Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 592   projektov
13 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 595   |   Strana 1 / 15


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 18x
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0%
0,8 6x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 21x
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0%
0,2 5x
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0%
0,2 30x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 28x
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0%
0,2 59x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 2x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 25x
Dôchodkové fondy na kapitálovom trhu na Slovensku
99,8%
0,3 50x
Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia
99,1%
0,2 48x
Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)
99,0%
0,1 9x
Seminárna práca z predmetu Peňažné a kapitálové trhy
98,8%
0,2 2x
Vývoj finančnej nezávislosti vybranej obce
98,8%
0,6 4x
Špecifické typy manažerskej komunikácie
98,3%
0,2 46x
Inovácie vo výrobe, Analýza situácie v spoločnosti ZVL AUTO, spol. s r. o.
98,3%
0,1 1x
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie
98,1%
0,3 13x
Determinanty sociálno-ekonomického rovzoja SR do roku 2020
98,1%
0,5 21x
Vývoj nezamestnanosti na východe Slovenska
97,7%
0,4 28x
Hodnotenie podnikového vzdelávania
97,5%
0,3 31x
Vkladové operácie komerčných bánk - termínované vklady ako vklady v užšom slova zmysle, vklady v širšom slova zmysle
97,5%
0,2 6x
Spôsoby emisie obligácií a ich podmienky v SR - seminárna práca z Ekonómie
97,3%
0,1 1x
Lafferova krivka a jej overenie
97,1%
1,0 18x
Medzibankový trh, obchodovanie medzi centrálnou bankou a komerčnými bankami a medzi komerčnými bankami navzájom, ich forma - Seminárna práca z Peňažných a kapitálových trhov
96,8%
0,3 15x
Aktuálne problémy verejného sektora v SR
96,3%
0,3 13x
Teória organizácie a modely verejnej správy
95,9%
0,2 10x
Druhy inteligencie a ich vplyv na sebarealizáciu a uplatnení jednotlivca v spoločnosti
95,9%
0,1 2x
Paul Krugman a jeho vplyv na regionálnu ekonómiu
95,8%
0,1 5x
Vnútorná migrácia pracovnej sily na Slovensku
95,8%
2,2 7x
Reálna Konvergencia
95,2%
0,1 8x
Kuznetsove a Kondratievove cykly
95,1%
0,1 8x
Nástroje bezhotovostného platobného styku (platobné karty, šeky, zmenky)
94,9%
0,5 8x
Eurofondy a europrogramy Európskej únie pre Slovensko
94,7%
2,4 73x
Systém podpory regionálneho rozvoja vo vybranom regióne - seminárna práca z predmetu Regionálna politika
94,5%
0,6 8x
Politika ochrany hospodárskej súťaže EÚ
94,4%
0,1 19x
Thomas J. Peters, Robert H. Waterman - seminárna práca z Manažmentu
94,2%
0,1 11x
Úrokové sadzby, ich pohyb na peňažných a kapitálových trhoch v závislosti od ekonomického cyklu
94,1%
0,2 19x
Fiškálna a monetárna politika
94,0%
0,3 31x
Čínska filozofia - seminárka
94,0%
0,1 15x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: