Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 128   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 773   |   Strana 1 / 45


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 18x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 17x
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 9x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 16x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 7x
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 20x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 29x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 0x
Analýza rizík vybratého elektromechanického zariadenia
99,4%
1,1 5x
Degradačné procesy a medzné stavy materiálov
99,1%
0,2 23x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 0x
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6%
0,8 0x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 5x
Konštruktívna geometria - offline html stránka
97,9%
0,8 0x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 34x
Dejiny vedy a techniky - html offline stránka
97,8%
44,0 0x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 12x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 47x
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
97,4%
0,1 44x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 6x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 13x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 1
96,6%
0,5 5x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 2
96,6%
0,5 4x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 3
96,6%
0,6 2x
Vývoj ekonomických teorií
96,2%
0,1 3x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0%
0,1 23x
Neverbálna komunikácia - seminárna práca
95,4%
0,1 11x
Maastrichtské kritéria - európska mena
95,3%
1,8 12x
Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme
95,2%
4,7 128x
Kontrola vo verejnom sektore
95,1%
0,1 11x
Technológia 1 - Zadanie 1 - Konštrukčný návrh odliatku
94,6%
0,6 16x
Holandsko - trh práce a politika zamestnanosti
94,3%
0,5 7x
Psychológia v systéme vied - seminárna práca
94,0%
0,1 0x
Strojárska metrológia - komplet zadania
94,0%
46,4 3x
II. pilier dôchodkového sporenia
93,9%
0,1 5x
Priemyselná organická chémia (skúška)
93,8%
2,0 1x
Systém hodnotenia a odmeňovania v spoločnosti Chemosvit a.s.
93,7%
0,4 151x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 2 - Dĺžkové meranie základné
93,5%
11,6 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: