Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 357   |   Strana 1 / 34


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 69x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0%
0,5 8x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 75x
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0%
0,9 0x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Poistenie v cestnej doprave (praktická časť odbornej zložky)
100,0%
0,2 16x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 5x
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0%
0,2 12x
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0%
1,2 11x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 21x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca
99,1%
0,2 6x
Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)
99,0%
0,5 15x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 6x
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9%
0,1 32x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 5x
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5%
1,8 81x
Nezamestnanosť (chrakteristika nezamestnanosti, história nezamestnanosti, typy nezamestnanosti...)
98,5%
0,1 1x
Finančná analýza a ciele firmy - skriptá
98,5%
0,6 19x
Spoločnosť IBM - Medzinárodná ekonomika
98,3%
0,6 14x
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1%
5,6 16x
Informačné systémy v manažérskej práci
97,9%
0,2 24x
Životný cyklus podniku a jeho postavenie v trhovej ekonomike
97,9%
0,1 6x
Finačná a ekonomická analýza podniku
97,8%
0,4 7x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Komparácia vývoja objemu prepravy a prepravných výkonov cestnej a železničnej dopravy v Slovenskej republike a Poľskej republike
97,5%
3,3 3x
Aplikácia metódy mystery shopping v spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
97,5%
0,3 18x
Finančná analýza vybraného podniku
97,5%
2,3 39x
Obchodné spoločnosti (104 vypracovaných otázok)
97,5%
0,1 1x
Marketing (charakteristika, ciele, marketingový mix...)
97,4%
0,1 1x
Mzda B - charakteristiky pojmu mzda, mzdový systém podniku, politika odmeňovania...
97,4%
0,1 0x
Štýly vedenia ľudí (charakteristika, typy, etické vedenie, vedúci manažér...)
97,4%
0,1 0x
Dopyt a ponuka (charakteristiky a typy dopytu, charakteristiky a druhy ponuky...)
97,4%
0,1 2x
Personalistika, personálna práca, personálna politika, riadenie ľudských zdrojov...
97,4%
0,1 0x
Inovácie (charakteristika, členenie, tvorivý manažér...)
97,4%
0,1 0x
Marketingový plán - NABYMAX, s.r.o.
97,2%
0,3 25x
Rodinné právo - chakrakteristiky a znaky rodinného práva, zákon o rodine...
96,9%
0,1 1x
Motivácia zamestnancov (charakteristika pojmu motivácia, charakteristika motivačného založenia, sedem pravidiel motivácie podľa Plamínka...)
96,9%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: