Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 280   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 375   |   Strana 1 / 85


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 6x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 26x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 59x
Nelátkové závislosti WHO - vypracované otázky
99,2%
0,3 13x
Degradačné procesy a medzné stavy materiálov
99,1%
0,2 25x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 34x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 159x
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9%
0,1 7x
Dejiny Európy a európskej integrácie - vypracované otázky
98,3%
0,1 5x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 70x
Metodológia výskumu v sociálnej práci
98,0%
0,2 155x
Poľnohospodársky systém EÚ - vypracované otázky
97,5%
0,1 5x
Účtovníctvo - Bakalárske štátnice
97,4%
0,6 15x
Učtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí
97,4%
0,7 34x
Vypracované otázky - Lesné cesty
97,2%
0,1 29x
Politika EU v oblasti životného prostredia - vypracované otázky
96,9%
0,1 4x
Psychológia v práci manažéra
96,6%
0,6 22x
Informačné a komunikačné technológie - vypracované otázky na skúšku
96,4%
0,1 13x
Vypracované otázky z predmetu Mapovanie lesov
96,3%
0,2 60x
Etológia - vypracované otázky
96,3%
0,3 8x
Správne právo procesné 1
96,0%
0,3 60x
Správne právo procesné 2
96,0%
0,4 25x
Filozofia - vypracovaná terminológia
96,0%
0,4 67x
Vypracované otázky - Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín
95,8%
1,1 55x
Sociálna psychológia - vypracované otázky
95,5%
0,1 7x
Podklady pre skúšku z predmetu Technológia 1, 2, 3
95,4%
5,7 5x
Analýza účtovnej závierky - vypracované otázky na skúšku
95,4%
0,8 98x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 18x
Vvypracované otázky z finančného práva
95,1%
0,5 31x
Finančné právo 2
94,8%
0,6 43x
Medzinárodné právo súkromné 2
94,8%
0,6 292x
Učtovníctvo a dane fyzických osôb - UDFO
94,8%
0,1 27x
Teória, organizácia a riadenie verejnej správy - 3 ročník
94,3%
0,4 93x
Kompletné vypracované otázky z Účtovníctva na skúšku
94,2%
0,5 41x
Vypracovné otázky na účtovníctvo podnikateľských subjektov
94,2%
0,3 59x
Podnikový manažment, podnikanie - vypracované otázky
94,2%
0,2 3x
Hodnotenie kvality životného prostredia - vypracované otázky na skúšku
94,1%
1,3 5x
Základy ekológie a krajiny lesa 2
94,0%
0,1 16x
Sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela
93,8%
0,2 95x
Integračné procesy v EÚ - 50 vypracovaných otázok na skúšku
93,7%
0,2 99x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: