Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 8 010   |   Strana 1 / 201


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 22x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 17x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 14x
Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí
100,0%
0,1 0x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 12x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 28x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 0x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 24x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 17x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 5x
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0%
0,2 19x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 50x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 19x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 22x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 13x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 17x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 104x
Belgicko - charakteristika krajiny a jej postavenie v rámci EÚ
100,0%
1,0 0x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 34x
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0%
0,1 11x
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
100,0%
0,2 3x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 109x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 185x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0%
0,2 13x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 33x
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0%
0,1 9x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 44x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 21x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 29x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 6x
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0%
0,1 30x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: