Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 29 576   |   Strana 1 / 740


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 12x
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0%
0,2 4x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 17x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 104x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 34x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 60x
Segmentácia klientov v banke - Bank client segmentation
100,0%
0,7 1x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 21x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 47x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 50x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 35x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 128x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 11x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 14x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 16x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 17x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 22x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 80x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 49x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 7x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 54x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0%
0,2 19x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Vplyv strečingu na kĺbovú pohyblivosť zápasníkov - mladších žiakov
100,0%
3,7 6x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 16x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 22x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 21x
Paradigma v psychológii (deskriptívny prístup, Thomas Samuel Kuhn)
100,0%
0,8 3x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 28x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 45x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: