Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 7 982   |   Strana 1 / 200


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 24x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 31x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 10x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 7x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 11x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 2x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 7x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 27x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 30x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 4x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 19x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0%
0,1 7x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 103x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 5x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 32x
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0%
0,2 8x
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0%
0,3 12x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 19x
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0%
0,7 26x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 3x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 183x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 34x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 16x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 30x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 19x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 42x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 24x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 15x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: