Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13058
Posledná úprava
12.10.2020
Zobrazené
1 619 x
Autor:
danhilka
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Daniel Gabriel Lichard bol prvý slovenský profesionálny novinár, vydavateľ, učiteľ, jeden zo zakladateľov slovenskej odbornej terminológie a jedna z najväčších osobností slovenského národného hnutia 19. storočia, propagátor zakladania sporiteľní, evanjelický farár, zakladateľ svojpomocného roľníckeho družstevníctva, popularizátor vedeckých poznatkov. Počas 35 rokov napísal zhruba viac ako 5000 článkov.
Domnievam sa, že je to dostatočné množstvo dôvodov, prečo sa vo svojej práci chcem venovať práve tomuto úctyhodnému človeku.
Cieľom tejto mojej práce je komplexne opísať život Daniela Gabriela Licharda, jeho tvorbu s dôrazom na jeho novinársku činnosť. Keďže sa angažoval aj v politickom živote, beriem ako nevyhnutné podať informácie aj o tejto stránke jeho života. Myslím si, že väčšina ľudí pozná jeho meno len v súvislosti s vydanými dielami, niektorí jedinci vedia základné informácie o jeho politickom živote, avšak len málo ľudí si je vedomých, aký obrovský prínos znamenala jeho novinárska činnosť. Taktiež ma veľmi oslovila jeho zapálenosť pre nové veci a v neposlednom rade aj vytrvalosť, s ktorou dokázal prekonať rôzne prekážky, či už osobného alebo politického rázu.
Štruktúra mojej práce je nasledovná - na začiatok by som rada opísala život Daniela Gabriela Licharda, potom jeho tvorbu a najmä jeho novinársku činnosť, kde sa chcem bližšie venovať novinám, ktoré vydával.
Meno tejto významnej osobnosti slovenského novinárstva sa vyskytuje v nespočetnom množstve odbornej literatúry, ktorú som preštudovala počas prípravy na túto prácu. Príjemne ma prekvapili aj niektoré internetové stránky, najmä osobnosti.sk (na tejto stránke bola za článkom o Danielovi Lichardovi aj použitá literatúra, čo ma dosť príjemne prekvapilo, pretože mnoho internetových stránok neuvádza zdroje informácií, čo je na škodu veci) a wikipedia.sk, ktoré taktiež poskytujú množstvo zaujímavého materiálu o Danielovi Lichardovi. Z týchto stránok som spracovala životopis a osobné údaje Daniela Licharda, tiež aj chronologický súhrn jeho pôsobenia a dodávam aj rôzne pocty, ktoré mu boli udelené. Z kníh ma najviac zaujala knihy Fraňa Ruttkaya, kde bolo dostatočné množstvo kvalitného materiálu o novinárskej činnosti Daniela Licharda.

Kľúčové slová:

Lichard

Daniel Lichard

Daniel Gabriel Lichard

novinár

vydavateľ

učiteľ

spisovateľ

Domová pokladnica

Slovenské noviny

ObzorObsah:
 • 1. Úvod -2-
  2. Osobné údaje, životopis -3-
  3. Tvorba Daniela Licharda -6-
  3.1. Charakteristika tvorby -6-
  3.2. Chronologický prehľad tvorby -7-
  4. Novinárska činnosť -9-
  4.1. Slovenskí pozorňík -10-
  4.1.1. Spoločenská situácia v období vzniku novín -10-
  4.1.2. Udalosti pred vydaním novín a charakter novín -12-
  4.1.3. Pôsobenie novín -15-
  4.2. Domová pokladnica -17-
  4.3. Slovenské noviny -18-
  4.4. Obzor s podtitulom Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život -21-
  4.4.1. Založenie Obzoru -21-
  4.4.2. Rubriky -22-
  4.4.3. Zánik Obzoru -23-
  5. Záver -24-
  6. Zoznam použitej literatúry -25-

Zdroje:
 • LICHARD, Daniel.: K životopisu D. Licharda, Martin: LAMS
 • RUTTKAY,Fraňo.: Daniel G. Lichard a slovenské novinárstvo jeho doby. Martin : Matica slovenská, 1961
 • RUTTKAY,Fraňo.: Dejny slovenského novinárstva do roku 1918. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999
 • RUTTKAY, Fraňo.: Novinárske osobnosti 1. Bratislava: Vysokoškolské skriptá/FFUK, 1989
 • RUTTKAY,Fraňo.: Stopami slovenského písomníctva. Martin : Matica slovenská, 1992
 • http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1886 - článok na tejto stránke čerpá materiál v nasledujúcej bibiliografii:
 • Janšák, Š.: Daniel G. Lichard. Skalica 1912.
 • Rapant, D.: Lichardove Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. In: Almanach Spolku záhorských akademikov. Brno 1938, s. 168-71.
 • Ďurovič, J.: Lichardov archív v Skalici. Literaria Historica Slovaca 1-2, 1946-47, s. 203-07.
 • Pasiar, Š.: Daniel Gabriel Lichard, šíriteľ vzdelanosti a pokroku. Martin 1953.
 • Ruttkay, F.: Daniel G. Lichard a slovenské novinárstvo jeho doby. Martin 1961
 • http://wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Gabriel_Lichard - článok na tejto stránke čerpá materiál najmä v :
 • RUTTKAY,Fraňo.: Dejny slovenského novinárstva do roku 1918. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999