Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 295   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 961   |   Strana 1 / 25


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 47x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 23x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 15x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 3x
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0%
0,3 0x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 17x
Výber zamestnancov do Štátnej služby
97,8%
0,4 8x
Controling - semestrálna práca
96,9%
0,2 24x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Seminárna práca z Kominikácie
96,8%
0,1 17x
Seminárna práca na tému Controlling
96,8%
0,1 11x
Odmeny ako stimul motivácie
96,5%
0,3 30x
Podnikateľsky zámer - cestovná kancelária Voyage
96,5%
0,1 39x
Riadenie projektového cyklu
96,3%
0,1 25x
Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém
95,8%
0,1 102x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 18x
Podniková kultúra a identita firmy Baumax s. r. o.
95,2%
0,9 3x
Studená vojna - seminárna práca
95,0%
0,1 6x
Portugalsko - demografická charakteristika
94,9%
0,2 0x
Všeobecné dejiny 3 (1000-1492)
94,2%
0,1 1x
Sociálna práca so skupinou
94,0%
0,1 14x
Politológia - Volebné systémy
93,7%
0,1 2x
Výučbové programy na špeciálnych ZŠ pomocou IKT technológie
93,1%
0,1 16x
Osobnosti diplomacie
92,5%
0,1 7x
Prípadová štúdia podniku A - SYNOPSIS - Prípadová štúdia
92,3%
1,0 16x
Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách
92,3%
0,4 0x
Vypracované otázky na skúšku z Úvodu do právnych disciplín
92,3%
0,1 4x
Vypracované otázky z predmetu Špeciálna pedagogika
92,3%
0,3 10x
Alkoholizmus ako sociálny problém v Slovenskej republike - Vzťah žien matiek k alkoholu
92,3%
0,2 11x
Program a ciele politickej strany-združenia (projekt vlastnej strany - liberálne orientovaná)
92,3%
0,1 0x
Špecifiká edukácie emocionálne traumatizovaných detí
92,3%
0,5 1x
Podnikové plánovanie - Jeho miesto v systéme riadenia
92,3%
0,4 5x
Ebola - seminárna práca
92,3%
0,5 2x
Lymská borelióza
92,2%
0,5 8x
Manažovanie seba samého - seminárna práca z Manažmentu
92,1%
0,1 11x
Odvetvová štruktúra národného hospodárstva
92,1%
0,1 7x
Descartes R. a jeho filozofia
92,0%
0,1 70x
Joint ventures
91,7%
0,1 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: