Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 783   |   Strana 1 / 45


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 22x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 20x
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 18x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 12x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 41x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 30x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 5x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 43x
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 21x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 9x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 1x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 1x
Analýza rizík vybratého elektromechanického zariadenia
99,4%
1,1 7x
Vplyv motivácie na kvalitu pracovného výkonu
99,1%
0,7 7x
Degradačné procesy a medzné stavy materiálov
99,1%
0,2 26x
Kybernetika - termoelektrický systém snímania teploty
99,0%
0,1 14x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 4x
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8%
0,6 28x
Trh práce a politika zamestnanosti v Litve
98,8%
1,7 8x
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6%
0,8 6x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 7x
Prednášky z predmetu Náuka o materiáloch
98,2%
4,3 28x
Konštruktívna geometria - offline html stránka
97,9%
0,8 2x
Dejiny vedy a techniky - html offline stránka
97,8%
44,0 1x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 36x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 16x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 49x
Mission Goal and Value Performance
97,5%
0,2 0x
Český a slovenský parlamentarizmus
97,5%
0,1 38x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 23x
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
97,4%
0,1 45x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 7x
Controlling ako nástroj riadenia
97,2%
1,0 117x
BSC fakulty mechatroniky TnUAD
96,9%
0,5 36x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 14x
Rétorika - vypracované otázky
96,6%
0,6 9x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 40x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: