Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 4 543   |   Strana 1 / 114


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 31x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 2x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0%
0,1 9x
Čo znamená klanová kontrola? Prečo nemáme radi kontrolu?
100,0%
0,1 4x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 46x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 3x
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 2x
Materiály pre stavbu strojov a zariadení v kozmickom priemysle
100,0%
4,4 2x
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0%
0,7 4x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 25x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 13x
Marketing podniku marketingový mix (holistický prístup, 7P), odbytová činnosť podniku, nástroje a stratégie predaja
100,0%
0,1 2x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 208x
Geopolitický vplyv Číny na svet a svetovú ekonomiku
100,0%
0,7 5x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 78x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Matematika
100,0%
0,7 2x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 6x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 28x
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0%
0,7 11x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 11x
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 1x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 8x
ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018
100,0%
0,1 0x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 9x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Spolupráca záchrannej zdravotnej služby a hasičského zboru
100,0%
0,2 2x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Vývoj leteckej akrobacie a jej vplyv na organizmus človeka
100,0%
2,1 0x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 32x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Pedagogika
100,0%
1,0 6x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 9x
Klasifikácia technických odborov vo vzťahu k sústave študijných a učebných odborov
100,0%
0,2 0x
Informatická výchova v primárnom vzdelávaní 1 (profesorka Karasová)
100,0%
2,7 1x
Konštrukčné ocele ušľachtilé triedy 15 - Seminárna práca - Náuka o materiáloch
100,0%
3,9 0x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 6x
Svetlo-technické prostriedky na letiskových plochách
100,0%
1,3 7x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 62x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: