Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 197   projektov
14 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 753   |   Strana 1 / 94


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 95x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 5x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 32x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 106x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 9x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 7x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 13x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 29x
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 0x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 7x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 66x
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0%
0,3 10x
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0%
0,2 59x
Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie
100,0%
0,6 6x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 21x
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0%
0,7 26x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 24x
Seminárna práca na tému Medzinárodné organizácie
99,7%
0,2 22x
Passport okolia podniku - Podniková diagnostika
99,5%
1,4 5x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 367x
Hospodárska politika - spracované podľa knihy a prednášok
99,2%
0,1 43x
Dolný Kubín - mesto a okres, Oravský Podzámok
99,2%
6,9 5x
Canada - Attractive Investment and Trading Partner for EU and Slovakia
99,2%
1,0 1x
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1%
0,6 401x
Verejné rozpočty (deficit, správa rozpočtu, štátna pokladnica)
98,8%
0,3 22x
Seminárna práca z predmetu Peňažné a kapitálové trhy
98,8%
0,2 1x
Seminárna práca tému Manažérske rozhodovanie
98,7%
0,1 20x
GATT - Všeobecná dohoda o clách a obchode
98,6%
0,1 9x
Sociálna politika - Vzdelávacia politika
98,5%
0,1 77x
Porovnanie japonského a amerického systému manažmentu
98,4%
0,1 6x
Špecifické typy manažerskej komunikácie
98,3%
0,2 46x
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie
98,1%
0,3 10x
Manažment zmien ako konkurencia v podniku
98,0%
1,5 5x
Lobing, Mobbing, Sexuálne obťažovanie
98,0%
0,1 14x
Rozvojové krajiny, problémy rozvojových krajín
97,8%
0,5 59x
Dezagregácia magického štvoruholníka
97,8%
0,2 28x
Vývoj nezamestnanosti na východe Slovenska
97,7%
0,4 25x
Účtovníctvo - Bakalárske štátnice
97,4%
0,6 13x
Učtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí
97,4%
0,7 33x
Makroekonomická analýza akciového trhu a jej využitie v SR
97,4%
0,4 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: