborov) - najstarší druh vysokej školy. Pôvodne spoločenstvo učiteľov a žiakov ( universitas magistrorum et scholarium ), od humanizmu súhrn vzdelania ( universitas litterarum ). Poslaním univerzity je výchova a vzdelávanie vysokoškolskej mládeže a vedeckovýskumná činnosť.
V seminárnej práci je spracovaný prehľad vzniku univerzít na Slovensku a v Európe a ich vplyv na spoločenský život, ako aj súčasný stav univerzít a vysokých škôl na Slovensku.

Kľúčové slová:

univerzity

história Trnavskej univerzity

Prešov

Ružomberok

Banská Bystrica

Trenčín

Liptovský Mikuláš

Nitra

vysoké školy na SlovenskuObsah:
 • Úvod -3-
  I. VZnik univerzít v európskom kontexte -4-
  II. História trnavskej univerzity -6-
  1. Vznik a vývoj trnavskej univerzity -6-
  2. Novodobá univerzita -7-
  III. Súčasný stav univerzít a VŠ na Slovensku rok 2003 -8-
  1. Bratislava -8-
  2. Trnava -10-
  3. Trenčín -10-
  4. Nitra -11-
  5. Žilina -11-
  6. Ružomberok -12-
  7. Liptovský Mikuláš -12-
  8. Banská Bystrica -12-
  9. Zvolen -13-
  10. Košice -13-
  11. Prešov -14-
  Zoznam použitej literatúry -15-

Zdroje:
 • HAJKO, V.:Encyklopédia Slovenska VI. zväzok T-Ž. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, VEDA, 1982. 71-058-82
 • KOLLÁROVÁ, E.:Pred štartom na vysokú školu Kam? Kedy? Ako?. 12.vyd. Bratislava : Infopress, 2002. ISBN 80-85402-52-1
 • MÁTEJ, J A KOLEKTÍV.:Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. Bratislava : SPN, 1976
 • MEDYNSKIJ, E.N.:Dejiny pedagogiky. Bratislava : ŠNB, 1950
 • REBLE, A.:Dejiny pedagogiky. 1.vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995. ISBN 80-08-02011-3
 • TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE.:Trnavská univerzita pedagogická fakulta Študijný program 2003/2004. Trnava : VEDA, vydavateľstvo SAV,2003. ISBN 80-89074-57-X