Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Seminárna práca z predmetu Peňažné a kapitálové trhy

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1017
Posledná úprava
24.02.2015
Zobrazené
4 713 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obligácia ako jeden z druhov finančných aktív sú tak z pohľadu investora, ako aj emitenta spojené so základnými atribútmi magického trojuholníka, ktorými sú: výnos, riziko, likvidita. Tieto atribúty nemožno od seba oddeľovať, pretože sa vzájomne ovplyvňujú a podmieňujú. Napriek tomu, že obligácie sa považujú za menej rizikové aktívum (napríklad v porovnaní s akciami), hodnotenie rizika vo vzťahu k výnosnosti a likvidite nadobúda v súčasnosti aj na našom trhu významnú úlohu.
Pohyb úrokových sadzieb nepriamo úmerne ovplyvňuje pohyb ceny obligácie, pričom pohyb ceny je v značnej miere ešte modifikovaný veľkosťou kupónu, splatnosťou obligácie. Práve riziko spojené s pohybom úrokových sadzieb do značnej miery podmieňuje aj likviditu pri obligáciách.

Kľúčové slová:

obligácie

trh

kapitálový trh

alikvotný úrokový výnos

eminent

sadzbaObsah:
 • ÚVOD -4-
  1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBLIGÁCIÍ -5-
  2. ČLENENIE OBLIGÁCIÍ PODĽA EMITENTA -5-
  3. ČLENENIE OBLIGÁCIÍ PODĽA ICH VÝNOSNOSTI -7-
  4. OCEŇOVANIE OBLIGÁCIÍ S FIXNÝM KUPÓNOM -9-
  5. ALIKVOTNÝ ÚROKOVÝ VÝNOS -11-
  6. METÓDY VÝPOČTOV VÝNOSNOSTI OBLIGÁCIÍ -12-
  7. ŠPECIFIKÁ A INOVÁCIE NA SLOVENSKOM TRHU OBLIGÁCIÍ -14-
  8. KAPITÁLOVÝ TRH NA SLOVENSKU V ROKU 2006 -15-
  BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY: -18-
  ZÁVER -19-

Zdroje: