Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 970   |   Strana 1 / 25


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0%
0,1 5x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 63x
Ponuka systémov e-personalistiky (riadenie ľudského kapitálu)
100,0%
0,7 3x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 31x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 14x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)
100,0%
1,6 0x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 25x
Manažerská komunikácia od doc.Ing. Ľudmila NAGYOVÁ, PhD.
100,0%
1,1 76x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 16x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 50x
Informatická výchova v primárnom vzdelávaní 1 (profesorka Karasová)
100,0%
2,7 1x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 53x
Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu
99,9%
0,3 11x
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
99,8%
0,2 23x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 17x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 7x
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí
99,1%
0,5 37x
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0%
0,3 0x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 25x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 11x
Systémový prístup k manažmentu, jeho podstata a význam
97,9%
0,1 12x
Výber zamestnancov do Štátnej služby
97,8%
0,4 11x
Podnikateľský plán - hotel Splendid
97,7%
0,2 22x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 32x
Cestovný ruch - Vodná nádrž Domaša
97,5%
1,7 13x
Podnikateľský plán -MAJ Autoslužby
97,5%
0,2 17x
Drogová problematika, prevencia
97,1%
0,1 20x
Podstata priemyselnej revolúcie
97,1%
0,1 6x
Produkt ako nástroj marketingu
96,9%
0,3 2x
Controling - semestrálna práca
96,9%
0,2 24x
Charakteristika Žilinského kraja z aspektu Humánnej geografie
96,9%
0,5 3x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Seminárna práca z Kominikácie
96,8%
0,1 18x
Úvod do štúdia sociálnej patológie
96,8%
0,7 6x
Seminárna práca na tému Controlling
96,8%
0,1 11x
Etika a jej miesto vo sfére podnikania / biznisu
96,6%
0,1 4x
Odmeny ako stimul motivácie
96,5%
0,3 31x
Podnikateľsky zámer - cestovná kancelária Voyage
96,5%
0,1 47x
Riadenie projektového cyklu
96,3%
0,1 28x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: