Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 141   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Stratégia penziónu Stoh - semestrálny projekt z predmetu Strategický manažment (prípadová štúdia)
100,0%
0,3 19x
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0%
0,4 1x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 2x
Kultúra organizácie - hodnoty, normy, presvedčenie a ich význam pre kvalitu práce v organizácii
99,2%
0,4 21x
Zahraničný obchod SR a jeho vývoj v posledných rokoch
98,8%
0,2 18x
Základné stavy a situácie z hľadiska bezpečnosti štátu
97,8%
0,3 12x
Vplyv organizačných zmien na atmosféru pracoviska v ozbrojených silách Slovenskej republiky
97,1%
1,1 27x
Fyzika v príkladoch - skriptá
96,8%
3,5 26x
Personálny lízing významný faktor zamestnanosti
95,7%
0,1 11x
Projekt "databáza vedomostného manažmentu" v podmienkach OS SR
95,6%
0,8 0x
Konštrukcia a princíp činnosti prijímačov satelitnej navigácie, aktuálne trendy
95,5%
0,9 10x
Spoločnosť zo sociologického náhľadu
95,3%
0,1 9x
Semestrálna práca na tému "Moderná škola manažmentu"
94,9%
0,1 14x
Krízový manažment - plánovanie ochrany pred požiarmi
94,9%
0,1 86x
Plánovanie vzdelávania zamestnancov
94,1%
0,1 21x
Spôsoby prípravy a prijatia rozhodnutia
93,4%
0,1 4x
Manažérstvo rizika v projektovom riadení v podmienkach OS SR
92,3%
0,4 10x
Riešenie problému nezamestnanosti rizikových skupín na Slovensku
92,3%
0,2 48x
USA vs SVK - Financie na armádu
91,9%
0,4 6x
Preplňovanie spaľovacích motorov, turbodúchadlo
91,3%
0,2 27x
Nočné zameriavače pre malokalibrové zbrane
91,1%
2,4 3x
Semestrálna práca na tému Permaktrón
91,0%
0,4 0x
Uvádzanie nových pracovníkov do organizácie
90,4%
0,2 5x
Krízový manažment - charakteristika, reálne príklady krízy, riešenie ekonomickej krízy
90,2%
0,2 21x
Globalizácia a postupové fázy globalizácie organizácií
90,2%
0,2 36x
Motivačný program
90,1%
0,1 57x
Hyperaktivita a hyperaktívne deti
90,0%
0,1 1x
Podnikateľský plán - kaderníctvo (so žiadosťou o úver)
89,4%
0,4 80x
Vplyv použitého okna na impulzovú odozvu a amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku číslicového filtra FIR
89,4%
0,1 5x
Medzinárodný marketing - TEKMAR SLOVENSKO s. r. o.
88,3%
4,2 21x
Popisná štatistika (Dáta, Kontingenčné tabuľky, Graf...)
86,9%
0,3 35x
Arabská jar a jej dôsledky
86,7%
0,1 9x
Spôsoby skladovania a technologické zariadenia skladov
86,6%
0,1 3x
Podnikateľský plán - Vojenská zotavovňa GERLACH
85,3%
0,2 6x
Podnikanie - podnikové hospodárstvo
85,2%
0,1 6x
Seminárna práca na tému "Strach"
85,0%
0,1 3x
Prvky systémov automatického riadenia
84,7%
0,6 2x
Turbo Pascal - Príprava na maturitu z predmetu Informatika B
83,9%
0,1 0x
Rozdelenie topológie sietí - štruktúra, architektúra počítačovej siete
83,1%
0,1 21x
Sokrates - Dialóg s Eutyfronom
83,0%
0,1 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: