Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 676   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 488   |   Strana 1 / 38


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam
100,0%
0,9 11x
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0%
0,2 19x
Poistenie v cestnej doprave (praktická časť odbornej zložky)
100,0%
0,2 16x
Itinerár tuzemského autokarového poznávacieho zájazdu na trase: Nemecko - Berlín
100,0%
1,8 1x
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
100,0%
0,2 4x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Mediálna analýza - Kauza Hedviga Malinová v období 1. november - 31. december 2007 v slovenských denníkoch
100,0%
1,0 13x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Spolupráca záchrannej zdravotnej služby a hasičského zboru
100,0%
0,2 1x
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 2x
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 6x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 27x
Možnosti cestovného ruchu v Komárne a jeho okolí
99,7%
15,0 3x
Motivácia človeka v ťažkých životných situáciách
99,7%
0,1 18x
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5%
0,1 32x
Románsky sloh a najvýznamnejšie pamiatky v Českej republike
99,5%
16,0 12x
Komparatívna analýza Slovenskej republiky a Českej republiky v oblasti poľnohospodárstva
99,5%
1,2 2x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 40x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 10x
Cestovný ruch na území okresu Spišská Nová Ves
99,4%
1,1 13x
Dolný Kubín - mesto a okres, Oravský Podzámok
99,2%
6,9 6x
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí
99,1%
0,5 37x
Funkcie a disfunkcie cestovného ruchu, formy a typy disfunkcií cestovného ruchu
99,0%
0,3 0x
Spolková republika Nemecko - Medzinárodný cestovný ruch
98,9%
6,9 9x
Evidencia a skladovanie, použitie, ošetrovanie a označovanie materiálu civilnej ochrany
98,8%
0,4 0x
Hrotový sústruh (nebezpečenstva, ohrozenia)
98,6%
3,1 19x
Základné funkcie služby dopravnej polície
98,6%
0,2 32x
Zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie
98,6%
1,5 1x
Múzeá v Ríme - múzejníctvo a geoturizmus
98,4%
1,6 0x
Semestrálna práca z lekárskej biofyziky
98,3%
0,3 8x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní elektrickým oblúkom
98,3%
2,1 21x
Podnikateľský plán - Penzión Pod Zámkom
98,3%
2,8 39x
Apple - seminárna práca + prezentácia z marketingu
98,1%
12,7 9x
Banská Bystrica - semestrálny projekt
98,0%
4,3 10x
Novinárske dielo Ladislava Novomeského
98,0%
0,2 10x
Cestovný ruch a životná úroveň obyvateľstva
98,0%
0,4 10x
Itinerár tuzemského autokarového poznávacieho zájazdu na trase: Liptovský Mikuláš - Východná - Ružomberok
97,9%
6,5 6x
Výkon služby cestných dopravných hliadok pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a výkon služby cestných hliadok pri riadení cestnej premávky
97,9%
0,1 34x
Agroturizmus vo vybranej krajine - Turecko
97,8%
1,7 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: