Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 137   projektov
17 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 967   |   Strana 1 / 25


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 44x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 56x
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0%
0,3 0x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 15x
Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém
95,8%
0,1 99x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 18x
Podniková kultúra a identita firmy Baumax s. r. o.
95,2%
0,9 3x
Portugalsko - demografická charakteristika
94,9%
0,2 0x
Všeobecné dejiny 3 (1000-1492)
94,2%
0,1 0x
Výučbové programy na špeciálnych ZŠ pomocou IKT technológie
93,1%
0,1 12x
Osobnosti diplomacie
92,5%
0,1 4x
Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách
92,3%
0,4 0x
Program a ciele politickej strany-združenia (projekt vlastnej strany - liberálne orientovaná)
92,3%
0,1 0x
Špecifiká edukácie emocionálne traumatizovaných detí
92,3%
0,5 1x
Manažovanie seba samého - seminárna práca z Manažmentu
92,1%
0,1 11x
Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika
91,4%
0,7 53x
Priame zahraničné investície na Slovensku
91,3%
0,1 39x
Význam manažérskych schopnosti v procese zmien
91,2%
0,1 14x
Business etiketa pre manažéra
91,0%
0,1 30x
Výživa - vitamíny
90,8%
0,1 12x
Spirituálna teológia - otázky na skúšku
90,6%
2,3 2x
Sociálno-patologické javy v školskom prostredí
90,5%
0,6 139x
Slovenské médiá v Rumunsku a nadlacký fenomén
90,0%
1,1 0x
Výdavky EÚ so zameraním na štrukturálne fondy
89,8%
0,4 0x
Tvorivé edukačné metódy a ich aplikacia v práci špeciálneho pedagóga
89,7%
0,2 1x
Sociológia - 13 okruhov otázok
89,2%
0,1 19x
Štátna politika cestovného ruchu SR
88,4%
0,1 2x
Rozvoj cestovného ruchu do roku 2020 v SR
88,2%
0,1 0x
Rodinné právo - otázky
88,0%
0,4 26x
Alkohol a mladí ľudia
87,8%
0,1 25x
Etika (stručné poznámky)
87,8%
0,2 8x
Okruhy otázok na skúšku - Trestné právo
87,7%
0,3 10x
Vývin hry v období od 3. - 6. rokov - Hra a hračka
87,7%
0,1 9x
Vypracované otázky z predmetu - Mikroekonómia
87,6%
0,3 6x
Koncepcia Balanced Scorecard
87,5%
1,3 8x
Just in Time - podnikové plánovanie
87,2%
0,1 26x
Medzinárodný manažment - vypracované tézy
87,1%
0,6 30x
Teória sociálnej práce otázky na štátnice
87,1%
1,1 35x
Pedagogická diagnostika (stručne a jasne)
87,1%
0,1 17x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: