Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37303
Posledná úprava
11.04.2011
Zobrazené
2 665 x
Autor:
larosa1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Maloobchodná sieť


Distribučný systém na lokálnej úrovni reprezentuje maloobchodná sieť.

Definícia maloobchodnej siete:  
Je to výsledok lokalizačnej stratégie podnikov v umiestňovaní bodov na predaj tovaru a služieb; taktiež je to súbor prevádzkových, maloobchodných jednotiek zameraných an predaj tovaru a služieb konečnému spotrebiteľovi ako posledný stupeň každého distribučného kanála.

Maloobchodnú sieť môžeme členiť podľa viacerých oblastí napr. podľa:
 • · formy vlastníctva
 • · riadiaceho subjektu  
 • · sortimentu
 • · veľkosti
 • · špecializácie  
 • · foriem predaja a iných
Princípy projektovania a rozvoja maloobchodnej siete na území boli teoreticky spracované už na začiatku 20.storočia viacerými autormi. Pri usmerňovaní rozvoja maloobchodnej siete by sa mali rešpektovať tieto zásady:

stupňovitosť maloobchodnej vybavenosti – v mestách má obchodná sieť spravidla niekoľko úrovní centier, od centier najvyšších radov (celomestských) s širšou regionálnou pôsobnosťou cez centrá obvodové (sektorové) až po centrá nižších radov (tzv. susedské, okrskové, miestne).  

Kľúčové slová:

maloobchod

veľkoobchod

internacionalizácia maloobchodu

logistika

distribúcia

sieťObsah:
 • 1. Maloobchodná sieť 3
  1. 1 Maloobchod 4
  1. 2 Trendy v maloobchode 6
  2. Veľkoobchod 8
  2. 1 Funkcie veľkoobchodu 9
  2. 2 Členenie veľkoobchodu 9
  3. Obchodné centrá verzus miestne predajne 10
  4. Internacionalizácia 11
  4. 1 Globalizácia 11
  4. 2 Internacionalizácia maloobchodu 12
  4. 3 Halal priemysel v svetovej logistike a maloobchode 13
  5. Meranie výkonnosti distribučného kanála 14
  5. 1 Metódy hodnotenia 15
  6. Obchodné reťazce 15
  7. Zdroje 17

Zdroje: