Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 605   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSŤ CELKOVÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
100,0%
0,5 25x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 29x
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0%
0,2 8x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 29x
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0%
0,2 60x
Vplyv úrokovej sadzby EURIBOR, objemu LTRO a cien vybraných komodít na menový pár EURUSD
100,0%
0,6 0x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Hypotekárne úvery (Definovanie základných pojmov, Špecifiká hypotekárneho bankovníctva, Riziká hypotekárneho bankovníctva...)
100,0%
0,2 24x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 23x
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0%
0,8 6x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 5x
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0%
0,5 7x
Hypotekárne financovanie (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV, ANALÝZA HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV, NÁVRHY ZLEPŠENÍ NA ZVÝŠENIE SPOKOJNOSTI KLIENTOV)
100,0%
2,0 11x
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0%
0,2 41x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 29x
Dôchodkové fondy na kapitálovom trhu na Slovensku
99,8%
0,3 52x
Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia
99,1%
0,2 50x
Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)
99,0%
0,1 13x
Seminárna práca z predmetu Peňažné a kapitálové trhy
98,8%
0,2 3x
Vývoj finančnej nezávislosti vybranej obce
98,8%
0,6 4x
Reforma zdravotníctva v Slovenskej republike (Stratégia reformy zdravotníctva z roku 2002)
98,5%
0,1 10x
Inovácie vo výrobe, Analýza situácie v spoločnosti ZVL AUTO, spol. s r. o.
98,3%
0,1 4x
Špecifické typy manažerskej komunikácie
98,3%
0,2 47x
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie
98,1%
0,3 13x
Determinanty sociálno-ekonomického rovzoja SR do roku 2020
98,1%
0,5 21x
Vývoj nezamestnanosti na východe Slovenska
97,7%
0,4 28x
Hodnotenie podnikového vzdelávania
97,5%
0,3 34x
Vkladové operácie komerčných bánk - termínované vklady ako vklady v užšom slova zmysle, vklady v širšom slova zmysle
97,5%
0,2 6x
Oceňovanie ŠPP pri emisii, výpočet WAR, primárny trh ŠPP, vývoj výnosnosti ŠPP v SR a pohyb Briboru
97,4%
0,4 41x
Spôsoby emisie obligácií a ich podmienky v SR - seminárna práca z Ekonómie
97,3%
0,1 1x
Lafferova krivka a jej overenie
97,1%
1,0 18x
Medzibankový trh, obchodovanie medzi centrálnou bankou a komerčnými bankami a medzi komerčnými bankami navzájom, ich forma - Seminárna práca z Peňažných a kapitálových trhov
96,8%
0,3 15x
Ekonomické nástroje ochrany životného prostredia uplatňované v krajinách EÚ
96,6%
0,2 11x
Výskumný ústav vodného hospodárstva
96,4%
0,4 1x
Aktuálne problémy verejného sektora v SR
96,3%
0,3 13x
Financie a mena (Teória financií, Peňažný obeh a mena, Bankový systém, Finančný trh...)
96,3%
0,2 11x
Druhy inteligencie a ich vplyv na sebarealizáciu a uplatnení jednotlivca v spoločnosti
95,9%
0,1 2x
Teória organizácie a modely verejnej správy
95,9%
0,2 11x
Paul Krugman a jeho vplyv na regionálnu ekonómiu
95,8%
0,1 5x
Vnútorná migrácia pracovnej sily na Slovensku
95,8%
2,2 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: