Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 288   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 29 699   |   Strana 1 / 743


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 12x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 9x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 7x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 20x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 23x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 97x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 13x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 6x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 149x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 31x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 11x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 16x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 47x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 112x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 27x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 35x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 68x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 13x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 9x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 20x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 16x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 16x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 9x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 7x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Metodika projektovania systémov automatického riadenia výrobno - energetických procesov
100,0%
0,3 0x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 15x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 86x
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0%
0,2 19x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 11x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 8x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 17x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 14x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: