Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Vplyv strečingu na kĺbovú pohyblivosť zápasníkov - mladších žiakov

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
3,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13605
Posledná úprava
26.05.2021
Zobrazené
3 116 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kĺbová pohyblivosť je veľmi dôležitým faktorom športového výkonu v zápasení, hlavne pre jej univerzálnosť v technických úlohách špecifického zamerania. Plní fyziologickú funkciu natiahnutia svalu skráteného silovým zaťažením a tiež funkciu zväčšenia resp. zmenšenia pák v útočnej, obrannej a protiútočnej technickej činnosti pri rôznych situáciách počas zápasu. Strečingové cvičenia ktorými sa kĺbová pohyblivosť môže ovplyvňovať sú vhodným spôsobom regenerácie, ktorou môžeme predchádzať mnohým svalovým zraneniam a tým umožniť čo najkvalitnejšiu prípravu športovcov. Dobrá kĺbová pohyblivosť taktiež vplýva na presnosť vykonávania pohybov a celkovú koordináciu. Známe sú aj výhody dobrej pohyblivosti pre silový tréning, ktorý tvorí značnú časť z celkovej prípravy zápasníkov. V mladších vekových kategóriách, keď je organizmus v priebehu vývoja a nie je možné trénovať silu pomocou ťažkých závaží, aby nedošlo k jeho poškodeniu je výhodné využívať niektoré strečingové metódy. Tieto sú omnoho šetrnejšie k vyvíjajúcemu sa organizmu mladých zápasníkov a pomocou nich je možné dostatočne pripraviť pohybový systém na väčšie zaťaženie, ktorému by mali byť zápasníci vystavení až vo vyšších vekových kategóriách. Zaradením strečingu do hlavnej časti tréningovej jednotky u mladších vekových kategórií môžeme vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj kĺbovej pohyblivosti a poskytnúť dostatočný priestor a čas k nácviku jednotlivých cvičení, ktoré potom môžu zápasníci viacúčelovo využívať počas celej svojej športovej kariéry. V predkladanej práci sme aplikovali vybrané strečingové cvičenia do tréningového procesu zápasníkov - mladších žiakov.
...

Kľúčové slová:

telesná výchova

šport

regenerácia

strečing

kĺb

kĺbová pohyblivosť

zápasenie

pohyb

sval

svalové tkanivo

chrbtica

rameno

kostra

kostrové svalstvoObsah:
 • ÚVOD -10-
  1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY -11-
  1.1 KĹBOVÁ POHYBLIVOSŤ -11-
  1.1.1 Všeobecná charakteristika pohybových schopností
  s dôrazom na kĺbovú pohyblivosť -14-
  1.1.2 Kĺbová pohyblivosť a jej testovanie -16-
  1.2 SVALOVÉ TKANIVO -19-
  1.2.1 Štruktúra kostrového svalu -19-
  1.2.2 Svalová kontrakcia a dilatácia na mikroúrovni -20-
  1.2.3 Funkcie kostrového svalstva -21-
  1.2.4 Pohyb tela -22-
  1.3 FAKTORY URČUJÚCE ŠPORTOVÝ VÝKON V ZÁPASENÍ -23- 1.3.1 Význam kĺbovej pohyblivosti v zápasení -26-
  1.4 STREČING -28-
  1.4.1 História strečingu -28-
  1.4.2 Strečingové metódy -29-
  1.4.3 Fyziologická podstata strečingu -33-
  1.5 CHARAKTERISTIKA VEKOVEJ KATEGÓRIE MLADŠÍ
  ŽIACI Z DIDAKTICKÉHO HĽADISKA -37-
  2 CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE -38-
  2.1 CIEĽ PRÁCE -38-
  2.2 ÚLOHY PRÁCE -38-
  3 METODIKA VÝSKUMU -39-
  3.1 CHARAKTERISTIKA SÚBORU -39-
  3.2 EXPERIMENTÁLNY ČINITEĽ -40-
  3.3 PRIEBEH EXPERIMENTU -40-
  3.4 METÓDY ZÍSKAVANIA ÚDAJOV -41-
  3.4.1 Pohyblivosť chrbtice -41-
  3.4.2 Pohyblivosť v ramennom kĺbe -42-
  3.4.3 Pohyblivosť v bedrovom kĺbe -43-
  3.5 METODIKA SPRACOVANIA A VYHODNOCOVANIA
  ÚDAJOV -45-
  4 VÝSLEDKY PRÁCE -46-
  4.1 POHYBLIVOSŤ CHRBTICE -46-
  4.1.1 Schoberov index -46-
  4.1.2 Stiborov príznak -46-
  4.1.3 Thomayerov príznak -46-
  4.1.4 Úklon -47-
  4.2 POHYBLIVOSŤ V RAMENNOM KĹBE -49-
  4.2.1 Zapaženie s úchopom -49-
  4.2.2 Frontálne zapaženie -50-
  4.3 POHYBLIVOSŤ V BEDROVOM KĹBE -52-
  4.3.1 Unoženie -52-
  5 ZÁVER -55-
  Zoznam bibliografických odkazov -56-

Zdroje:
 • Anderson, B.: Stretching. Felicitas Hubner Verlag 1981, 186 s.
 • Bínovský, A.: Anatómia 1. Bratislava, Univerzita Komenského 1999, 247 s.
 • Bínovský, A.: Funkčná anatómia pohybového systému. Bratislava, Univerzita Komenského 2003, 274 s.
 • Cometti, G. a kol.: Brevet d´Etat d´Educateur Sportif Sciencesbiologiques. Paris, Vigot 1991. 285 s.
 • Čelikovský, S. a kol.: Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1979, 259 s.
 • Dekkar, R. a kol.: Techniques d´évalution physiologiques des athletes. Alger, Comité Olimpique Algérien 1990, 261 s.
 • Dobrý, L. - Semiginovský, B.: Sportovné hry. Výkon a trénink. Praha, Olimpia 1988, 197 s.
 • Ďurech, M.: Zápasenie. Bratislava, Šport 1980.
 • Ďurech, M.: Telesná výchova a šport, 2, 1992, 4.
 • Ďurech, M.: Model dlhodobej športovej prípravy v zápase. S. 97 - 117. In.: Šimonek, J. a kol.: Modelovanie dlhodobej športovej prípravy v individuálnych športoch. Bratislava, Šport 1989, 205 s.
 • Hamar, D. - Lipková, J.: Fyziológia telesných cvičení. Bratislava, FTVŠ UK 2002. 173 s.
 • Harre, D. a kol.: Náuka o sportovním tréninku. Praha, Olympia 1973.
 • Havlíček, I.: Výskumné sledovanie športovo talentovanej mládeže. Bratislava, MO SÚV ČSZTV 1982.
 • Holt, L. E.: Scientific Stretching for Sport (3 S), Stencil, Dalhousie Univerzity, Halifax, Nova Scotia, 1971.
 • Jirka, Z.: Komplexní regenerace sil sportovcú. Metodický dopis, Bratislava, SÚV ČSZTV 1987, 122s.
 • Juřinová, I. - Stejskal, F.: Rozvoj pohybových schopností ve školní telesné výchovie. Praha, Univerzita Karlova 1987, 202 s.
 • Jursík, D.: et al.: Plávanie. Bratislava, Slovenské telovýchovné nakladateľstvo 1990, 228 s.
 • Kasa, J.: Antropomotorika. Materiály na semináre. Bratislava, Univerzita Komenského 1992, 126 s.
 • Kasa, J.: Pohybová činnosť v telesnej kultúre. Bratislava, Univerzita Komenského 1991, 345 s.
 • Kasa, J.: Športová antropomotorika, Univerzita Komenského 2002, 1997 s.
 • Kodým, M.: Výběr sportovních talentú. Olympia 1978.
 • Korček, F. et al.: Teória a didaktika športu. Bratislava, FTVŠ UK 1992, 158 s.
 • Kormaňák, I. a kol.: Zápasenie pre trénerov. Bratislava, Šport 1979.
 • Kupcov, A.P.: Sportivnaja borba. Moskva, FiS 1978.
 • Kormaňák, I. - Kormaňák, I. ml.: Športová príprava mládeže v zápasení voľným štýlom vo veku 9 -20 rokov. Metodický list, SÚV ČSZTV Bratislava, 1990, 98 s.
 • Labudová, J. - Thurzová, E.: Teória a didaktika zdravotnej telesnej výchovy. Bratislava, FTVŠ UK 1992, 102 s.
 • Mond, H. - Flandoris, R.: Physiologie dus port. Bases Physilogques des activités et sportives. Paris, Masson, 1994. 231 s.
 • Novikov, A.: Vozrastnye osobenosti detej 8 - 13-letnego vozrosta i ich podgotovka k sorevnovanijam po mini-borbe. Belehrad, FILA 1976.
 • Petrov, R.: Svobodna i klasičeska borba. Sofia, Med. I Fiz. 1977.
 • Rybalko, B. M.: Silovaja podgotovka borcov. Minsk, Bielorus 1971.
 • Scholzová, A. a kol.: Telesná Výchova a šport, 12, 2002, 2.
 • Sýkora, F. a kol.: Telesná výchova a šport. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava F. R. & G. spol.s.r.o. 1995, 402 s.
 • Sölverborn, S., A.: Das Buch von Streching. Munchen, Mosaik Verlag 1983. 120 s.
 • Šebej, F.: Strečing. Bratislava, Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo 1991. 275 s.
 • Šimonek, J.: Kondičná príprava v kolektívnych športoch. Bratislava, Šport 1987 s.182.
 • Šimonek, J. - Zrubák, A.: základy kondičnej prípravy v športe. Bratislava, Univerzita Komenského 2000, 190 s.
 • Štulrajter, V.: Fyziológia človeka. Bratislava, FTVŠ UK 1996, 188 s.
 • Štulrajter, V.: Strečing v športovej praxi. Rýchla metodická informácia č. 20, SÚV ČSZTV Bratislava, 1987, 117 s.
 • Štulrajter, V. - Jánošdeák, J.: Regenerácia a masáž. Bratislava, Univerzita Komenského 2003, 264 s.
 • Thurzová, E.: Súčasné trendy vo fyziatrickej a reflexnej liečbe, možnosti ich využitia v regenerácii športovcov. In: Horniak, E.: Regenerácia síl športovcov. Bratislava, SÚV ČSZTV 1988, s. 68 - 78.
 • Tipten, CH. M.: Iowa wrestling study. Med. Scien. Sports 1973/5.
 • Trojan, S.: Fyziologie svalstva. S. 707 - 732. In.: Tojan, S. a kol.: Fyziologie. Učebnice pro lekařské fakulty. 2.část, Praha, Avicenum 1988, 1057 s.
 • Zrubák, A. - Štulrajter, V. et al.: Fitnis. Bratislava, Univerzita Komenského 1999, 145 s.