Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 154   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 736   |   Strana 1 / 94


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 89x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 5x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 7x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 29x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 7x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 66x
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0%
0,3 10x
Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie
100,0%
0,6 6x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 21x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 24x
Seminárna práca na tému Medzinárodné organizácie
99,7%
0,2 21x
Passport okolia podniku - Podniková diagnostika
99,5%
1,4 5x
Hospodárska politika - spracované podľa knihy a prednášok
99,2%
0,1 43x
Canada - Attractive Investment and Trading Partner for EU and Slovakia
99,2%
1,0 1x
Verejné rozpočty (deficit, správa rozpočtu, štátna pokladnica)
98,8%
0,3 21x
Seminárna práca z predmetu Peňažné a kapitálové trhy
98,8%
0,2 1x
Seminárna práca tému Manažérske rozhodovanie
98,7%
0,1 20x
Porovnanie japonského a amerického systému manažmentu
98,4%
0,1 6x
Manažment zmien ako konkurencia v podniku
98,0%
1,5 5x
Lobing, Mobbing, Sexuálne obťažovanie
98,0%
0,1 14x
Vývoj nezamestnanosti na východe Slovenska
97,7%
0,4 25x
Účtovníctvo - Bakalárske štátnice
97,4%
0,6 13x
Učtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí
97,4%
0,7 32x
Skúmanie štatistickej závislosti spotreby paliva osobných automobilov od objemu valcov a závislosti spôsobu chladenia motora od druhu paliva
97,3%
0,2 18x
Kontrola v obchodnej firme, trendy v kontrole, controlling a jeho úlohy v podniku
97,3%
0,3 31x
Spôsoby emisie obligácií a ich podmienky v SR - seminárna práca z Ekonómie
97,3%
0,1 0x
Liptov (turistický región, oddych, okolie)
97,2%
0,1 4x
Tržby za obchodno podnikateľské služby
97,2%
0,4 42x
Cena v marketingu - legislatíva v oblasti cien
97,1%
0,1 2x
Zadania z informatiky aj semestrálna práca
97,1%
0,3 36x
Teória úroku a úrokových sadzieb v závislosti od inflácie - seminárna práca - Finančníctvo
97,1%
0,2 5x
Fiktívna firma "Animal Travelling"
96,8%
1,8 15x
Medzibankový trh, obchodovanie medzi centrálnou bankou a komerčnými bankami a medzi komerčnými bankami navzájom, ich forma - Seminárna práca z Peňažných a kapitálových trhov
96,8%
0,3 7x
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému - seminárna práca
96,6%
0,1 11x
Operačné systémy - prednášky
96,6%
0,6 47x
Distribučné systémy a logistika - Outsourcing
96,5%
0,1 19x
Strategický manažment, teória, plus spoločnosť Google
96,5%
0,2 22x
Účtovníctvo a dane fyzických osôb (UDFO) - prednášky
96,4%
1,4 7x
Aktuálne problémy verejného sektora v SR
96,3%
0,3 12x
Prijatie eura na Slovensku
96,3%
0,6 73x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: