Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 8 102   |   Strana 1 / 203


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Konkurenčná stratégia, jej tvorba a analýza, klasické prístupy a generické stratégie Portera s príkladom.
100,0%
0,2 0x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 20x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 14x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 18x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 13x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 14x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 28x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 53x
Čo znamená klanová kontrola? Prečo nemáme radi kontrolu?
100,0%
0,1 12x
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0%
0,2 19x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 29x
Brzdová sústava v automobile (prezentácia) + Kotúčová brzda v automobile (seminárna práca)
100,0%
2,6 19x
Konštrukčné ocele ušľachtilé triedy 15 - Seminárna práca - Náuka o materiáloch
100,0%
3,9 1x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
100,0%
0,2 7x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 108x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 34x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 11x
Hasiace látky na báze vody - pena a penidlá pri hasení požiarov, využitie nových technológií a ich využitie v praxi
100,0%
2,5 0x
Klasifikácia technických odborov vo vzťahu k sústave študijných a učebných odborov
100,0%
0,2 6x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí
100,0%
0,1 1x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 20x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 192x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0%
0,2 14x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 34x
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x
ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018
100,0%
0,1 1x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 54x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 24x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 13x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 33x
Daňové raje (Charakteristika, klasifikácia a špecializácia daňových rajov...)
100,0%
0,2 13x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: