Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 154   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 29 709   |   Strana 1 / 743


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 8x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 19x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 23x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 89x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 6x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 149x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 30x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 15x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 45x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 107x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 62x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 11x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 18x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 15x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 12x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 9x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 7x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Metodika projektovania systémov automatického riadenia výrobno - energetických procesov
100,0%
0,3 0x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 75x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 7x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 17x
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0%
2,6 12x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 29x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 193x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 10x
Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu
100,0%
0,4 12x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 17x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 1x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 27x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 0x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 7x
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 6x
Dejiny svetového divadla - Renesancia a barok v Taliansku a španielsku - komplet VŠMU poznámky
100,0%
0,1 5x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: