Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Vodná a veterná erózia na Slovensku a protierózne opatrenia

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46893
Posledná úprava
13.02.2017
Zobrazené
1 178 x
Autor:
igor.konde
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Erózia pôd
V spojitosti s eróziou pôd rozlišujeme erodovanosť, ako dokonanú eróziu a erodovateľnosť, ako potenciálnu eróziu. Erodibilita (erodovateľnosť) je náchylnosť, resp. odolnosť pôdy voči erózii - vodnej, veternej a inej. Táto vlastnosť pôdy veľmi úzko súvisí s niektorými jej vlastnosťami a v skutočnosti znamená eróznu hrozbu, ohrozenie pôdy eróziou, alebo jej potenciálnu (možnú) eróziu, vyjadrenú obyčajne v možných stratách pôdy z plošnej jednotky za určitý čas (čo je súčasne intenzita potenciálnej erózie pôdy). (Poľnohospodárstvo Indikátor dopadu Fyzikálna degradácia pôd)
1.1 Potenciálna erózia
Pod potenciálnou eróziou pôdy sa rozumie taká erózia (maximálna možná strata pôdy), ku ktorej by došlo na povrchu pôdy vplyvom pôsobenia prírodných činiteľov za predpokladu, že by tento povrch nebol porastený žiadnou protierózne odolnou vegetačnou pokrývkou a neboli by na ňom vybudované ani nijaké antropogénne protierózne zábrany, resp. opatrenia. (Poľnohospodárstvo Indikátor dopadu Fyzikálna degradácia pôd)
1.2 Reálna erózia
Na rozdiel od potenciálnej erózie, reálna (skutočná) erózia, vyjadrená intenzitou pôdnych strát, alebo len postihnutím plochy pôdneho povrchu eróziou, hustotou eróznych rýh a podobne, znamená erodovanosť pôdy. (Poľnohospodárstvo Indikátor dopadu Fyzikálna degradácia pôd)

Kľúčové slová:

erózia

potenciálna erózia

veterná erózia

opatrenia

poľnohospodárske pôdyObsah:
 • Obsah
  1. Erózia pôd 4
  1.1 Potenciálna erózia 4
  1.2 Reálna erózia 4
  1.3 Potenciálna vodná erózia poľnohospodárskych pôd 5
  1.4 Veterná erózia 6
  2. Protierózne opatrenia 7
  2.1 Zásady protieróznej ochrany 7
  2.2 Základné ustanovenia opatrení proti vodnej erózii 8
  2.3 Protierózna ochrana pôdy 8
  3. Literatúra 9

Zdroje:
 • ILAVSKÁ, B. - JAMBOR, P. - LAZÚR, R. 2005. Identifikácia ohrozenia kvality pôdy vodnou a veternou eróziou a návrhy opatrení. Bratislava: VÚPOP, 2005, s. 60. ISBN 80 - 89128 - 22 - X
 • ALENA, F. 1986. Stanovenie straty pôdy eróznym splachom pre navrhovanie protierozívnyxh opatrení na poľnohospodárskej pôde. Bratislava: Závodná pobočka ČSVTS pri Štátnej melioračnej správe, 1986, s. 68.
 • ANTAL, J. 2005. Protierózna ochrana pôdy. Nitra: SPU, 2005, s. 79. ISBN 80-8069-572-5
 • ANTAL, J. 1987. Ochrana pôdy a lesotechnické meliorácie. 2. vyd. Nitra: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, 1987, s. 297.