Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
74 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12270
Posledná úprava
03.10.2019
Zobrazené
14 723 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V diplomovej práci analyzujeme a porovnávame, ako využívajú nástroje marketingovej komunikácie vybraní expresní prepravcovia na Slovensku. Na základe získaných informácií formulujeme závery a odporúčania v oblasti komunikačného mixu pre spoločnosť DHL a ostatné expresné spoločnosti.

Diplomová práca sa člení na päť kapitol. Cieľom prvej je analyzovať trh vybraných expresných prepravcov na Slovensku. Druhá kapitola je teoretická, venujeme sa nástrojom marketingovej komunikácie. V tretej na základe poskytnutých informácií porovnávame stratégiu, ktorú využívajú expresné spoločnosti v oblasti marketingovej komunikácie. V štvrtej opisujeme metodický postup pre hodnotenie využívania vybraných nástrojov komunikačného mixu. V záverečnej kapitole interpretujeme výsledky a prinášame odporúčania.

Okrem webových stránok, ekonomických a dopravných periodík a elektronickej komunikácie s marketingovými oddeleniami expresných spoločností sme čerpali z odbornej literatúry, predovšetkým z diel Philipa Kotlera, ktorý je svetovou autoritou v oblasti marketingu.

Kľúčové slová:

marketing

marketingová koncepcia

marketingová komunikácia

propagácia

reklama

podpora predaja

public relations

priamy marketing

expresní prepravcovia

DHLObsah:
 • Zoznam ilustrácií a tabuliek
  Zoznam skratiek a symbolov
  Slovník termínov
  Úvod
  1 Charakteristika a analýza vývoja trhu vybraných expresných prepravcov na slovenku
  1.1 Vymedzenie základných pojmov
  1.2 Dhl
  1.3 Ups
  1.4 Fedex
  1.5 Tnt
  1.6 Lindbergh & dachser
  1.7 M & g expres spedition
  1.8 Slovenská pošta
  2 Nástroje marketingovej komunikácie
  2.1 Marketing a marketingová koncepcia
  2.2 Marketingový mix
  2.3 Marketingová komunikácia
  2.3.1 Určenie cieľových príjemcov
  2.3.2 Stanovenie cieľov komunikácie
  2.3.3 Vytvorenie správy
  2.3.4 Výber komunikačných kanálov
  2.3.5 Určenie celkového rozpočtu komunikácie
  2.3.6 Určenie celkového rozpočtu komunikácie
  2.3.7 Meranie výsledkov marketingovej komunikácie
  2.3.8 Integrovaná marketingová komunikácia
  2.4 Propagácia
  2.5 Podpora predaja
  2.6 Public relations
  2.7 Priamy marketing
  2.8 Osobný predaj
  2.9 Trendy v marketingovom myslení a praxi podľa kotlera [6]
  3 Porovnanie stratégie v oblasti marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov
  3.1 Dhl [29]
  3.2 Ups [30]
  3.3 Fedex [31]
  3.4 Tnt [11]
  3.5 Lindbergh & dachser [32]
  3.6 M & g expres spedition [33]
  3.7 Slovenská pošta [34]
  4 Metodický postup pre hodnotenie využívania vybraných nástrojov komunikačného mixu
  4.1 Logo spoločnosti
  4.2 Webové stránky
  4.2.1 Www.dhl.sk
  4.2.2 Www.ups.sk
  4.2.3 Www.fedex.sk
  4.2.4 Www.tnt.sk
  4.2.5 Www.lindbergh.sk
  4.2.6 Www.xpress.sk
  4.2.7 Www.mgexpres.sk
  4.2.8 Www.slposta.sk
  4.2.9 Spôsob hodnotenia webových stránok
  4.3 Komunikácia so spoločnosťami prostredníctvom e-mailu
  4.4 Prednášky odborníkov dhl
  4.4.1 Kritériá úspechu prednášky
  4.5 Marketingový výskum formou ankety
  4.6 Ďalšie spôsoby pre porovnanie stratégie v oblasti komunikačného mixu
  5 Intepretácia výsledkov, formulácia záverov a odporúčaní
  5.1 Logá porovnávaných spoločností podľa symboliky farieb
  5.2 Hodnotenie webových stránok a návrhy na zlepšenie
  5.2.1 Návrhy pre dhl
  5.2.2 Návrhy pre ups
  5.2.3 Návrhy pre fedex
  5.2.4 Návrhy pre tnt
  5.2.5 Návrhy pre lindbergh & dachser
  5.2.6 Návrhy pre xpress
  5.2.7 Návrhy pre m & g expres spedition
  5.2.8 Návrhy pre slovenskú poštu
  5.3 Hodnotenie komunikácie prostredníctvom e-mailu
  5.4 Hodnotenie prednášok dhl a návrhy na skvalitnenie
  5.5 Výsledky výskumu
  5.5.1 Domácnosti
  5.5.2 Podnikateľské subjekty
  5.6 Formulácia záverov a odporúčaní pre dhl
  5.7 Formulácia záverov a odporúčaní vo všeobecnosti pre ostatné spoločnosti
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje: