Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Podnikanie - podnikové hospodárstvo

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6668
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
2 973 x
Autor:
prcek86
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Znaky podnikania-sústavnosť,samostat,konanie vo vl.mene,vl.zodpovednost, snaha o zisk
Princípy trh.ekonom-prin.trhoveho vlastnictva,prin.ziskovosti,prin.autonómie
Princípy direktiv.ekonom-prin.spoloč.vlastníctva,prin.(demokratickeho) centralizmu,prin.plánovitého riadenia
Ciele podniku:ekonomické-zisk,rentabilita,cash flow,likvidita,hospodárnosť; technické:bud.stav techn.úrovne výroby a výrobkov; sociálne-soc.politika vo vzťahu k spoločnosti a vl.pracovníkom
Prostredie-vnútorné;vonkajšie-demografické(vekováštrukt,vzdelanie obyv, mortalita),ekonomické(zamest,inflácia,kúpischopnosť),prírodné(živ.prostr,nerastné suroviny,ceny energií),technické(nové technológie),politické,kultúrne

Kľúčové slová:

podnikové hospodárstvo

náklady podniku

cena

výrobné faktory podniku

zásobovanie

investičná činnosť

odmeňovanie

personalistika

krízový manažmentObsah:
 • Podnik.riziko,jeho druhy a faktory
  Ciste riziko
  Podnikat.riziko
  Životny cyklus rizika
  Financne riziko
  Krizovy manazment
  VÝrobné faktory(vf) podniku
  Majetok(m) podniku a charakt. pracovnej sily
  Podnikový transformačná proces podnik pri realizácii podnikových
  Podnikateľský systém
  Zásobovanie
  VÝroba
  Odbyt
  Personalistika
  Zásobovanie
  Odmeňovanie
  Norma spotreby
  INovačná a invest.čin
  Distribúcia a predaj (odbyt) podniku
  Nástroje str.predaja-
  Náklady podniku
  Cena
  Finančná politika podniku

Zdroje:
 • KUPKOVIČ, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo, Spirit vfra, Bratislava 2001