Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 137   projektov
17 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 7 839   |   Strana 1 / 196


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 9x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 18x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 15x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 12x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 17x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 5x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 17x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 0x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 28x
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0%
0,1 0x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 9x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 1x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 25x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 20x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 16x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 1x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 0x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 7x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 6x
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0%
0,3 10x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 24x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 25x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 3x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 2x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 0x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 3x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 24x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 9x
Komparatívna analýza Slovenskej republiky a Českej republiky v oblasti poľnohospodárstva
99,5%
1,2 1x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 10x
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5%
0,2 22x
Passport okolia podniku - Podniková diagnostika
99,5%
1,4 4x
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5%
0,2 15x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 11x
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4%
0,1 6x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 5x
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 20x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: