Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 448   |   Strana 1 / 37


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam
100,0%
0,9 11x
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 2x
Mediálna analýza - Kauza Hedviga Malinová v období 1. november - 31. december 2007 v slovenských denníkoch
100,0%
1,0 13x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 4x
Motivácia človeka v ťažkých životných situáciách
99,7%
0,1 18x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 24x
Možnosti cestovného ruchu v Komárne a jeho okolí
99,7%
15,0 3x
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5%
0,1 31x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 30x
Románsky sloh a najvýznamnejšie pamiatky v Českej republike
99,5%
16,0 12x
Komparatívna analýza Slovenskej republiky a Českej republiky v oblasti poľnohospodárstva
99,5%
1,2 2x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 10x
Dolný Kubín - mesto a okres, Oravský Podzámok
99,2%
6,9 6x
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí
99,1%
0,5 37x
Evidencia a skladovanie, použitie, ošetrovanie a označovanie materiálu civilnej ochrany
98,8%
0,4 0x
Hrotový sústruh (nebezpečenstva, ohrozenia)
98,6%
3,1 17x
Základné funkcie služby dopravnej polície
98,6%
0,2 27x
Zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie
98,6%
1,5 1x
Múzeá v Ríme - múzejníctvo a geoturizmus
98,4%
1,6 0x
Semestrálna práca z lekárskej biofyziky
98,3%
0,3 7x
Podnikateľský plán - Penzión Pod Zámkom
98,3%
2,8 38x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní elektrickým oblúkom
98,3%
2,1 18x
Novinárske dielo Ladislava Novomeského
98,0%
0,2 10x
Banská Bystrica - semestrálny projekt
98,0%
4,3 10x
Cestovný ruch a životná úroveň obyvateľstva
98,0%
0,4 10x
Itinerár tuzemského autokarového poznávacieho zájazdu na trase: Liptovský Mikuláš - Východná - Ružomberok
97,9%
6,5 5x
Výkon služby cestných dopravných hliadok pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a výkon služby cestných hliadok pri riadení cestnej premávky
97,9%
0,1 28x
Najvýznamnejšie pamiatky antického Grécka
97,6%
0,4 5x
Bezpečnostný plán ochrany objektu
97,4%
1,7 7x
Ovocinárstvo vo vidieckej turistike
97,2%
5,3 1x
Seminárna práca na tému Kontrola vo verejnej správe
97,1%
0,2 29x
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1%
0,2 10x
Globálne informačné systémy v cestovnom ruchu
97,1%
0,3 20x
Využitie voľného času študentmi vysokých škôl
97,1%
1,7 14x
Fiktívna firma "Animal Travelling"
96,8%
1,8 16x
Detektívna a pátracia činnosť
96,8%
2,5 55x
Vybrané nehmotné pamiatky Svetového dedičstva pod patronátom UNESCO vo svete
96,8%
0,7 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: