Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27

«»
Prípona
.docx
Typ
analýza
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41591
Posledná úprava
23.02.2013
Zobrazené
3 310 x
Autor:
zuzananr
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V našej seminárnej práci sa zaoberáme analýzou a vývojom makroekonomického ukazovateľa výkonnosti ekonomiky – HDP. Seminárna práca sa zameriava na HDP na obyvateľa v 27 členských štátoch Európskej únie za posledných 10 rokov.

Z hodnotového hľadiska HDP predstavuje hodnotu finálnych statkov (spotrebných aj investičných) a služieb, vyprodukovaných výrobnými faktormi na území daného štátu, bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkov.

Realizácia HDP je podmienená výdavkami viacerých subjektov: domácností, podnikov, štátu a zahraničia.

V posledných rokoch sa svetová ekonomika ocitla v ťažkej situácii. Najprv to bola finančná kríza a vzápätí ekonomická kríza, ktorej sa nevyhla takmer žiadna národná ekonomika. Krízy (recesie) sú súčasťou ekonomických cyklov. Počas recesie prebieha všeobecný úpadok ekonomickej činnosti, nastáva hospodársky pokles v objeme reálnej produkcie, ktorý je nasledovaný rastom nezamestnanosti.

Pri skúmaní výkonnosti ekonomiky a ekonomického rastu je potrebné sa zamerať na niekoľko aspektov. Je nutné prepojiť makroekonomické veličiny s výkonnosťou ekonomiky. Makroekonomickú výkonnosť ekonomiky možno vyjadriť a merať niekoľkými spôsobmi. Základným ukazovateľom, z ktorého sa vychádza pri hodnotení výkonnosti ekonomiky je hrubý domáci produkt.

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

Európska únia

HDP na obyvateľa

výkonnosť ekonomiky

hrubý domáci produktObsah:
 • Úvod
  Výkonnosť ekonomiky, hrubý domáci produkt a jeho štruktúra
  Meranie HDP
  Nedokonalosti merania HDP a dôsledky
  HDP na obyvateľa, čistý domáci produkt (ČDP), národný dôchodok
  Nominálny a reálny produkt - cenové indexy
  Čistý ekonomický blahobyt (NEW)
  Vývoj HDP na Slovensku za roky 2005 až 2014 (2012-2014 sú prognózy)
  Vývoj HDP na obyvateľa SR
  HDP na obyvateľa v PPS
  HDP v bežných cenách za prvý štvrťrok 2012 krajín EÚ
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • VINCÚR, P. 2000. Makroekonomická analýza a prognóza. Bratislava : SPRINT, 2000. 293 strán. ISBN 80-88848-65-2
 • LISÝ, J. 1999. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. Bratislava : IURA EDITION, 1999. 106 strán. ISBN 80-88715-55-5
 • LISÝ, J. a kol. 2002. Ekonómia – všeobecná ekonomická teória. Bratislava : IURA EDITION, 2002. 507 strán. ISBN 80-89047-35-1
 • LISÝ, J. a kol. 2011. Ekonómia. Bratislava : IURA EDITION, 631 strán. ISBN 978-80-8078-406-5
 • URMOVÁ, M. – LACOVÁ, Ž. – HRONEC, M. 2010. Makroekonómia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bella, Ekonomická fakulta, 277 strán. ISBN 978-80-557-0043-4
 • JUREČKA, V. 2010. Makroekonomie. Praha :Grada Publishing, 2010. 332 strán. ISBN 978-80-247-3258-9
 • DORNBUSH, R. – FISCHER, S. 2005. Makroekonomie. Praha :SPN a Nadace Economics, 602 strán. ISBN 80-04-25 556-6
 • http://www.finance.sk/hospodarstvo/hdp/hdp-na-obyvatela/
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114