Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 965   |   Strana 1 / 25


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 30x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 49x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 10x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 23x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 15x
Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu
99,9%
0,3 10x
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
99,8%
0,2 19x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 14x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 6x
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí
99,1%
0,5 37x
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0%
0,3 0x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 23x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 4x
Systémový prístup k manažmentu, jeho podstata a význam
97,9%
0,1 7x
Výber zamestnancov do Štátnej služby
97,8%
0,4 11x
Podnikateľský plán - hotel Splendid
97,7%
0,2 12x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 22x
Podnikateľský plán -MAJ Autoslužby
97,5%
0,2 8x
Drogová problematika, prevencia
97,1%
0,1 14x
Podstata priemyselnej revolúcie
97,1%
0,1 4x
Produkt ako nástroj marketingu
96,9%
0,3 1x
Controling - semestrálna práca
96,9%
0,2 24x
Seminárna práca na tému Controlling
96,8%
0,1 11x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Seminárna práca z Kominikácie
96,8%
0,1 17x
Úvod do štúdia sociálnej patológie
96,8%
0,7 6x
Podnikateľsky zámer - cestovná kancelária Voyage
96,5%
0,1 43x
Odmeny ako stimul motivácie
96,5%
0,3 30x
Riadenie projektového cyklu
96,3%
0,1 25x
Komunikácia - význam, delenie, modely
96,2%
0,1 57x
Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém
95,8%
0,1 109x
Vypracované otázky na predmet Etika
95,7%
0,2 27x
Kvantitatívne hodnotenie okresu Námestovo
95,4%
0,9 8x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 19x
Podniková kultúra a identita firmy Baumax s. r. o.
95,2%
0,9 4x
Sclerosis multiplex
95,2%
0,3 25x
Podniková kultúra a etika
95,1%
0,1 59x
Studená vojna - seminárna práca
95,0%
0,1 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: