Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45448
Posledná úprava
08.12.2014
Zobrazené
1 472 x
Autor:
sona1358
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V našej semestrálnej práci sme robili analýzu Žilinského kraja, ktorý je jedinečný svojou prírodou a kultúrno-historickým dedičstvom.
Cieľom práce je analyzovať Žilinský kraj nachádzajúci sa v severozápadnej časti Slovenska z viacerých hľadísk. Prvá kapitola je rozdelená na 5 častí. V prvej časti sme sa zaoberali všeobecnou charakteristikou. Rozoberáme geografické charakteristiky regiónu, od jeho polohy, cez rastlinstvo, živočíšstvo, vodstvo až po jeho suroviny. Ďalej demografické charakteristiky ako počet obyvateľov, úmrtnosť a pôrodnosť. Ďalšia časť je zameraná na sociálne a ekonomické charakteristiky ako priemysel, dopravu, zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy.
V druhej kapitole sme sa zamerali na SWOT analýzu Žilinského kraja, kde sme vytýčili silné a slabé stránky kraja a možnosti ich rozšírenia a eliminácie. Taktiež jeho príležitosti a ohrozenia.
V poslednej časti sme porovnali Žilinský kraj s Nitrianskym krajom.

Kľúčové slová:

Žilinský kraj

analýza

doprava

priemysel

rastlinstvo

živočíšstvo

školstvoObsah:
  • Úvod 2
    1.Charakteristika Žilinského kraja 4
    1.1 História 4
    2 Symboly kraja 5
    Geografická charakteristika Žilinského kraja 5
    1 Poloha a rozloha 6
    2 Povrch 6
    3 Rastlinstvo 7
    4 Živočíšstvo 8
    5 Vodstvo 8
    6 Suroviny 8
    Demografická charakteristika Žilinského kraja 9
    Ekonomické a sociálne charakteristiky Žilinského kraja 11
    1Priemysel 12
    2 Doprava 15
    3 Zamestnanosť 16
    4 Nezamestnanosť 17
    5 Mzdy 18
    5 Školstvo 18
    6 Zdravotníctvo 19
    Ostatné špecifiká a zaujímavosti Žilinského kraja 19
    SWOT analýza Žilinského kraja 20
    1 Silné stránky Žilinského kraja a možnosti ich rozvoja 20
    2 Slabé stránky Žilinského kraja a možnosti ich eliminovania 21
    3 Príležitosti Žilinského kraja a možnosti ich využitia 23
    4 Ohrozenia Žilinského kraja a možnosti ich eliminovania 24
    5 Vyhodnotenie SWOT analýzy 24
    Porovnanie Žilinského kraja s Nitrianskym krajom 25
    Záver 27
    Zoznam bibliografických odkazov 28

Zdroje: