Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Spracovanie osobných údajov


Ochrana a spracovanie osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a pracovať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Údaje budú použité iba na účel overenia totožnosti a nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám. Pokiaľ nás o to požiadate pomocou emailu alebo kontaktného formulára v sekcii Kontakt, Vaše údaje budú z databázy odstránené.

Prihlasovací login je anonymné určenie autora a zároveň sa používa na prihlásenie na virtuálny účet. Prihlasovacie heslo sa vygeneruje náhodne. Všetky prihlasovacie údaje sa okamžite odosielajú na váš mail. Po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť a doplniť ďalšie údaje do vášho profilu. Nový účet môže byť vytvorený len na jedno prihlasovacie meno. Po úspešnej registrácii je potrebné účet aktivovať.

V projekte na stránkach Zadania-seminarky.sk nebude na žiadnom mieste vypísaný osobný údaj. Na identifikáciu medzi všetkými autormi slúži iba ID číslo účtu a prihlasovacie meno (nick).

Poskytovanie osobných údajov

Používanie portálu Zadania-seminarky.sk nevyžaduje zadanie žiadných osobných údajov.
Niektoré údaje, poskytnuté pri vytvorení účtu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ portálu Zadania-seminarky.sk sa týmto zákonom riadi a koná všetko v súlade s uvedeným zákonom a tak, aby osobné údaje používateľov serveru Zadania-seminarky.sk boli ochránené.

Použitie osobných údajov

Vytvorenie účtu vyžaduje zadanie emailu a prihlasovacieho mena (nicku). Táto registrácia používateľovi umožní získať niekoľko výhod určených špeciálne pre takto registrovaných návštevníkov.
Reklamným agenturám a daľším partnerom budú poskytované iba údaje v agregovanej podobe tak, aby nebolo možné určiť pôvodcov jednotlivých informácií. Poskytnuté mailové adresy sú určené iba pre komunikáciu portálu Zadania-seminarky.sk so svojími návštevníkmi.
Poskytnuté e-mailové adresy nebudú poskutnuté tretím osobám. Portál Zadania-seminarky.sk a jeho prevádzkovateľ, si vyhradzujú právo použiť mailové adresy registrovaných uživateľov k zasielaniu informácií o novinkách a nových službách portálu Zadania-seminarky.sk a prevádzkovateľa portálu.
Súčasťou týchto správ môžu byť taktiež reklamné informácie, ktoré budú vždy jasne označené a nepresiahnú polovicu zasielanej správy. Portál Zadania-seminarky.sk môže zaslať maximálne jednu správu s reklamnou informáciou týždenne. Každý registrovaný uživateľ má právo zasielanie týchto správ zo strany portálu Zadania-seminarky.sk a ďalších webov prevádzkovaných prevádzkovateľom projektu Zadania-seminarky.sk kedykoľvek zakázať, a to v osobných nastaveniach.
Portál Zadania-seminarky.sk a jeho prevádzkovateľ, učinia všetko, čo je v ich silách, aby ochránili údaje registrovaných používateľov pred zneužitím a s výnimkou agregovaných údajov ich nebudú poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Policajný zbor Slovenskej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov.

Rozšírenie osobných údajov

V prípade súťaží, výherných akcí, kvízov a podobných aktivít môže prevádzkovateľ portálu Zadania-seminarky.sk od účastníkov tejto akcie požadovať aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov potrebné na overenie totožnosti osoby, ktorá sa zúčastňuje danej akcie, alebo údajov potrebných, podľa spôsobu akcie, na upovedomenie prípadných víťazov. Informácie získané o používateľoch zúčastňujúcich sa akcie sponzorovanej tretím subjektom a to vrátane takto získaných osobných údajov, môžu byť tomuto tretiemu subjektu poskytnuté.

Zadania-seminarky.sk si vyhradzuje právo zverejniť mená a prípadne iné informácie o víťazoch danej akcie. Akékoľvek informácie, ktoré používateľ portálu Zadania-seminarky.sk poskytne tretím osobám pri kúpe tovaru, služieb či inej činnosti, sprostredkovanej pre tretie osoby portálom Zadania-seminarky.sk, sú chránené podľa pravidiel tohto partnera a nevzťahujú sa na ne pravidlá uvedené na tejto stránke.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko