Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 269   projektov
20 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 7 875   |   Strana 1 / 197


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 96x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 11x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 106x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 9x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 20x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 16x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 14x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 7x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 5x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 17x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 181x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 1x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 29x
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0%
0,1 2x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 10x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 2x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 26x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 24x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 17x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 1x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 1x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 7x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 7x
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0%
0,3 10x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 25x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 29x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 4x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 3x
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0%
0,7 26x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 0x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 3x
Vývoj ekonomiky štátneho fondu rozvoja bývania v rokoch 2001 - 2004
99,8%
0,2 3x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 24x
Motivácia človeka v ťažkých životných situáciách
99,7%
0,1 18x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 10x
Seminárna práca na tému Medzinárodné organizácie
99,7%
0,2 22x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: