Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 763   |   Strana 1 / 95


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0%
0,5 0x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 8x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie
100,0%
0,6 8x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 0x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 11x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 11x
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0%
1,1 10x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 29x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 27x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 71x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 103x
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0%
0,7 26x
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0%
0,2 59x
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0%
0,3 12x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 18x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 29x
Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu
100,0%
0,3 13x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 10x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 2x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 19x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 32x
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0%
0,1 57x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 7x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Organizovanie a organizačné štruktúry obce Kaluža
99,8%
0,3 1x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 25x
Seminárna práca na tému Medzinárodné organizácie
99,7%
0,2 26x
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému
99,6%
0,1 3x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 399x
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5%
0,1 7x
PricewaterhouseCoopers - firma trhových služieb
99,5%
0,2 4x
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
99,5%
0,1 14x
Passport okolia podniku - Podniková diagnostika
99,5%
1,4 8x
Legislatíva v oblasti cien - cena v marketingu
99,4%
0,1 2x
Finančno-ekonomická analýza - Duslo Šaľa, a.s.
99,4%
0,6 23x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: