Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 4 316   |   Strana 1 / 108


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 1x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0%
0,7 0x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 28x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 30x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0%
0,1 7x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 4x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 2x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 23x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 10x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 30x
Vývoj leteckej akrobacie a jej vplyv na organizmus človeka
100,0%
2,1 0x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 74x
Alternatív értékesítési formák: a csomagküldő kereskedelem, a kereskedelmi automaták és automata boltok, elektronikus (interaktív) kiskereskedelem
100,0%
0,5 0x
Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika
100,0%
0,2 11x
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 0x
Základy ekonómie a ekonomiky (študijný materiál na skúšku)
100,0%
0,2 24x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie
100,0%
0,6 8x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 5x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 43x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 1x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 3x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 26x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 4x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 23x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Právne a inštitucionálne postavenie agentúry frontex
100,0%
0,1 0x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 180x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 7x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 27x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: