Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 29 523   |   Strana 1 / 739


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 14x
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0%
0,7 28x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0%
0,6 51x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 14x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 23x
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0%
0,5 7x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 53x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 108x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 24x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 8x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 36x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 25x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 14x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 136x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 36x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Vplyv strečingu na kĺbovú pohyblivosť zápasníkov - mladších žiakov
100,0%
3,7 6x
Paradigma v psychológii (deskriptívny prístup, Thomas Samuel Kuhn)
100,0%
0,8 4x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 66x
Návrh zdokonalenia systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
100,0%
0,3 57x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 151x
Hypotekárne financovanie (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV, ANALÝZA HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV, NÁVRHY ZLEPŠENÍ NA ZVÝŠENIE SPOKOJNOSTI KLIENTOV)
100,0%
2,0 11x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 29x
Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)
100,0%
3,1 10x
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0%
0,2 19x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 29x
Metafora v zábavných reláciách (Bakalárska práca, Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia: anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra)
100,0%
0,2 0x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 46x
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0%
0,2 10x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 50x
ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSŤ CELKOVÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
100,0%
0,5 25x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 17x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 19x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 29x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 57x
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 48x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko