Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 244   |   Strana 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 10x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca
99,1%
0,2 3x
Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)
99,0%
0,5 14x
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9%
0,1 25x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 2x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 1x
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5%
1,8 65x
Finančná analýza a ciele firmy - skriptá
98,5%
0,6 17x
Spoločnosť IBM - Medzinárodná ekonomika
98,3%
0,6 8x
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1%
5,6 1x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Aplikácia metódy mystery shopping v spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
97,5%
0,3 16x
Finančná analýza a ciele firmy
96,9%
0,5 53x
Regionálna politika SR a Európskej únie
96,8%
0,1 1x
Technika zahraničného obchodu - materiál ku skúške
96,4%
0,3 20x
Semestrálna práca - Reklama
96,3%
3,8 13x
Hypotekárne bankovníctvo Tatra banky - návrhy na zlepšenie hypotekárneho bankovníctva
95,8%
0,2 18x
Pravdepodobnosť a štatistika - skriptá
95,7%
0,5 9x
Základy marketingu II
95,5%
2,3 30x
Dopravné a prepravné prostriedky
95,3%
5,9 5x
Technologické procesy v premiestňovacej činnosti
95,2%
0,5 7x
Marketingový prieskum spokojnosti zákazníkov so službami ZSSK CARGO v regióne Zvolen
94,8%
0,3 1x
Práca na tému Dotazník (marketingový výskum, druhy dotazníkov, výhody, nevýhody, vyhodnotenie atď.)
94,6%
0,5 5x
Marketing a marketingová komunikácia
94,0%
0,9 26x
Finančno Ekonomická Analýza - TMR a.s.
93,8%
0,3 20x
Vstup firmy Galan na zahraničný trh
93,5%
0,1 11x
Ekonomická štatistika (živonarodení, zomrelí)
93,5%
0,9 10x
Vypracované otázky z Marketingu
93,0%
0,1 6x
Vypracované otázky z předmětu Podnikanie v doprave
93,0%
1,5 0x
Využitie inteligentných dopravných systémov v cestnej nákladnej doprave, plány do budúcnosti
92,9%
0,7 0x
Brainstorming - seminárna práca
92,8%
0,1 15x
Ekonomika podniku (EkP) cvičenia - komplet poznámky a príklady
92,6%
3,7 13x
Základné makroekonomické ukazovatele - prezentácia
92,6%
0,1 0x
Makroprostredie podniku - semestrálna práca
92,5%
0,1 0x
Hráči slovenskej hokejovej ligy (ekonomická štatistika)
92,5%
0,1 2x
Okres Ružomberok
92,4%
3,9 0x
Manažérsky projekt - semestrálna práca z predmetu Manažment
92,3%
2,5 21x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: