Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 969   |   Strana 1 / 25


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 48x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 2x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 23x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 15x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 12x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 4x
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0%
0,3 0x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 18x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 0x
Výber zamestnancov do Štátnej služby
97,8%
0,4 10x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 19x
Controling - semestrálna práca
96,9%
0,2 24x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Seminárna práca z Kominikácie
96,8%
0,1 17x
Seminárna práca na tému Controlling
96,8%
0,1 11x
Odmeny ako stimul motivácie
96,5%
0,3 30x
Podnikateľsky zámer - cestovná kancelária Voyage
96,5%
0,1 40x
Riadenie projektového cyklu
96,3%
0,1 25x
Komunikácia - význam, delenie, modely
96,2%
0,1 56x
Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém
95,8%
0,1 103x
Vypracované otázky na predmet Etika
95,7%
0,2 24x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 18x
Podniková kultúra a identita firmy Baumax s. r. o.
95,2%
0,9 3x
Podniková kultúra a etika
95,1%
0,1 58x
Studená vojna - seminárna práca
95,0%
0,1 6x
Portugalsko - demografická charakteristika
94,9%
0,2 0x
Sociálna komunikácia
94,4%
0,6 177x
Podnikateľská etika
94,4%
0,5 40x
Veľká hospodárska kríza
94,3%
0,1 40x
Všeobecné dejiny 3 (1000-1492)
94,2%
0,1 1x
Sociálna práca so skupinou
94,0%
0,1 14x
Politológia - Volebné systémy
93,7%
0,1 2x
Zásady realizácie zmeny
93,3%
0,1 3x
Výučbové programy na špeciálnych ZŠ pomocou IKT technológie
93,1%
0,1 17x
Etika vo sfére verejného života
92,7%
0,1 23x
Osobnosti diplomacie
92,5%
0,1 7x
Úloha otca a matky v rodine
92,4%
0,1 95x
Prípadová štúdia podniku A - SYNOPSIS - Prípadová štúdia
92,3%
1,0 16x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: