Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 783   |   Strana 1 / 45


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 60x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 18x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 15x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 24x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 44x
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 46x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 25x
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0%
2,6 5x
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 31x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 19x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 10x
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 23x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 14x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 57x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 2x
Analýza rizík vybratého elektromechanického zariadenia
99,4%
1,1 8x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 4x
Vplyv motivácie na kvalitu pracovného výkonu
99,1%
0,7 7x
Degradačné procesy a medzné stavy materiálov
99,1%
0,2 28x
Kybernetika - termoelektrický systém snímania teploty
99,0%
0,1 14x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 9x
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8%
0,6 29x
Trh práce a politika zamestnanosti v Litve
98,8%
1,7 8x
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6%
0,8 6x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 7x
Prednášky z predmetu Náuka o materiáloch
98,2%
4,3 28x
Konštruktívna geometria - offline html stránka
97,9%
0,8 3x
Maastrichtské kritéria - ich teoretické a praktické aspekty
97,8%
0,3 2x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 36x
Dejiny vedy a techniky - html offline stránka
97,8%
44,0 1x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 18x
Český a slovenský parlamentarizmus
97,5%
0,1 38x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 25x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 53x
Mission Goal and Value Performance
97,5%
0,2 0x
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
97,4%
0,1 51x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: