Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 151   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 13x
Analýza potrieb a požiadaviek užívateľov vybraných služieb na trhu elektronických komunikácií
100,0%
7,9 5x
Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte
100,0%
5,7 33x
Univerzálna aplikácia elektronického obchodu
99,1%
1,1 11x
Zahranično-obchodná politika vo vybraných štátoch EÚ
97,3%
0,4 4x
Marketing služieb - Internet banking (mBank)
96,7%
1,6 57x
Grafické znázornenie algoritmov teórie grafov
95,3%
12,0 1x
Právo a podnikanie - vypracované otázky na skúšku
95,1%
0,1 0x
Woodrow Wilson - život a dielo 28. prezidenta USA
94,9%
0,9 0x
Ochrana nefajčiarov - semestrálna práca z predmetu Právo
92,6%
0,1 12x
Elektronická komunikácia FO a PO s orgánmi verejnej moci - Právo a Podnikanie - prednášky
92,6%
5,2 0x
Viackriteriálne rozhodovanie v podmienkach istoty
92,4%
0,9 3x
Centrum informačných technológií - informačné vzdelávacie centrum
92,3%
0,5 17x
Manažérsky projekt - PROFIgips, s.r.o.
92,1%
0,8 30x
Etika v podnikaní - Manažérska etika - prednášky
91,9%
11,0 1x
Marketingový plán - Mekka “Aspoň raz v živote“
91,7%
14,4 69x
Bezpečnosť Wifi sietí
90,4%
1,6 20x
SIPS - Medzibankový platobný systém v Slovenskej republike
90,3%
0,6 4x
Informatika - 2. cvičenie (CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE SEQUENCE, ALTER SEQUENCE, DROP SEQUENCE...)
89,4%
0,1 0x
Vypracované testy na skúšku - Komunikačné technológie
88,8%
1,9 16x
Seminárna práca na tému "Motivácia"
88,7%
0,1 13x
Ekonomická štatistika
88,6%
0,5 4x
Námorné prístavy - prezentácia
88,3%
2,2 0x
Malé bezdrôtové lokálne siete IEEE 802.15
88,0%
0,4 16x
Hotel Allegria - manažérsky projekt
87,6%
1,4 14x
Podniková logistika
87,5%
4,4 40x
Marketingový plán CyberTronic s.r.o.
86,9%
0,2 23x
Zhodnotenie finančnej situácie podniku
86,1%
0,1 10x
Vytvorte www stránku (Vysvetlite znaky..., Vytvorte www stránku pre vysvetlenie základných pojmov...)
85,8%
0,2 2x
IKT vo vzdelávaní
85,7%
0,1 93x
Postavenie žien na trhu práce
85,4%
0,3 17x
Fotografovanie (prezentácia v anglickom jazyku)
85,2%
0,8 0x
Push systém verzus Pull systém
84,9%
0,4 4x
Marketingový plán - Philadelphia Computers, s. r. o.
84,6%
1,2 8x
Projekt IS lekárne (databázy)
84,6%
1,9 0x
Kalendár na poznámky /informatika 2/
84,2%
0,2 1x
Kvalita v službách - Poskytovanie nekvality - spoločnosť Darex
84,0%
0,1 3x
Dohoda o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými
83,9%
0,1 10x
Charakteristika podniku v trhovom hospodárstve
83,6%
0,1 2x
Leasing - Projekt (Čo je to leasing, Typy leasingu ... )
83,6%
0,3 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: