Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 600   |   Strana 1 / 15


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 2x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0%
2,6 18x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 19x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0%
0,2 59x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 27x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 25x
Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia
99,1%
0,2 48x
Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)
99,0%
0,1 9x
Vývoj finančnej nezávislosti vybranej obce
98,8%
0,6 4x
Seminárna práca z predmetu Peňažné a kapitálové trhy
98,8%
0,2 2x
Špecifické typy manažerskej komunikácie
98,3%
0,2 46x
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie
98,1%
0,3 12x
Determinanty sociálno-ekonomického rovzoja SR do roku 2020
98,1%
0,5 21x
Vývoj nezamestnanosti na východe Slovenska
97,7%
0,4 28x
Vkladové operácie komerčných bánk - termínované vklady ako vklady v užšom slova zmysle, vklady v širšom slova zmysle
97,5%
0,2 6x
Hodnotenie podnikového vzdelávania
97,5%
0,3 31x
Spôsoby emisie obligácií a ich podmienky v SR - seminárna práca z Ekonómie
97,3%
0,1 1x
Lafferova krivka a jej overenie
97,1%
1,0 18x
Medzibankový trh, obchodovanie medzi centrálnou bankou a komerčnými bankami a medzi komerčnými bankami navzájom, ich forma - Seminárna práca z Peňažných a kapitálových trhov
96,8%
0,3 15x
Aktuálne problémy verejného sektora v SR
96,3%
0,3 12x
Teória organizácie a modely verejnej správy
95,9%
0,2 10x
Druhy inteligencie a ich vplyv na sebarealizáciu a uplatnení jednotlivca v spoločnosti
95,9%
0,1 2x
Paul Krugman a jeho vplyv na regionálnu ekonómiu
95,8%
0,1 5x
Reálna Konvergencia
95,2%
0,1 8x
Kuznetsove a Kondratievove cykly
95,1%
0,1 6x
Nástroje bezhotovostného platobného styku (platobné karty, šeky, zmenky)
94,9%
0,5 8x
Systém podpory regionálneho rozvoja vo vybranom regióne - seminárna práca z predmetu Regionálna politika
94,5%
0,6 8x
Politika ochrany hospodárskej súťaže EÚ
94,4%
0,1 19x
Thomas J. Peters, Robert H. Waterman - seminárna práca z Manažmentu
94,2%
0,1 11x
Úrokové sadzby, ich pohyb na peňažných a kapitálových trhoch v závislosti od ekonomického cyklu
94,1%
0,2 19x
Čínska filozofia - seminárka
94,0%
0,1 13x
Fiškálna a monetárna politika
94,0%
0,3 30x
Pakt stabilitu a rastu EÚ, jeho reforma a význam
93,9%
0,2 7x
Reálne investície a ich efektívnosť
93,8%
0,1 15x
Prednášky z predmetu Účtovnictvo A
93,8%
0,2 21x
Vplyv dopravnej politiky Európskej únie na regionálny rozvoj na Slovensku
93,7%
0,1 5x
Spotreba, úspory, investície, ekonomický rast
93,6%
0,1 8x
Podnikateľský plán - Netc@fé Valut s.r.o.
93,5%
0,1 47x
Daňové príjmy a kvóty
93,3%
0,2 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: