Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 782   |   Strana 1 / 45


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 52x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 30x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 63x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 19x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 26x
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 48x
Elektronický spôsob zabezpečenia motorového vozidla proti odcudzeniu
100,0%
1,7 17x
Systémy manažérstva kvality: Základy a slovník (ISO 9000: 2005), Quality management systems: Fundamentals and vocabulary (ISO 9000: 2005)
100,0%
1,3 59x
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0%
2,6 6x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 27x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 19x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 31x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 71x
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 25x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 32x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 12x
Extrémizmus a extrémistické skupiny (Extrémizmus, Definícia pojmov, Členenie, Zákon...)
99,6%
0,2 75x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 3x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 13x
Analýza rizík vybratého elektromechanického zariadenia
99,4%
1,1 9x
Vplyv motivácie na kvalitu pracovného výkonu
99,1%
0,7 7x
Degradačné procesy a medzné stavy materiálov
99,1%
0,2 31x
Kybernetika - termoelektrický systém snímania teploty
99,0%
0,1 14x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 13x
Trh práce a politika zamestnanosti v Litve
98,8%
1,7 9x
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8%
0,6 37x
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6%
0,8 7x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 8x
Prednášky z predmetu Náuka o materiáloch
98,2%
4,3 30x
Konštruktívna geometria - offline html stránka
97,9%
0,8 5x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 41x
Maastrichtské kritéria - ich teoretické a praktické aspekty
97,8%
0,3 4x
Dejiny vedy a techniky - html offline stránka
97,8%
44,0 1x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 20x
Finančná stabilita - Medzinárodný Menový Fond
97,6%
0,3 2x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 27x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 58x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: