Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Degradačné procesy a medzné stavy materiálov

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38418
Posledná úprava
02.10.2011
Zobrazené
4 302 x
Autor:
bulldog
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Deformácia medzných stavov materiálov
Medzný stav je možné definovať ako hraničnú hodnotu do ktorej je materiál schopný plniť funkciou stanovené parametre. Parametre zvyčajne stanovuje konštruktér, prostredníctvom rôznych technológii ich stanovuje technológ a garantuje ich kontrolór procesu.

Medzný stav je taký stav materiálu alebo súčiastky pri ktorom v dôsledku malej zmeny vonkajších alebo vnútorných faktorov a času ich pôsobenia, prípadne kombináciou vonkajších a vnútorných faktorov určitej veľkosti a tiež času ich pôsobenia materiál resp. súčiastka skokovite stratí funkčné a úžitkové vlastnosti, prípadne postupná zmena funkčných a úžitkových vlastností dosiahne kritickú hodnotu...

2. Vonkajšie a vnútorné faktory medzného stavu
Príčiny v dôsledku ktorých sa môže v určitých podmienkach dosiahnuť medzný stav sú vonkajšie a vnútorné faktory.
Medzi vonkajšie faktory môžeme zaradiť:
mechanické zaťaženie, ktoré môžu mať charakter statický, premenlivý alebo rázový, pričom má významné postavenie rýchlosť zaťaženia a časový priebeh vonkajších síl,
teplota, ktorá môže byť od -273 °C do teploty tavenia celého materiálu alebo aspoň jednej z častí zloženého materiálu, pričom má významné postavenie a časový priebeh teplôt,
prostredie, napr. vákuum, plynné, kvapalné, tuhé – chemicky upravujeme zloženie materiálu na povrchu alebo v objeme, chemicky agresívne, neutrálne prípadne pasivačné,
energetické polia – neutrónové, magnetické, elektrické, laserové, plazmové, ktoré na materiál resp. súčiastku pôsobia v ich prevádzke.
...

Kľúčové slová:

deformácia

lom preťažením

zabrzdený lom

mikrotrhliny

tvárny lom

anizotropia

heterogenita

tepelná únavaObsah:
 • 1. Deformácia medzných stavov materiálov
  Elasticko - Plastické vybočenie
  Lom pri preťažení rázom
  Tepelno-mechanická únava

  2. Vonkajšie a vnútorné faktory medzného stavu
  Lom preťažením
  Lom pri tepelno-deformačnom šoku
  Tečenie únava superpozícia

  3. Systematika medzných stavov
  Mechanizmus krehkého lomu, krehké porušenie
  Konštrukčné praskanie
  Objemové poškodenie

  4. Deformácia
  Lineárna lomová mechanika
  Zabrzdený lom
  Povrchové poškodenie súčasti

  5. Plastická deformácia
  Hodnotenie poškodenia krehkého lomu
  Predčasný lom
  Poškodenie adhéziou

  6. Deformačné spevnenie
  Tvárny lom
  Poškodenie abráziou
  Nízkocyklová únava

  7. Definícia pojmov:
  - Anizotropia
  - Heterogenita
  - Lokalizácia deformácie
  Elasticko-plastická lomová mechanika
  Vysokocyklová únava a porušenie
  Poškodenie súčastí eróziou

  8. Závislosť napätia a def. pri makroplastickej deformácií
  Prechod z krehkého k húževnatému lomu
  Mechanická únava – zmena charakteristík materiálu
  Poškodenie kavitáciou

  9. Zmeny vlastností materiálu po deformácii
  Fenomológia a mechanizmy tečenia
  Únavový lom
  Kontaktné poškodenie

  10. Vznik zárodkov mikrotrhlín
  Lom a životnosť pri tečení
  Tepelná únava
  Poškodenie vibráciami

  11. Relaxácia napätia
  Šírenie únavových trhlín pri mechanickej únave
  Poškodenie koróziou
  Lomové mechanizmy pri tečení

Zdroje:
 • Anton Puškár, Marián Hazlinger - Porušovanie a lomy súčastí
 • Anton Puškár – Mikroplastickosť a porušenie kovových materiálov
 • Medzné stavy nosných konštrukcií dopravných strojov - Písomná príprava k dizertačnej skúške - Školiteľ : Prof. Ing. Peter BIGOŠ, CSc. - Doktorand : Ing. Peter BOCKO
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko