Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 784   |   Strana 1 / 95


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 20x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 12x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 33x
Smernica o službách na vnútornom trhu, liberalizácia obchodných služieb
100,0%
0,1 12x
Potravinársky priemysel - história, ekonomický vývoj, štruktúra odvetvia...
100,0%
0,5 0x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 14x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 29x
Segmentácia klientov v banke - Bank client segmentation
100,0%
0,7 2x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 32x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Národnostná diskriminácia (diskriminácia Rómov v spojení s prácou, zamestnaním)
100,0%
0,5 7x
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0%
0,7 11x
ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSŤ CELKOVÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
100,0%
0,5 25x
Hypotekárne úvery (Definovanie základných pojmov, Špecifiká hypotekárneho bankovníctva, Riziká hypotekárneho bankovníctva...)
100,0%
0,2 23x
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0%
0,5 7x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 5x
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0%
0,2 40x
Pepsi - výrobkové stratégie nápoja pepsi - aloe firmy PEPSI-COLA
100,0%
0,2 38x
Odmeňovanie zamestnancov - Bakalárska práca (Definícia pojmov, Odmeňovanie zamestnancov, Systém odmeňovania, Faktory ovplyvňujúce systém odmeňovania)
100,0%
0,5 118x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 29x
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0%
0,2 8x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 14x
Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu
100,0%
0,3 14x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0%
0,3 13x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 106x
Migračná poltika EU (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MIGRÁCIE, MEDZINÁRODNÝ POHYB PRACOVNÝCH SÍL, MIGRAČNÉ POLITIKY ŠTÁTOV EÚ)
100,0%
0,6 19x
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0%
1,1 10x
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0%
0,8 6x
Manažérska komunikácia (efektívna komunikácia, verbálna kominikácia, neverbálna komunikácia, komunikácia na pracovisku, vyjednávanie...)
100,0%
1,2 5x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 14x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 22x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 10x
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0%
0,5 0x
Juhoafrická republika (dejiny, súčasnosť, prírodné podmienky, obyvateľstvo, hospodárstvo...)
100,0%
0,6 2x
Čo znamená klanová kontrola? Prečo nemáme radi kontrolu?
100,0%
0,1 8x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 8x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 72x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: