Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Odmeny ako stimul motivácie

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4035
Posledná úprava
20.05.2017
Zobrazené
10 924 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prečo človek pracuje? Čo je to za sila. čo ho núti v pracovnom procese plniť/neplniť pracovné úlohy? Ako znásobiť túto silu, aby prinášala väčší profit pre podnik? Takýchto a veľa dalších otázok, týkajúcich sa podstaty dynamiky a smerovania správania a konania človeka v pracovnom procese si môžeme položiť nespočetne veľa v súvislosti s výkonom a výkonnosťou zamestnanca. Odpovede na všetky tieto otázky viac či menej súvisia s pochopením základného procesu, ktorý podmieňuje každú ľudskú, teda aj pracovnú činnosť, motivácie.Mnoho psychológov, vedcov i samotných manažérov skúmalo otázku motivácie a tormy odmeňovania pracovníkov, ktoré by mali zabezpečiť stabilitu, rast a kvalitu ľudských zdrojov, ktoré má podnik k dispozícii. Táto motivácia by mala taktiež viesť k takému správaniu ľudí, ktoré je optimálne pre dosahovanie cieľa organizácie. Najťažší pre manažéra je práve krok výberu optimálnej motivácie, ktorá mu takéto správanie zabezpečí. Musí preto zohľadniť ľudský faktor v riadení. Motivácia ako jeden zo základných predpokladov úspešnosti a efektívnej výkonnosti ľudí v pracovnom procese tvorí podstatnú časť teórie a praxe manažmentu a psychologických vied. Skúma sa v dvoch rovinách, z ktorých každá má v manažmente nezastupiteľný význam:

Kľúčové slová:

motivácia

personálny manažment

stimuly

odmeňovanie

odmenyObsah:
 • Úvod 1
  TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MOTIVÁCIE 3
  1.1 Vymedzenie a podstata pojmu motivácia 3
  1.2 Motivačné teórie 5
  1.2.1. Maslowova teória potrieb 5
  1.2.2. McGregorova teória X a teória Y 7
  1.2.3. Teória ekvity 8
  1.2.4. Herzbergerova dvojfaktorová teória 11
  1.2.5. Ekonomická teória pracovnej motivácie 13
  1.3. Dôvody k projektovaniu práce 14
  1.4. Stimulačné systémy ako súčasť motivácie 16
  1.4.1. Pozitívna stimulácia 16
  1.4.2. Negatívna stimulácia 20
  1.4.3. Systém odmeňovania v podniku 21
  II. PRAKTICKÁ ČASŤ 24
  2.1. Systém odmeňovania v podniku 24
  2.2. Motivačný program spoločnosti ASPEKT s.r.o. 25
  III. ČASŤ NÁVRH 32
  3.1. Princípy, použité pri tvorbe motivačného programu
  podľa stupňa dôležitosti 32
  Záver 32

Zdroje:
 • DONELLY,J.H., GIBSON,J.L., IVANCEVICH,J.M.: Management. Grada Praha, 1997, s. 366
 • HANDLÍR, J.: Management ucebnice pro SŠ a VOŠ. Praha, ComputerPress, 1998, s. 210
 • HONTYOVÁ, K., LISÝ, J., SATKOVÁ, B.: Základy ekonómie a ekonomiky.Bratislava, EKONÓM, 1998
 • PIKALA,I a kol.: Psychológia práce. Bratislava, 1976
 • PORVAZNÍK, J.: Celostný manažment. Bratislava, Sprit, 1999
 • Zákonník práce, § 118, 2006