Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 329   |   Strana 1 / 9


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 10x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 17x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 6x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 29x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 10x
Vodná a veterná erózia na Slovensku a protierózne opatrenia
96,2%
0,4 3x
Využitie alternatívnych zdrojov energie v doprave (prezentácia na zápočet)
96,1%
4,7 2x
Agroklimatická štúdia (lokalita : Košice - letisko )
96,0%
1,5 1x
Agrohydrológia - vypracované otázky, (zápočet + skúška)
95,8%
18,2 341x
Dusičnany v systéme pôda, rastliny, človek
95,3%
0,1 0x
Biometeorológia - priebežný test, prezentácia, elaborát, zborník prác SHMÚ
94,7%
31,7 201x
Klimatológia elaborát - Bratislava Letisko
94,6%
0,1 3x
Agroklimatická štúdia jačmeňa jarného
94,6%
0,1 23x
Agroklimatická štúdia - Bardejov
94,1%
0,8 5x
Hodnotenie kvality životného prostredia - vypracované otázky na skúšku
94,1%
1,3 16x
Agroklimatická štúdia - Prešov
93,8%
0,1 11x
Geodézia - kompletné protokoly a otázky na skúšku
93,4%
40,3 410x
Krajinnoekologický plán - Krajinné plánovanie
93,1%
15,6 9x
Bonitácia a cena pôdy - okruhy otázok na skúšku
93,0%
0,4 0x
Biotechnika krajinnej zelene (študijné materiály, skrátena verzia skrípt)
92,9%
0,1 53x
Agroklimatická štúdia vybranej lokality - Nitra
92,8%
0,8 11x
Poľovníctvo I - vypracované otázky + tabuľky ku skúške
92,8%
0,1 26x
Agroklimatická štúdia
92,6%
2,4 5x
Pedológia a základy geológie
92,4%
14,0 249x
Základy integrovanej ochrany pôdy a vody - vypracované otázky, ťahák a priebežný test
92,4%
1,6 4x
Využitie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek na určenie retenčnej vodnej kapacity
92,3%
1,6 1x
Ekológia (Základy ekológie) - kompletné otázky ku skúške
92,3%
0,5 33x
Hodnotenie kvality životného prostredia mesta Lipany - HKŽP - seminárna práca
92,3%
24,2 5x
Krajinné plánovanie - Sprievodná správa k. ú. Žirany
92,3%
2,7 5x
Agroklimatická štúdia - Čadca
91,6%
0,2 6x
Poľovníctvo II - vypracované otázky + tabuľky ku skúške
91,4%
0,1 35x
Voda v poľnohospodárskej krajine - komplet protokoly
91,1%
0,2 0x
Otázky na skúšku z krajinného plánovania
90,8%
0,1 5x
Exteriérové rastliny - Letničky, Dvojročky a Trvalky
90,5%
25,3 10x
Botanika, rastlinné a živočíšne bunky
90,3%
0,2 37x
Ochrana a tvorba životného prostredia
90,3%
0,2 53x
Botanika - skúšobné otázky (všetky)
90,2%
0,5 32x
Veterná erózia - Vypracované otázky
90,0%
0,1 6x
Agroklimatická štúdia (lokalita Bratislava)
89,8%
0,1 19x
Vodné hospodárstvo - Povodie Hrona
89,8%
2,3 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: