Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 676   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 277   |   Strana 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 67x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0%
0,5 8x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 73x
Poistenie v cestnej doprave (praktická časť odbornej zložky)
100,0%
0,2 16x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 3x
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0%
0,9 0x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0%
1,2 11x
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0%
0,2 12x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 16x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca
99,1%
0,2 6x
Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)
99,0%
0,5 14x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 5x
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9%
0,1 28x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 2x
Finančná analýza a ciele firmy - skriptá
98,5%
0,6 18x
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5%
1,8 74x
Spoločnosť IBM - Medzinárodná ekonomika
98,3%
0,6 14x
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1%
5,6 14x
Životný cyklus podniku a jeho postavenie v trhovej ekonomike
97,9%
0,1 6x
Informačné systémy v manažérskej práci
97,9%
0,2 20x
Finačná a ekonomická analýza podniku
97,8%
0,4 7x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Finančná analýza vybraného podniku
97,5%
2,3 39x
Aplikácia metódy mystery shopping v spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
97,5%
0,3 18x
Komparácia vývoja objemu prepravy a prepravných výkonov cestnej a železničnej dopravy v Slovenskej republike a Poľskej republike
97,5%
3,3 3x
Marketingový plán - NABYMAX, s.r.o.
97,2%
0,3 25x
Finančná analýza a ciele firmy
96,9%
0,5 53x
Regionálna politika SR a Európskej únie
96,8%
0,1 2x
Informatika pre manažérov 2
96,5%
2,7 13x
Technika zahraničného obchodu - materiál ku skúške
96,4%
0,3 24x
Podnikateľský plán - všeobecne
96,4%
0,1 24x
Semestrálna práca - Reklama
96,3%
3,8 13x
Porovnanie taylorovho a baťovho prístupu k motivácii zamestnancov
96,2%
0,1 18x
Hypotekárne bankovníctvo Tatra banky - návrhy na zlepšenie hypotekárneho bankovníctva
95,8%
0,2 20x
Pravdepodobnosť a štatistika - skriptá
95,7%
0,5 10x
Základy marketingu II
95,5%
2,3 31x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: