Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 529   |   Strana 1 / 14


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Prenos látky medzi zložkami bezmála dotykových dvojhviezd
100,0%
1,5 1x
Regionálna ekonómia a rozvoj - Audit zdrojov obce Ťahanovce
100,0%
2,1 17x
Základy ekonómie a ekonomiky (študijný materiál na skúšku)
100,0%
0,2 55x
Molekulová biológia - Vysokoškolské učebné texty - Eva Mišúrová a Peter Solár
100,0%
21,2 35x
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 3x
Počítačové siete (Prevádzka počítačov v praxi, Architektúra, návrh a realizácia sietí, Úvod do operačných systémov...)
100,0%
2,9 4x
Zoológia I. - Bezchordáty (Ríša Animalia - živočíchy)
100,0%
0,5 8x
Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu
98,9%
0,1 29x
Patofyziológia cievnej mozgovej príhody
97,3%
2,8 3x
Commentary on Advisory Opinion of 22 July 2010 of the International Court of Justice on the question: “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutio
96,9%
0,1 2x
Agresivita (seminárna práca + výskum)
96,8%
0,2 139x
Hodnotenie vybraných žurnalistických žánrov
96,6%
5,7 2x
Belgicko - seminárna práca
96,3%
3,3 28x
Funkční histologie (Buňka, Obecná histologie - tkáně, Tkáň epitelová...)
95,8%
21,3 2x
Motivácia (motivačné faktory, teórie) - Základy manažmentu
95,7%
0,1 0x
Komparácia dvoch tematicky rovnakých správ metódou funkčnej morfologickej analýzy
95,7%
0,2 1x
Vizualizácia času, účel a móda
95,3%
0,1 1x
Výchovné problémy v súčasnej spoločnosti - Drogová závislosť
94,8%
0,1 151x
Poruchy správania z pohľadu Adlerovskej individuálnej psychológie
94,7%
0,1 28x
Metódy výchovy a vzdelávania dospelých. Metódy sebavzdelávania dospelých.
93,1%
0,1 30x
Bolesť u detských pacientov
93,0%
0,1 3x
Teória práva - vypracované otázky na skúšku
92,9%
1,2 9x
Excel (vypracované zadanie "Excel v príkladoch pre stredné školy)
92,7%
0,2 14x
Psychológia detí s onkologickým ochorením
92,4%
0,2 5x
Sociológia (30 otázok a odpovedí na hodnotiaci test)
92,3%
0,1 13x
Kvalitne vypracovaný materiál na skúšku z Manažmentu pre sociálnu prácu
92,3%
0,1 3x
Medzinárodné právo verejné - všeobecne
92,3%
0,4 24x
Identifikácia mŕtvol nezistenej totožnosti a kostrových nálezov
92,3%
0,2 15x
Pôsobnosť samosprávnych orgánov mesta Košice pri prevencii drogových závislostí mladistvých
92,3%
0,8 28x
Občianske právo procesné - prepísané skriptá - 71 tém
92,3%
0,3 149x
Kvalitne vypracované otázky na Slovenské dejiny 2 (UPJŠ)
92,3%
0,1 14x
Poznámky na fonetiku a fonológiu slovenského jazyka
92,2%
0,2 5x
Emócie a city - znaky, základné vlastnosti a delenie emócií a citov
92,2%
0,1 14x
SLOVENSKÉ DEJINY III. (1780 - 1918)
92,0%
0,2 7x
Manažérske rozhodovanie
92,0%
0,1 25x
Sociálne zvládanie - coping
91,9%
1,2 65x
Obchodné právo - vznik a vývoj obchodného práva
91,8%
1,1 22x
Systém verejnej správy, štátnej správy a samosprávy vo vybranej krajine
91,7%
0,1 27x
OTÁZKA VZNIKU UHORSKÉHO KRÁĽOVSTVA A ZAČLEŇOVANIA DNEŠNÉHO ÚZEMIA SLOVENSKA DO UHORSKA
91,7%
0,1 2x
Referát na tému "Ľudské práva a slobody"
91,6%
0,1 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: