Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45448
Posledná úprava
08.12.2014
Zobrazené
926 x
Autor:
sona1358
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V našej semestrálnej práci sme robili analýzu Žilinského kraja, ktorý je jedinečný svojou prírodou a kultúrno-historickým dedičstvom.
Cieľom práce je analyzovať Žilinský kraj nachádzajúci sa v severozápadnej časti Slovenska z viacerých hľadísk. Prvá kapitola je rozdelená na 5 častí. V prvej časti sme sa zaoberali všeobecnou charakteristikou. Rozoberáme geografické charakteristiky regiónu, od jeho polohy, cez rastlinstvo, živočíšstvo, vodstvo až po jeho suroviny. Ďalej demografické charakteristiky ako počet obyvateľov, úmrtnosť a pôrodnosť. Ďalšia časť je zameraná na sociálne a ekonomické charakteristiky ako priemysel, dopravu, zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy.
V druhej kapitole sme sa zamerali na SWOT analýzu Žilinského kraja, kde sme vytýčili silné a slabé stránky kraja a možnosti ich rozšírenia a eliminácie. Taktiež jeho príležitosti a ohrozenia.
V poslednej časti sme porovnali Žilinský kraj s Nitrianskym krajom.

Kľúčové slová:

Žilinský kraj

analýza

doprava

priemysel

rastlinstvo

živočíšstvo

školstvoObsah:
 • Úvod 2
  1.Charakteristika Žilinského kraja 4
  1.1 História 4
  2 Symboly kraja 5
  Geografická charakteristika Žilinského kraja 5
  1 Poloha a rozloha 6
  2 Povrch 6
  3 Rastlinstvo 7
  4 Živočíšstvo 8
  5 Vodstvo 8
  6 Suroviny 8
  Demografická charakteristika Žilinského kraja 9
  Ekonomické a sociálne charakteristiky Žilinského kraja 11
  1Priemysel 12
  2 Doprava 15
  3 Zamestnanosť 16
  4 Nezamestnanosť 17
  5 Mzdy 18
  5 Školstvo 18
  6 Zdravotníctvo 19
  Ostatné špecifiká a zaujímavosti Žilinského kraja 19
  SWOT analýza Žilinského kraja 20
  1 Silné stránky Žilinského kraja a možnosti ich rozvoja 20
  2 Slabé stránky Žilinského kraja a možnosti ich eliminovania 21
  3 Príležitosti Žilinského kraja a možnosti ich využitia 23
  4 Ohrozenia Žilinského kraja a možnosti ich eliminovania 24
  5 Vyhodnotenie SWOT analýzy 24
  Porovnanie Žilinského kraja s Nitrianskym krajom 25
  Záver 27
  Zoznam bibliografických odkazov 28

Zdroje: