Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Poistenie v cestnej doprave (praktická časť odbornej zložky)

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12939
Posledná úprava
11.09.2020
Zobrazené
1 147 x
Autor:
sstancca
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každý človek raz v živote spraví nejakú chybu a niektoré chyby spôsobujú škodu.
Napríklad každý zamestnanec je v zamestnaní zodpovedný za určité hodnoty a majetok ktoré pritom sám nevlastní. A tak môže svojou nedbalosťou spôsobiť zamestnávateľovi škodu. Keďže túto škodu musí vždy niekto nahradiť je lepšie ak tomu predídeme tomu aby sme to platili z vlastného vrecka tým že sa poistime.
Automobil sa stal pre väčšinu z nás nevyhnutným dopravným ale aj prepravným prostriedkom, ktorý nás rýchlo a aj pohodlne spája s okolitým svetom. často sa však stáva v dôsledku dnešného uponáhľaného sveta nejaká nehoda. Tu dochádzka k značným materiálnym škodám ale i k stratám ľudských životov. Nepredvídateľným situáciám ako sú napr. dopravné nehody, krádeže automobilov alebo pôsobeniu živelných udalostí sa nedá vždy vyhnúť ale s pomocou poistenia môžu byť ich následky oveľa miernejšie.
Výhodným poistením je možné znížiť negatívny dopad škodových udalostí a tým zabezpečiť istotu náhrady škody pri jej vzniku.
Cieľom tejto práce je podať informácie o poistení v cestnej doprave, podmienkach zmluvných vzťahov a ich podstatu.
Práca obsahuje rozpracovanie viacero druhov poistení ich zmlúv a dohôd, ktoré sa vyskytujú v cestnej doprave.
...

Kľúčové slová:

poistenie

doprava

škoda

havarijné poistenie

spoluúčasť

poistné

poisťovníctvo

PZP

povinné zmluvné poistenie

haváriaObsah:
 • Obsah 3
  Úvod 4
  1. Základne pojmy v poisťovníctve 6
  2.Druhy poistenia v cestnej doprave 7
  3.Povinné zmluvne poistenie 8
  3.1 Vznik, zmeny a zánik povinného zmluvného poistenia 8
  3.2 Limit poistného plnenia, platenie a výška poistného 9
  3.3 Poistné plnenie 10
  3.4 Výluky z poistenia 11
  3.5 Povinnosti zmluvných strán 11
  3.6 Hraničné poistenie 12
  4. Havarijne poistenie 15
  4.1 Vznik poistenia a predbežné krytie 15
  4.2 Predmet poistenia 15
  4.3 Druhy havarijných poistení 16
  4.4 Výluky z poistenia 17
  4.4.1 Škody z plnenia vylúčené 17
  4.5 Zmena a zánik poistenia 18
  4.6 Výška a platenie poistného 19
  4.7 Spoluúčasť 19
  4.8 Povinnosti zmluvných strán 20
  5. Poistenie zodpovednosti zasielateľa 22
  5.1 Predmet poistenia 22
  5.2 Výluky z poistenia 22
  5.3 Poistné a platenie poistného 23
  6. Poistenie prepravy zásielky 24
  6.1 Predmet poistenia 24
  6.2 Rozsah poistenia 25
  6.3 Výluky z poistenia 25
  6.4 Druhy poistenia zásielok a ich minimálne poistné 25
  7. Poistenie liečebných nákladov osádky vozidiel v zahraničí . 26
  7.1 Predmet poistenia 26
  7.2 Rozsah poistenia a výhody poistenia 26
  7.3 Poistné a poistná suma 27
  8. Poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu 28
  8.1 Predmet poistenia 28
  8.2 Vznik, zmena a zánik poistenia 28
  8.3 Výluky z poistenia 29
  8.4 Poistné 30
  9. Poistenie právnej ochrany v cestnej doprave 32
  9.1 Predmet poistenia 32
  9.2 Rozsah poistenia 32
  Záver 34
  Použitá literatúra 35

Zdroje:
 • Jozef Gnap, Medzinárodná cestná nákladná doprava, vydala Žilinská Univerzita v Žiline, vydavateľstvo EDIS s.r.o.
 • Verlag Doshofer - Autodoprava, vydavateľstvo s.r.o. Odborné vydavateľstvo technickej literatúry Bratislava
 • Propagačné materiály a podklady poisťovne Allianz
 • Propagačné materiály a podklady poisťovne Union
 • propagačné materiály a podklady poisťovne Uniqa
 • Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 381/2001 Zbierky zákonov zo 4. septembra 2001 a jeho neskorších úprav a doplnení.