Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 380   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 23x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 6x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 149x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 46x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 44x
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0%
2,5 23x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 9x
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 10x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0%
10,1 20x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 15x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 5x
Alternatív értékesítési formák: a csomagküldő kereskedelem, a kereskedelmi automaták és automata boltok, elektronikus (interaktív) kiskereskedelem
100,0%
0,5 0x
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8%
0,5 0x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 24x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4%
0,8 78x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 8x
Vplyv poľnohospodárstva na rozvoj regiónov SR
99,2%
0,4 16x
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1%
0,6 401x
Formálne špecifikácie úloh pre programovanie
99,1%
0,3 0x
Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska
98,9%
0,1 22x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 2x
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6%
1,4 2x
Lokalizácia porúch prostredníctvom závislého testu
98,5%
1,0 0x
Detekcia zvučiek v systémoch automatického prehľadávania audiodát
98,4%
2,8 0x
Motivácia ako súčasť riadiaceho procesu
98,3%
0,3 74x
Emotívnosť v televíznom spravodajstve
98,0%
0,5 11x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Finančné investovanie priemyselných podnikov
98,0%
1,4 0x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 2x
Principy funkční harmonie v jazzu
97,4%
1,0 0x
Meranie prevádzky v IP telefónií
97,2%
0,9 0x
Vplyv organizačných zmien na atmosféru pracoviska v ozbrojených silách Slovenskej republiky
97,1%
1,1 21x
Riadenie obežných aktív podniku
96,8%
0,8 0x
Vývin narácie v detskej reči
96,6%
4,1 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: