Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43266
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
4 667 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Rozdelenie pozemných komunikácií podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia.

Všeobecne záväzným zákonom pre poľné a lesné cesty je zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na:
• diaľnice (D) - určené na rýchle a hospodárne spojenie, na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením,
• cesty pre motorové vozidlá (rýchlostné cesty) (R) - s obmedzeným pripojením a prístupom,
• štátne cesty (C), ktoré sa rozdeľujú na cesty: I. triedy s významom pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu, II. triedy, ktoré majú význam pre dopravu medzi okresmi, III. triedy, ktoré majú miestny význam,
• miestne komunikácie (MK), ktoré sa nachádzajú v zastavanom území sídelnej časti a ktoré sú zaradené do štátnej cestnej siete,
• účelové komunikácie (UK), medzi ktoré patria poľné a lesné cesty, ako aj rozličné príjazdové cesty k objektom. Na poľnohospodársku dopravu sa využíva sieť poľných ciest, ako aj sieť štátnych ciest II. triedy, na ktorých nie je vylúčená pomalá poľnohospodárska doprava, sieť ciest III. triedy, miestnych komunikácií a ostatné účelové komunikácie. Diaľnice, cesty I. triedy a niektoré cesty II. triedy sú z poľnohospodárskej dopravy vylúčené.

Kľúčové slová:

poľné

cesty

spu

výstavba lesných ciest

pozemná komunikácia

vedenie trasy

pôdne pomery

spôsob hospodáreniaObsah:
 • 1. Rozdelenie pozemných komunikácií podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia.
  2. Legislatívne a metodické podklady pri projektovaní poľných ciest.
  3. Poľnohospodárska dopravná sieť (PDS). Rozdelenie poľných ciest podľa významu.
  4. Cestné názvoslovie. Hlavné prvky cesty v priečnom reze (názvoslovie).
  5. Podmienky a zásady návrhu siete poľných ciest.
  6. Kategórie poľných ciest.
  7. Smerové prvky trasy cesty. Rozšírenie jazdného pruhu v smerovom oblúku.
  8. Výškové návrhové prvky cesty. Zásady navrhovania nivelety.
  9. Priečny sklon vozovky.
  10. Výsledný sklon vozovky.
  11. Krajnice.
  12. Konštrukcia vozovky poľnej cesty (základné vrstvy vozovky).
  13. Základné delenie konštrukčných typov vozoviek.
  14. Dimenzovanie vozoviek (stanovenie hrúbky vozovky).
  16. Pozdĺžne odvodnenie telesa cesty. Cestné priekopy, prielohy, rigoly, pozdĺžna drenáž, trativody.
  15. Svahy zemného telesa cesty.
  17. Priečne odvodnenie telesa cesty. Rúrové priepusty, priečne trativody, zvodnice, vpusty.
  18. Cestné objekty. Mosty, hospodársky zjazd, hospodársky nájazd, brod, obratisko (točka), výhybňa.
  20. Kríženia a súbehy.
  21. Bezpečnostné zariadenia.
  22. Kardinálne body.
  19. Križovatky.
  23. Cestná zeleň.

Zdroje:
 • Látečka, M. - Muchová, Z. 2005. Pozemkové úpravy a cesty. Nitra : SPU v Nitre, 2005. 198 s. ISBN 80-8069-561, ON 736118
 • Projektovanie poľných ciest; STN 736108 Lesná dopravná sieť, STN 73 6100/Z1
 • Názvoslovie pozemných komunikácii, STN 736133/Z1,
 • Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií.
 • Základné ustanovenie pre navrhovanie.ON 73 6118: Projektování polních cest.
 • Oborová norma. Praha: ÚNM, 1984. 44 s.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko