Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 269   projektov
20 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 774   |   Strana 1 / 45


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 20x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 17x
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 10x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 17x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 8x
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 21x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 36x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 0x
Analýza rizík vybratého elektromechanického zariadenia
99,4%
1,1 6x
Degradačné procesy a medzné stavy materiálov
99,1%
0,2 24x
Vplyv motivácie na kvalitu pracovného výkonu
99,1%
0,7 5x
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8%
0,6 23x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 3x
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6%
0,8 5x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 5x
Konštruktívna geometria - offline html stránka
97,9%
0,8 1x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 34x
Dejiny vedy a techniky - html offline stránka
97,8%
44,0 0x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 15x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 49x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 22x
Mission Goal and Value Performance
97,5%
0,2 0x
Český a slovenský parlamentarizmus
97,5%
0,1 37x
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
97,4%
0,1 44x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 6x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 13x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 1
96,6%
0,5 6x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 2
96,6%
0,5 7x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 3
96,6%
0,6 4x
Vývoj ekonomických teorií
96,2%
0,1 3x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 141x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0%
0,1 28x
Personálny manažment ako povolanie
95,8%
0,1 20x
Manažérske zručnosti - Komunikácia v riadení
95,7%
0,1 21x
Neverbálna komunikácia - seminárna práca
95,4%
0,1 16x
Maastrichtské kritéria - európska mena
95,3%
1,8 12x
Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme
95,2%
4,7 128x
Kontrola vo verejnom sektore
95,1%
0,1 11x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: