Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 4 003   |   Strana 1 / 101


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 6x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 14x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 11x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 6x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 140x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 1x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 23x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 24x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 39x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 106x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 25x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 3x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 5x
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 0x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 66x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 1x
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0%
0,1 2x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 58x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 1x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 26x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 23x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 35x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 1x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 25x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 3x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 3x
Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie
100,0%
0,6 6x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 24x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 5x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika
100,0%
0,2 11x
Alternatív értékesítési formák: a csomagküldő kereskedelem, a kereskedelmi automaták és automata boltok, elektronikus (interaktív) kiskereskedelem
100,0%
0,5 0x
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9%
1,0 4x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9%
0,1 13x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 19x
Portálový jednonosníkový žeriav - nosnosť 5000 kg
99,8%
3,0 5x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 24x
Aktivity štátu v súvislosti s hospodárskou krízou
99,8%
0,2 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: